دریا نیوزآسيب های اجتماعی در محلات کم برخوردار موج می زند

دریانیوز: آسيب های اجتماعي و ناهنجاری ها موضوعی نيست که بتوان آن را انکار کرد

، 11:47   /   کد خبر: 35952   /   تعداد بازدید: 187


قسمت اول:

دریانیوز: آسيب های اجتماعی و ناهنجاري‌ها موضوعي نيست که بتوان آن را انکار کرد. بنظرمي رسد بجاي انکار آسيب ها، نياز است براي درمان آسيب هاي اجتماعي در محلات، نسخه شفابخش پيچيد.وقوع اين آسيب ها در محلات حاشيه اي به مراتب بيشتر از ساير مناطق است و متاسفانه مسئولان مختلف تلاش مي‌کنند با پاک کردن صورت مسئله، وقوع و وجود آسيب ها را منکر شوند واقدام چنداني براي رفع يا کاهش آسيب‌هاي اجتماعي صورت نگيرد.متاسفانه محلات حاشيه اي بندرعباس در ادوار مختلف مورد بي مهري مسئولان قرار گرفته است تا جاييکه بسياري از کوچه هاي تنگ وتاريک اين محلات به پاتوق معتادان، موادفروشان، مشروب فروشان، اراذل و اوباش و مخلان امنيت تبديل شده است.در برخی محلاتي که خانه هاي فساد هم وجود دارد ودر همين مناطقي که در روز روشن مواد و مشروب ردوبدل مي شود و نوجوانان و جوانان اين صحنه ها را مي بينند در ذهن‌شان ماندگار مي شود و مسئولان اين صحنه ها را نمي‌بينند که اگر مي ديدند، اقدام مورد نياز را انجام مي‌دادند. از طرفي ديگر بسياري از اين مناطق از داشتن اماکن تفريحي، فرهنگي، ورزشي، آموزشي و... بي بهره يا کم بهره هستند وهمين موضوع باعث سوق يافتن نوجوانان و جوانان اين مناطق به سمت بزه و خلاف و... شده است. در اين محلات فقط ردپاي سياسيوني ديده مي شود که در ماه هاي قبل از انتخابات مي آيند و وعده هايي براي رفع مشکلات حاشيه نشينان مي دهند و مي روند.

اما در همين محلات که برخي سودجويان تلاش مي کنند خانه هاي مردم را از آنها بگيرند و ساکنان را آواره کنند، مشکلات‌شان و دردشان را کسي نمي بيند.در اين محلات تبعيض و بي عدالتي موج مي زند و دولتمردان براي رفع آن و ارتقاي خدمت رساني چندان اقدامي نمي کنند. دستگاه هايي هم که در پيشگيري از جرم و خلاف وبزه نقش دارند، بنظر مي رسد در اين حوزه چندان موفق عمل نکرده اند که نتيجه آن افزايش آسيب‌هاي اجتماعي و جرم در اين مناطق شده است. بنظر مي رسد که بجاي کتمان آسيب هاي اجتماعي، بايستي بدنبال پيگيري ودرمان آن باشيم تا بتوانيم به نتايج دلخواه دست يابيم.اگر در همين محلات فقط تاريکي ها از بين برود و کوچه‌ها و معابر روشن شوند، در کاهش سرقت ها، زورگيري، ناامني و جرم و... بسيار اثرگذار است که متاسفانه به اين موضوع نيز توجه چنداني نشده است. اگر بازگشايي معابر در محلات حاشيه اي و بافت هاي فرسوده افزايش يابد، آنگاه ارتقاي امنيت را بدنبال خواهد داشت.اگر که معتادان، موادفروشان و مشروب فروشان از اين مناطق جمع آوري شود و به اين آسيب ها توجه شود آنگاه مي توان اميدوار بود که فرزندان اين محلات کمتر در معرض آسيب قرار گيرند.اگر از يک طرف اماکن ورزشي، تفريحي، فرهنگي و... موجود در اختيار نوجوانان و جوانان حاشيه نشين قرار گيرد و در مناطقي که اين کمبودها وجود دارد، چنين اماکني احداث شود تا اين اقشار به جاي کوچه نشيني، استفاده و حمل مواد و مشروبات به بازي و تفريح بپردازند وتفريحات سالم داشته باشند، آنگاه مي توان اميدوار بودکه از ميزان آسيب هاي اجتماعي کاسته شود.

 

امین زارعی/ دریا