دریا نیوزآیت‌الله رئیسی: حفظ سلامت کادر پزشکی ضروری است

دریانیوز: رئیس قوه قضائیه گفت: حفظ سلامت کادر پزشکی ضروری است و مسؤولان با اولویت و سرعت نسبت به جبران کاستی‌ها و پشتیبانی از این سربازان خط مقدم جبهه اقدام کنند

، 10:12   /   کد خبر: 35574   /   تعداد بازدید: 440


دریانیوز: رئیس قوه قضائیه گفت: حفظ سلامت کادر پزشکی ضروری است و مسؤولان با اولویت و سرعت نسبت به جبران کاستی‌ها و پشتیبانی از این سربازان خط مقدم جبهه اقدام کنند.
آیت الله رییسی درجلسه مسولان عالی قضایی گفت: حفظ سلامت کادرپزشکی ضروری است.وی افزود: مسؤولان با اولویت وسرعت نسبت به جبران کاستی ها وپشتیبانی از این سربازان خط مقدم جبهه اقدام کنند.رئیس قوه قضائیه گفت: مدیریت چندساحتی شرایط فعلی کشور نیازمند دستورالعمل های جامع وقاطعیت و انسجام دراجرا و مدیریت است.
آیت الله رییسی ضمن تشکر از همکاران قضایی ازسرعت در رسیدگی به پرونده محتکران اقلام بهداشتی و اعطای مرخصی به حدود 70هزارزندانی تاکیدکرد.وی گفت: ترخیص زندانیان تاجاییکه موجب ناامنی در جامعه نشود با اولویت کسانیکه بیماریهای زمینه ای دارند تداوم یابد. رئیس قوه قضائیه افزود: دادگاه محتکران خارج از نوبت و علنی برگزار و اقلام توقیفی به سرعت در سامانه توزیع قرار گیرد.