دریا نیوزساکنان تپه ا... اکبر بندرعباس روایت می کنند: فراموشی وعده‌ها بعد از جمعه انتخابات

دریانیوز: ما مسئولان و شورای شهر و نمایندگان مجلس و قول و وعده های شان را فراموش نمی کنیم

، 10:43   /   کد خبر: 36019   /   تعداد بازدید: 236


قسمت سوم: 

دریانیوز: روزهای پایانی جمعه انتخابات، برو وبیاهای زیادی در محله است و کاندیداها وعده هایی را برای رفع مشکلات مان می دهندکه بعد از روز جمعه انتخابات، تمام قول و وعده ها به فراموشی سپرده می شوند و حتی زمانی که رای می آورند، کمتر سراغی از این محله می گیرند و فکر می کنند مانیز وعده های شان را فراموش می کنیم. اما مردم تک تک وعده های شان را به یاد دارند.در این محله که هیچگونه مدرسه، پارک و امکاناتی وجود ندارد، فرهنگسرای در حال ساخت پس از یک دهه هنوز به اتمام نرسیده است و چمن زمین ورزشی از بین رفته وچندین کودک و نوجوان در حین بازی، دست و پایشان شکسته شده است.اینجا تپه ا... اکبر به وقت محرومیت، فراموشی و فرزند ناخوانده شهر. اینجا کودکان تپه ا... اکبر در خاک و کنار جوی های فاضلاب و... بازی می‌کنند. اینجا ندای ا... اکبر و یاری خواهی ساکنان را مسئولان نشنیده اند. اینجا اهالی می گویند گویا خارج از محدوه خدماتی مسئولان است.

حتی رسانه ها نیز کمتر از اینجا گفته اند ونوشته اند. ده سال پیش در گزارشی در روزنامه دریا نوشتیم که این محله مدرسه ندارد وحال بعد از گذشت ده سال از آن گزارش، بازهم نوشتیم، تپه ا... اکبر، محله بدون مدرسه در بندرعباس. برخی ها دو دهه وبرخی سه دهه در اینجا زندگی می‌کنند و نه خودشان در اینجا مدرسه ای داشته اند و نه فرزندان شان و با این روند نوه های شان هم در آینده در تپه ا... اکبر مدرسه نخواهند داشت. البته بسیاری از مشکلات محله بعد از گذشت این مدت و حتی بعد از گذشت گزارشی که ده سال قبل منتشر کردیم، برطرف نشده که جای تامل دارد که نشان می دهد همان طور که برخی از اهالی می گویند فقط در ایام انتخابات سراغی از این محله گرفته می شود و مسئولان و شورای شهر کمتر به این مناطق می روند. برخی زنان و مردان ساکن محله تپه ا... اکبر می گویند: روزهای پایانی جمعه انتخابات، برو و بیاهای زیادی در محله است و کاندیداها وعده‌هایی را برای رفع مشکلات مان می دهند که بعد از روز جمعه انتخابات، تمام قول و وعده ها به فراموشی سپرده می‌شوند و حتی زمانی که رای می آورند، کمتر سراغی از این محله می گیرند و فکر می کنند ما نیز وعده های‌شان را فراموش می کنیم. اما مردم تک تک وعده های‌شان را به یاد دارند.

 

 

میدان خاکی وسط خیابان

از سمت اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه جنوب شرق که به سمت محله تپه ا... اکبربندرعباس که برویم، میدانی در سرازیری خیابان می بینید که وسطش پر از خاک است و از روشنایی خبری نیست و خطرناک است و اهالی از تصادفات مکرر بخصوص در شب که دید ندارد، می گویند. ضلع جنوبی میدان، تپه ا... اکبر است که حفاری شده و آنطور که برخی از اهالی محله می گویند این حفاری ها بخاطر اجرای طرح جمع آوری فاضلاب است که در بخشی از محله اجرا شده و هنوز ترمیم نشده است وبرای ساکنان، عبور و مرور خودروها و تردد اهالی مشکل ساز شده است. به برخی اهالی انشعاب فاضلاب واگذار شده وبه برخی دیگر گفته اند، بدلیل موقعیت نامناسب ملک شان نمی توانند انشعاب بگیرند. البته اجرای طرح جمع آوری فاضلاب در مناطق حاشیه‌ای اقدامی ارزنده توسط شرکت و آب وفاضلاب استان به شمار می رود؛ اما انتظار است که با بازگشایی معابر و رفع معارض، اجرای این طرح در چنین محلاتی بطور کامل اجرا شود تا اینکه هرچه زودتر پرونده فاضلاب روان در این مناطق بسته شود و جایگاه بهداشت در کوچه ها بهبود یابد. در این محله که هیچگونه مدرسه، پارک و امکاناتی وجود ندارد، فرهنگسرای در حال ساخت پس از یک دهه هنوز به اتمام نرسیده است وچمن زمین ورزشی از بین رفته و چندین کودک و نوجوان در حین بازی، دست و پایشان شکسته شده است.

فاضلاب روان که باعث رشد علوفه و... شده است و زباله ها در کنار همین زمین ورزشی است و بز و سگ در آنجا می چرند ومی خورند و کودکان ونوجوانان بایستی هر روز از کنارشان بگذرند و وارد زمین ورزشی شوند. زمین ورزشی البته نیازمند رسیدگی و رفع مشکلات‌ است تا ده ها نوجوانان و جوان در آن ورزش کنند. در ضلع غربی این زمین هم کلنگ احداث مدرسه سال گذشته به زمین خورده است؛ اما هنوز وارد فاز اجرا نشده است.در زمان بازدیدمان چندین نفر از ساکنان را مشاهده کردم که زباله به دست به سمت سطل های زباله می رفتند که در چند نقطه محدود محله گذاشته شده است. آنها می گویند برای جمع‌آوری زباله، شهرداری به داخل کوچه ها نمی‌آیند و پیشنهاد دادیم که بدلیل فاصله زیادمان با سطل های زباله، در نقاط بیشتری سطل های زباله بگذارند و زباله ها را هم از جلوی خانه ها با گاری های کوچک جمع آوری کنند که قابلیت عبور از کوچه های تنگ و باریک را دارند. برخی از ساکنان این محله می گویند: بخشی از دیواره کوچه نصر2 سنگ بست شده است که اگر این طرح در این کوچه تکمیل شود ودر سایر کوچه های، کناره کوه ها نیز اجرا شود؛ از سقوط سنگ و تکه های بزرگ کوه و ریزش در زمان بارندگی و زمین لرزه بر روی مردم و خودروها جلوگیری می شود. برخی کوچه ها خاکی است وبرخی بر اثر حفاری و عدم ترمیم آسفالت، خاکی شده اند و کودکان هم مجبورند در همین خاک ها وفاضلاب روان بازی کنند ودر زمان عبور خودرو، گردوخاک وارد حلق کودکان و عابران می شود وگاهی هم فاضلاب روی شان پاشیده می شود. درب های برخی منهول ها هم به سرقت برده شده اند وبر روی برخی لاستیک خودرو... گذاشته تا کسی در آن سقوط نکند.

 

 

 

خانه های لرزان

خانه ها بر روی بلندی ویا زیر کوه و با بلوک و بدون فونداسیون و... ساخته شده اند و برخی صحنه ها را می بینم که چوبی را زیر دیواره ای گذاشته اند تا از تخریبش جلوگیری شود. رفت وآمد به خانه ها از سینه کش کوه و تپه‌ها بسیار خطرناک است و امکان سقوط هم وجود دارد. لوله های فاضلاب از برخی خانه ها به داخل کوچه آمده و برخی بدون لوله، فاضلاب را به داخل کوچه هدایت می کنند که بوی تعفن در برخی مناطق بخاطر این فاضلاب به مشام می رسد و بهداشت در این مناطق ذبح شده است. بسیاری از کوچه های عریض وفرعی محله نامگذاری نشده اند و برخی کوچه‌ها هم آنقدر تنگ است که رفت وآمد در آن سخت است. اگر خانه ای آتش بگیرد یا نیاز به اورژانس باشد، با خودرو که نمی توان وارد شد، حتی با موتور هم نمی توان رفت. شیب برخی کوچه‌ها زیاد است که به سختی می توان رفت و آمد کرد. کوچه ها هم کوچه های غریبند و نادر در این محله. کوچه هایی که تاریکند و مامن سارقان و زورگیران و موادفروشان و مشروب فروشان ومعتادان. مخروبه هایی امن هم برای شان در محله دیده می شود. در این کوچه های ناهموار البته اتوبوس و تاکسی و حتی دربستی هم نمی آید.. مار وعقرب و موش خرما در تپه ها و کرت های دریایی و علفزارهای روییده برتن فاضلاب روان در محله زیاد است.

 

 

بیکاری کرونایی

اینجا زنان بدسرپرست وبی سرپرست هم دارد که برخی در بازار دستفروشی می کردند تا نانی بر سفره فرزندان شان بیاورند که کرونا بیکارشان کرد؛ همانطور که شغل کارگری را از مردان گرفت این ویروس چسبان حلقوی. برخی از ساکنان هم گلایه مندند که فقط در زمان تبلیغات انتخابات، کاندیداها می آیند و وعده هایی برای رفع مشکلات‌شان می دهند وبعد از انتخابات هم تپه ا... اکبر فراموش می‌شود و اگر کاندیداهایی که در شورای شهر و مجلس رای می آوردند؛ برای رفع مشکلات شان پیگیری می کردند، شاید تپه ا... اکبر که بر بلندی ضلع شمالی شهر قرار دارد، الان به بام شهر و گلستان شهر تبدیل شده بود وفقر از آن نمی بارید. اما کاندیداها فقط می آیند و در جمع‌شان وعده‌هایی می دهند و می روند. فکر می کنند که ما وعده‌های‌شان را فراموش می‌کنیم. درست است که این محله را مسئولان فراموش کرده اند، اما ما مسئولان و شورای شهر و نمایندگان مجلس و قول و وعده های شان را فراموش نمی‌کنیم. خواهش می کنیم این محله را فقط در زمان انتخابات نبینند. بعد از انتخابات هم به تپه ا... اکبر بیایند.

 علی زارعی/ دریا

لینک قسمت اول

http://daryanews.ir/news.php?id=35971

 

لینک قسمت دوم

http://www.daryanews.ir/news.php?id=35974