دریا نیوزمديرکل امورمالياتي هرمزگان خبرداد : حمايت مالياتي از خيرين پيشگيري و مقابله باکرونا

، 09:11   /   کد خبر: 35584   /   تعداد بازدید: 168


مهران منصف حقیقی دوست/ مديرکل امورمالياتي هرمزگان از حمايت هاي مالياتي از خيرين پيشگيري و مقابله با بيماري کرونا در سطح استان خبرداد.

شاکر رضا مريدي با بيان اينکه باتوجه به فراگيري بيماري ناشي از ويروس کرونا در سطح استان هرمزگان و تمايل خيرين براي اعطاي کمک هاي نقدي و غيرنقدي به دانشگاه هاي علوم پزشکي و يا بيمارستان هاي وابسته، اظهار داشت: به دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان هم شرايط حمايت مالياتي از اين خيرين اعلام شده است.

مريدي تصريح کرد:حسب مفاد ماده 174قانون ماليات هاي مستقيم کمک هاي نقدي و غيرنقدي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي بابت تامين امکانات و تجهيزات مورد نياز بيمارستان ها و مراکز بهداشتي و درماني که در مالکيت دانشگاههاي علوم پزشکي دولتي مي باشد، مشروط بر اينکه کمک هاي نقدي به حساب خاص که توسط روساي دانشگاه‌ها افتتاح مي‌گردد و برداشت از حساب هاي فوق با امضاي مشترک بالاترين مقام مسئول و مدير مالي مربوطه صورت بگيرد و همچنين کمک‌هاي غيرنقدي پس از ارزيابي توسط کارشناس رسمي دادگستري و با تاييد بالاترين مقام مسئول و مدير مالي دانشگاه از درآمد مشمول ماليات عملکرد سال پرداخت منبعي که مودي انتخاب مي نمايد قابل کسر مي باشد.