دریا نیوزنظارت 87 بازرس بر روند ثبت نام در مدارس هرمزگان

، 10:34   /   کد خبر: 36414   /   تعداد بازدید: 79


دریانیوز:  دبیر پروژه مهر آموزش و پرورش استان هرمزگان گفت: در راستای رضایتمندی شهروندان و اجرای دقیق قوانین و مقررات، 87 بازرس در قالب 29 گروه از نحوه ثبت نام مدارس استان بازدید می کنند.

 احمد رحیمی پور با عنوان این خبر گفت: در سال تحصیلی آینده با توجه به شرایط ویژه و رعایت پروتکل های بهداشتی، 87 بازرس در قالب 29 گروه ضمن نظارت بر ستادهای ثبت نام، از روند ثبت نام تمامی آموزشگاه‌های استان بازدید می کنند.

وی افزود: ثبت نام دانش آموزان مطابق با آئین نامه اجرائی و آموزشی مدارس و نیز مصوبات شورای آموزش و پرورش می باشد.رحیمی پور رعایت منشور حقوق شهروندی وصیانت از حقوق مردم را در روند ثبت نام مهم برشمرد و بر رعایت اصل تکریم و کرامت انسانی و رفتارهای محترمانه و اداره شایسته امور برپایه قانون مداری، کارآمدی، شفافیت و عدالت تأکید کرد.

رئیس اداره بازرسی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش استان هرمزگان اضافه کرد: رعایت اصل بی طرفی و پرهیز از هرگونه پیش داوری و همچنین حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری از دیگر مؤلفه هایی هستند که مدیران مدارس باید سرلوحه کاری خود قرار دهند.