دریا نیوزهشدار شیوع کرونا در میدان میوه وتره بار بندرعباس

، 12:06   /   کد خبر: 36372   /   تعداد بازدید: 394


دریانیوز: مدير سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز با هشدار نسبت به شرایط نامناسب بهداشتی میدان میوه وتره بار فعلی تاکید کرد: به هیچ وجه شرایط بهداشتی میدان را تایید نمی کنیم و جهت جابجایی و اتخاذ رویکردهایی که دستورالعمل‌های مناسب بهداشتی در آن رعایت شود با شهرداری، فرمانداری و متولیان مربوطه ودستگاه های نظارتی مکاتبه شده است و اخطارو هشدارهای لازم داده شده است.ماشاالله مریدی هشدار داد: به غرفه داران و... نیز اعلام کرده ایم که در میدان میوه وتره بار با شرایط موجود امکان شیوع و افزایش مبتلایان به کرونا وجود دارد وبه همین دلیل آموزش‌های لازم بهداشتی داده شده و بر لزوم رعایت دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی به غرفه داران تاکید شده است. مریدی تصریح کرد: اما متاسفانه کسبه پروتکل ها و موازین بهداشتی را رعایت نمی کنند.

زمانی که به متصدیان غرفه ها اعلام کردیم که بایستی غرفه ها دارای روشویی و... باشند؛ آنها می گویند میدان به زودی به مکان جدید جابجا می شود وما برای احداث روشویی و... هزینه نمی کنیم. وی برلزوم انتقال و جابجایی کسبه به میدان جدید میوه وتره بار با قید فوریت جهت پیشگیری از شیوع کرونا و امکان رعایت پروتکل های بهداشتی توسط کسبه و مراجعان تاکید کرد و گفت: در میدان جدید امکان تماس بین افراد بدلیل بزرگی مکان و.... کاهش می یابد؛ درصورتیکه میدان فعلی بدلیل ازدحام و فشردگی جمعیت و تماس های زیاد، مستعد افزایش کروناست.

مدير سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان رعایت الزامات و پروتکل های بهداشتی را در میدان میوه وتره بار بندرعباس توسط تک تک افراد ضروری خواند و بر تسریع بر انتقال غرفه داران به میدان جدید تاکید کرد تا بتوان پروتکل ها را بطور کامل اجرانمود.وی تاکید کرد: از نظر حوزه بهداشت محیط استان، این جابجایی وانتقال بایستی با فوریت و در کمترین زمان ممکن انجام شود تا از شیوع کرونا در میدان میوه وتره بار فعلی که شرایط نامناسبی دارد، جلوگیری شود و در میدان جدید که فضای بزرگتری دارد، تماس ها کاهش می یابد.

مریدی خاطرنشان کرد: عرضه میوه وتره بار و صیفی جات و... می تواند بصورت تخصصی و مجزا در میدان جدید با توجه به بزرگی میدان و غرفه ها انجام شود ومشتری ها هم به غرفه مربوطه مراجعه می کند و نیازی نیست به تمام غرفه‌ها مراجعه نمایند وبه همین دلیل اصرار داریم که حتی یک روز هم نباید تعلل نمود وسریعتر این جابجایی صورت گیرد ومیدان جدید میوه وتره بار بندرعباس افتتاح شود.مدير سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در میدان جدید میوه وتره بار زیرساخت های بهداشتی فراهم است ومی توان پروتکل های بهداشتی را بهتر و بطورکامل اجرا نمود واز شیوع کرونا به میزان بیشتری می‌توان پیشگیری نمود؛ درحالی‌که فضای میدان فعلی برای شیوع کرونا مستعد است.