دریا نیوزشهروندان خواستار شدند؛ تشدید برخورد با محتکران سلامت

دریا نیوز : درحالي سه هفته از شيوع کرونا در کشور مي گذرد که اين ويروس شهروندان زيادي را درگير کرده است و چندين هزار نفر مبتلا شده اند و تعداد زيادي هم جان شان را از دست داده اند

، 08:50   /   کد خبر: 35579   /   تعداد بازدید: 445


دریا نیوز : درحالي سه هفته از شيوع کرونا در کشور مي گذرد که اين ويروس شهروندان زيادي را درگير کرده است و چندين هزار نفر مبتلا شده اند و تعداد زيادي هم جان شان را از دست داده اند.

از آن طرف صحنه تاسف بارتر اين بود که با افزايش مصرف وسايل حفاظت شخصي نظير ماسک، دستکش، الکل و ژل، مواد ضدعفوني کننده و....، گرانفروشان و محتکران سلامت مردم وارد گود شده و عرصه را بر مردم تنگ تر کردند. گرچه که دستگاه هاي نظارتي اعلام کردند که با متخلفان برخورد مي کنند و تعدادي از محتکران دستگيرشدند و جلسات دادگاه برخي از محتکران ماسک و تب سنج و... آغاز شد؛ اما مردم خواستار تشديد برخوردها با گرانفروشان و محتکران هستند تا اينکه ماسک، دستکش، موادضدعفوني کننده و... در دسترس مردم باشد و بتوانند با قيمت مصوب اين اقلام را تامين کنند.مردم نيز در اين بخش خواسته هايي دارند که آنها را منتشر مي کنيم.

کمبودها ادامه دارد

بيشتر شهروندان به کمبود ماسک، دستکش، موادضدعفوني کننده و عرضه آن با چند برابر قيمت توسط دستفروشان، برخي ابزارفروشي ها، سوپرمارکت ها، پوشاک فروشي ها و... و ناپديد شدن اين اقلام از سطح داروخانه ها، عرضه کنندگان کالاي پزشکي و... گلايه مند و مي گويند بي تدبيري ها باعث ايجاد اين شرايط شد و از آن طرف گران فروشان و محتکران در برهه هاي مختلف عرض اندام مي کنند و بنظر مي رسد ميزان نظارت ها و برخوردها با اين متخلفان کافي نيست که سوء استفاده کنندگان از شرايط موجود بصورت مويرگي و سازمان يافته اقدام به احتکار و گرانفروشي مي کنند و مردم براي تامين اين اقلام که ضرورت امروز جامعه است، با مشکل مواجهند و در اين مدت نيز هيچ تغيير محسوسي را در عرضه شاهد نيستيم.

قدرداني از دستگاه قضايي

   يکي ديگر از شهروندان با قدرداني از « آيت ا... رئيسي» رئيس دستگا قضا مي گويد: ايشان دستور دادند که به محتکران رحم نشود و با محتکران و گرانفروشان برخورد شود که جاي قدرداني دارد واميدواريم با تشديد بازديدها و نظارت ها، عرصه بر متخلفان تنگ شود و مردم حداقل دغدغه تامين اقلام بهداشتي موردنياز پيشگيري از کرونا را نداشته باشند که بنظرم بايستي دادگاه علني اين افراد که سلامتي مردمي را به خطر انداخته اند بطور مرتب در تهران واستان ها برگزار شده و به مردم معرفي شده وبه اشد مجازات محکوم شوند تا ديگران نيز جرات نکنند با سلامتي مردم بازي کنند. هرکدام از اين محتکران و گران فروشان باعث شده اند که جان بسياري از افراد در خطر قرار گيرد وبرخي به کرونا مبتلا شدند وبرخي هم جان شان را از دست دادند که تشديد برخوردها باعث مي شود از احتکار و گرانفروشي ها کاشته شده و اين اقلام در دسترس مردم قرار گيرد و محتکران مستحق مجازات مرگ هستند که باعث شده اند افراد زيادبيمار شوند و برخي جان دهند.

رسيدگي به حاشيه نشينان

هاشمي زاده شهروند ديگري است که به وضعيت حاشيه نشين در شرايط فعلي اشاره مي کند ومي کند: در شرايط عادي بسياري از خانواده هاي حاشيه نشين براي تامين اقلام ضروري و... با مشکل معيشتي مواجه بودند و گراني هاي دوسال اخير نيز شرايط را براين خانواده ها سخت تر کرده بود و با شرايط فعلي که کمبود شديد اقلام بهداشتي و افزايش چندبرابري قيمت اين اقلام را در جامعه شاهديم، بطور حتم اين اقشار نمي توانند لوازم بهداشتي جهت پيشگيري از ابتلا به کرونا را تهيه کنند ونياز است که دولت و نهادهاي خيريه مردمي، چنين اقلامي را بصورت رايگان در اختيار اين خانواده ها قرار دهند وآموزش هاي لازم را به آنها داشته باشند تا از ابتلاي آنها به ويروس کرونا جلوگيري شود. از طرفي ديگر بخشي از اقلام کشف شده از محتکران را مي توان به اين اقشار اختصاص داد تا از ابتلاي آنها به کرونا و سرايت اين بيماري کشنده در چنين مناطقي جلوگيري کرد. به پيشگيري بايستي بيشتر توجه کرد که درمان بسيار سخت است.

ورود مسافران

برخي ديگر از شهروندان بندرعباسي با گلايه از مسئولان در عدم جلوگيري از ورود مسافران از ساير استان ها به هرمزگان که باعث سرايت کرونا به تعدادي از هرمزگاني ها وهرمزگان نشينان شد، عنوان کردند در اين بخش هم سهل انگاري شد وبا تعطيلي مدارس بخاطر شيوع کرونا، مسافران از شهرهاي مختلف به هرمزگان آمدند که جان خودشان و مردم استان را به خطر انداختند که بنظر مي رسد در چنين مواقعي بايستي قاطعانه تر عمل شود و بايستي مسئولان تعارف را کنار بگذارند تا سلامتي مردم به خطر نيفتدکه در اين حوزه نيز سهل انگاري شد و نوارساحلي و پارک هاي شهر پر از مسافراني شد که اقدام به نصب چادر کردند؛ غافل از اينکه باعث شيوع کرونا مي شوند وخودشان هم مبتلا مي شوند.

کمبود در مراکز درماني

پرستار يکي از بيمارستان هاي بندرعباس هم مي گويد: در اين چندهفته مردم ديدند که کادر بهداشت ودرمان ايثارگرانه براي مراقبت از بيماران و نجات جان شان در صحنه حضور داشتند و برخي نيز خودشان مبتلا به کرونا شدند وتعدادي از پزشکان و پرستاران و... نيز جان شان را نيز از دست دادند وبطور حتم اين قشر صحنه خدمترساني را خالي نمي کنند؛ اما انتظاري که از دولت داريم اين است که لوازم مورد نياز حفاظت شخصي مانند ماسک 95 n، الکل و موادضدعفوني کننده، گان استاندارد و... در دسترس شان قرار دهد تا بتوانند با ايمني بيشتر به بيماران خدمات رساني کنند. اگر اين پرسنل نتوانند خودشان را ايمن نگه دارند وبيمار شوند، بطور حتم در خدمترساني بامشکل مواجه مي شوند.

سر نوشت کشفيات وتوليدي هاي جديد برخي از شهروندان با اعتراض به فعاليت گرانفروشان و محتکران در اين چند هفته، برخورد با آنها را بازدارنده ندانستند وخواسته تشديد برخوردها شدند و اظهار داشتند : مردم هنوز آثار برخوردها و کشفيات را به عينه نديده اند. از يک طرف گهگاهي در رسانه ها از کشف اقلام بهداشتي مي شنويم و مي بينيم و از طرفي مسئولان از راه اندازي کارخانجات مختلف توليد ماسک، دستکش، الکل، موادضدعفوني کننده، لباس هاي موردنياز بيمارستان ها خبر مي دهند واز طرفي ديگر آثار اين کشفيات وتوليدها در جامعه محسوس نيست. داروخانه ها و فروشگاه هاي لوازم بهداشتي و... همچنان اعلام مي کنند که اين اقلام را ندارند و در مراکز درماني هم کمبودها وجود دارد. پس اين اقلام کشف شده وتوليدي ها در کجا مصرف مي شود؟ بنظر مي رسد در اين بخش هم نظارت وجود ندارد که باعث شده است مردم براي تامين اين اقلام با مشکل مواجه شوند. چطور است که در بازار روز و ترک هاي بندرعباس دستفروشان اين اقلام را عرضه مي کنند ودر برخي سوپرمارکت هاي گلشهر و بعضي مناطق ديگر با قيمت چندبرابري به فروش مي رسد، اما داروخانه ها اين اقلام را ندارند؟ چرا مسئولان مربوطه نظارت ندارند؟

تناقض هاي تجمع ها

   يکي ديگر از شهروندان مي گويد: مردم با تناقض گويي هايي در رفتار و گفتارها مواجهند که نمي دانند کدام درست است. در ابتداي شيوع کرونا برخي از پزشکان و... به مردم گفتند که ماسک اثري در پيشگيري از ابتلا به کرونا ندارد وبرخي مي گفتند مردم ماسک بزنند وهمين موضوع باعث شد که هم مردم سردرگم شوند وهم ماسک از داروخانه ها ناپديد و احتکار شد وبعد هم با قيمت هاي چند برابري به فروش رفت. از آن طرف باعث شدکه اين کمبود به مراکز درماني هم برسد ودر آنجا نيز ماسک کم و سهميه بندي شد. همچنين از طرفي ديگر مسئولان از يک سو اعلام مي کنند که مردم از خانه خارج نشوند واز سويي ديگر خودشان پروژه هايي را با حضور جمعيت افتتاح مي کنند و.... که مردم مانده اند که آيا اين مراسمات براي حضار خطر آفرين است يا خير وهمين هم باعث شد که ميزان حضور مردم در اماکن شلوغ و مسافرت هم تداوم يابد؛ درصورتيکه مي توان پروژه را بصورت ويدئو کنفرانس و يا بدون مراسم افتتاح کرد. موضوع ديگر اين است که مردم اثرات کشف ماسک و دستکش و مايع ضدعفوني کننده و الکل و... را در جامعه نديدند و همچنان کمبودها وجود دارد و بنظر مي رسد در شيوه توزيع بايستي تجديدنظر شود. از دستگاه هاي نظارتي هم انتظار داريم که هم نظارت ها و کشفيات افزايش يابد و هم توزيع ها به گونه اي باشد که کمبودها برطرف شود. اگر که نظارت ها مناسب نباشد، حتي اقلام توليدي جديد وارد بازار نمي شود و حتي مشکل مراکز درماني برطرف نمي شود و مردم هم نمي توانند اقلام مورد نيازشان را تامين کنند.

انتظار از مسئولان

   مردم از دستگاه هاي نظارتي و قضايي انتظار دارند همانطور که وعده داده اند با متخلفان با شدت بيشتري برخورد کنند و برخوردها بازدارنده باشد تا متخلفان جرات ادامه گرانفروشي و احتکار را نداشته باشند.

همچنين بر توزيع اقلام کشف شده و توليدي کارخانه ها وشرکت ها و... نظارت شود تا به دست مصرف کننده واقعي برسد و از واردشدن اين اقلام به چرخه احتکار و گرانفروشي جلوگيري شود.

 علی زارعی/دریا