دریا نیوزاهش ميزان آبِ ورودي خط محرم به بندرلنگه

، 08:25   /   کد خبر: 36346   /   تعداد بازدید: 84


دریانیوز:  مدير امور آب و فاضلاب شهرستان بندرلنگه با اشاره به مشکل تامين آب روستاي مغويه، گفت: در حال حاضر آب مورد نياز اين روستا از خط انتقال آبرساني خليج فارس(خط محرم) تامين مي شود که طي روزهاي اخير با کاهش ميزان آبِ ورودي اين خط مواجه ايم.

علي محمودي افزود: به منظور توزيع عادلانه آب با کيفيت و فشار مناسب، اين مجموعه ناگزير به اجراي طرح نوبت بندي آب در روستاي مغويه شد.

وي اضافه کرد: اين روستا به دو محله تقسيم مي شود که در طرح نوبت بندي هر محله سه روز در هفته از آب شرب بهره مند مي شوند.

مدير امور آب و فاضلاب بندرلنگه در ادامه با تاکيد بر سلامت و کيفيت آب شرب اين روستا، تصريح کرد: مردم اطمينان داشته باشند در راستاي کنترل کيفيت آب، نمونه برداري هاي منظمي از خط محرم و شبکه توزيع آب روستاهاي بندرلنگه صورت مي گيرد که با استناد به نتايج آزمايش هاي فيزيک و شيميايي، بيولوژي و ميکروبي انجام شده، آب اين شبکه مطابق استاندارد هاي ملي 1053 و 1011بوده و از سلامت و بهداشت کامل برخوردار است.

محمودی همچنين تاکيد کرد: تا کنون هيچ نامه اي از شبکه بهداشت مبني بر عدم رعايت استانداردهاي آب دريافت نشده که اين موضوع نيز مويد سلامت و کيفيت مطلوب آب شرب است.

وي در پايان، با اشاره به افزايش ميزان مصرف آب بدليل شرايط حساس فعلي از جمله؛ شيوع ويروس کرونا و شروع فصل گرما، از مردم خواست تا با مصرف بهينه آب، اين شرکت را در تامين آب شرب مورد نياز و ارائه هر چه بهتر خدمات همراهي کنند.