دریا نیوزدغدغه خبرنگاران برای بازنشستگی

، 08:28   /   کد خبر: 36425   /   تعداد بازدید: 96


دریانیوز: درحالی خبرنگاری جزو مشاغل سخت است که در حالت عادی خبرنگارانی که بیمه تامین اجتماعی پرداخت کرده اند، می توانند مانند سایر بیمه شدگان در حوزه مشاغل سخت وزیان آور و با استفاده از قانون مشاغل سخت وزیان آور، زودتر از سایر مشاغل بازنشسته شوند.اما از سال گذشته برخی از بیمه شدگانی که در کارگاه های سخت وزیان آور اشتغال دارند با مشکلاتی مواجهند و به آنها پس از درخواست برای بازنشستگی و تشکیل پرونده و تشکیل کمیسیون های تخصصی در اداره کار و موافقت با بازنشستگی و ارجاع پرونده به تامین اجتماعی جهت اجرای بازنشستگی، به آنها اعلام شده بیمه شدگانی که در کارگاه های تاسیسی بعد از سال 80 اشتغال دارند، بر اساس یک بخشنامه نمی توانند از مزایای قانون مشاغل سخت وزیان آور استفاده کنند و این موضوع باعث اعتراض و گلایه مندی این متقاضیان شده است. سال گذشته و امسال چندین گزارش در این خصوص منتشر شد، اما اقدامی صورت نگرفت.

دوهفته قبل نیز فرماندار بندرعباس با مدیران ادارات کار وتامین اجتماعی استان در این خصوص جلسه ای برگزار کرد و گویا استانداری درحال پیگیری برای رفع مشکل از طریق وزارت کار می باشد که امیدواریم این چالش جامعه کارگری و بیمه شدگان وفعالان در مشاغل سخت و زیان آور برطرف شود تا کسانی که سختی و زیان آور بودن مشاغل را به جان خریده اند، بتوانند با استفاده از این قانون بازنشسته شوند. خبرنگاری هم جزو مشاغل سخت وزیان آور است و با توجه به اینکه بیشتر رسانه های فعال استان بعد از سال 80 فعالیت شان را آغاز کرده اند؛ با این بخشنامه، خبرنگاران از استفاده از مزایای قانون مشاغل سخت وزیان آور محروم خواهند شود و انتظار می رود تشکل های مطبوعاتی از جمله خانه مطبوعات، انجمن روزنامه نگاران، انجمن کارفرمایی رسانه های استان و استاندار هرمزگان در جهت جلوگیری از تضييع حقوق خبرنگاران و صدها بیمه شده ای که در مشاغل سخت وزیان آور در استان اشتغال دارند، اقدام نموده تا آنها از این حقوق قانونی ومشروع شان محروم نشوند.

از طرفی دیگر تامین اجتماعی اعلام کرده است که کارگاه های مشاغل سخت وزیان آور بایستی در این دو دهه اثرات سخت وزیان آوری کارگاه ها را از بین برده بودند که در واقع حال که کارگاه ها در این حوزه قصور احتمالی داشته اند، چرا باید کارگران وبیمه شدگان و خبرنگاران و.... بایستی تاوانش را بدهند؟ ثانیا این تصمیم گیران به همه زوایای این موضوع توجه نکرده اند. خبرنگاران، رانندگان خودروهای سنگین، فعالان در معادن ویا برخی صنایع، پالایشگاه ها و... که ماهیت شغل شان سخت وزیان آوری است، چطور می توانند این سختی را برطرف نمایند؟ استرسی که در شغل خبرنگاری وجود دارد و شب وروز نداریم و فشارهای مختلفی را که بایستی متحمل شویم، چطور می توان از بین برد که بخواهند این مشاغل را برای کارگاه ها و رسانه های بعد از سال 80 از شمول مشاغل سخت وزیان آور خارج کنند؟ خبرنگارانی که همواره با سختی ها و مشکلاتی مواجه هستند وحتی کمتر از سختی ها ومشکلات شان می نویسند وبسیاری از آنها حتی حقوق ثابتی هم ندارند وفاقد مسکن و برخی بدون بیمه هستند و....؛ حال با شرایط کرونایی هم دغدغه شان بیشتر شده وبرخی بیکار شده اند؛ آیا سزاوار است که برای بازنشسته شدن نیز دغدغه مند باشند؟ انتظار می رود متولیان مربوطه به توجهی بی این موضوع را که بارها متذکر شده ایم، کنار بگذارند وبرای فعالین در مشاغل سخت وزیان آور در کارگاه های تاسیسی بعد از سال 80 تدبیری بیندیشند تا این دغدغه بیمه شدن شاغل در مشاغل سخت وزیان آور پایان یابد.

علی زارعی/ دریا