دریا نیوزتسهیلات جدید مالیاتی در راستای شیوع ویروس کرونا؛ تمدید مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه 98

دریا نیوز: مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه 1398 را به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور تا پایان خردادماه 1399 تمدید کرد

، 14:10   /   کد خبر: 35567   /   تعداد بازدید: 498


دریا نیوز: مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه 1398 را به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور تا پایان خردادماه 1399 تمدید کرد.
شیوع بیماری کرونا و تمهیدات اتخاذ شده در سطح کشور به منظور جلوگیری از گسترش بیماری مذکور و رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی، پیرو بخشنامه های شماره 200/98/41 مورخ8/5/1398 ، 200/98/45مورخ27/5/1398، 200/98/65 مورخ8/7/1398، 200/98/69 مورخ30/7/1398 و 200/98/87 مورخ27/9/1398 بدین وسیله مقرر می گردد: مودیانی که بدهی قطعی شده خود را تا پایان خردادماه سال 1399 پرداخت نمایند، به میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه 1398 ( 90 درصد برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط و 80 درصد برای سایر مودیان) از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند بود. مریدی اظهار داشت: در ادامه این بخشنامه خاطرنشان شده است: مودیانی که برگ مالیات قطعی آنها از تاریخ12/11/1398 ابلاغ گردیده است، چنانچه حداکثر تا تاریخ31/3/1399 نسبت به پرداخت اصل بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند، مشمول حکم بند (2) بخشنامه شماره 200/98/45 مورخ27/5/1398 خواهند بود.  مطابق حکم بند(2) بخشنامه مذکور،آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که مالیات آنها از تاریخ اول مهرماه 1398 تا پایان سال جاری به قطعیت می رسد، در صورتیکه اصل مالیات و جرایم غیرقابل بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابلاغ برگ قطعی پرداخت نمایند، معادل 100 درصد جرایم قابل بخشش آنها بخشوده خواهد شد.