دریا نیوزراه اندازی بخش کووید۲ بیمارستان کودکان به دلیل افزایش مبتلایان

، 14:32   /   کد خبر: 36382   /   تعداد بازدید: 78


دریانیوز: مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در پی افزایش کودکان مبتلا به کرونا بخش کووید۲ بیمارستان کودکان در هرمزگان راه اندازی شد.

 فاطمه نوروزیان در مراسم افتتاح بخش کووید ۲ بیمارستان کودکان در بندرعباس بیان داشت: با توجه به افزایش آمار مبتلایان به کرونا ویروس طی هفته گذشته، بخش کووید۲ بیمارستان آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان جهت بستری این بیماران راه اندازی شد.

نوروزیان عنوان کرد: با توجه به افزایش آمار بستری بیماران مبتلا به کرونا و نیاز به افزایش تخت، بخش کووید۲ بیمارستان کودکان با ظر فیت ۱۲ تخت، راه اندازی شد.

در حال حاضر دو بخش بستری و یک بخش ویژه برای بستری بیماران مبتلا به کووید -۱۹ دربیمارستان کودکان اختصاص داده شده است.