دریا نیوزرئيس کل دادگستري هرمزگان تأکيد کرد : برخورد جدي با گرانفروشان ومحتکران لوازم بهداشتي در هرمزگان

دریانیوز: گشت‌هاي ويژه بازرسي و تعزيرات حکومتي فعال شده است

، 11:16   /   کد خبر: 35546   /   تعداد بازدید: 443


دریانیوز:  رئيس کل دادگستري استان هرمزگان از قاطعيت دستگاه قضايي استان هرمزگان در برخورد با گرانفروشان و محتکران لوازم بهداشتي خبر داد و از مردم خواست: در صورت مشاهده هرگونه احتکار، گرانفروشي و افزايش کاذب در قيمت اقلام بهداشتي و دارو، موارد را به سامانه «سجام» گزارش کنند.

علي صالحي از قاطعيت دستگاه قضايي اين استان در برخورد با گرانفروشان و محتکران لوازم بهداشتي خبر داد.وي در ادامه اعلام کرد: با توجه به لزوم پيشگيري فوري از سوء استفاده‌هاي احتمالي از موضوع شيوع بيماري کرونا ، شهروندان در صورت مشاهده هرگونه احتکار ، گرانفروشي و افزايش کاذب در قيمت اقلام بهداشتي و دارو، موارد را به سامانه «سجام» دادگستري هرمزگان به آدرس اينترنتي http://sajam.scpd.ir گزارش کنند.   رئيس ستاد پيگيري سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در دستگاه قضايي هرمزگان با اعلام اين مطلب که نوسانات قيمت، گرانفروشي و احتکار موجب تحميل فشارهاي اقتصادي و تنگ‌شدن عرصه بر مردم و مصرف‌کنندگان شده است، تشديد نظارت‌ها بر مراکز عرضه اقلام بهداشتي را ضرورتي اجتناب‌ناپذير برشمرد. صالحي همچنين با تأکيد بر اينکه به‌منظور تشديد نظارت‌ها و رفع نواقص موجود، افزايش بازرسي‌ها ضروري است، استفاده از تمام ظرفيت ها و توانمندي‌هاي موجود و بسيج امکانات براي مقابله با احتکار و گرانفروشي‌ها را خواستار شد.رئيس شوراي قضايي استان هرمزگان خاطرنشان کرد: با اتخاذ تمهيدات لازم و هماهنگي‌هاي به عمل آمده، گشت‌هاي ويژه بازرسي، تعزيرات حکومتي و ديگر متوليان نظارت بر بازار فعال شده و در حال نظارت بر قيمت‌ها هستند.وي بيان داشت: دستگاه قضايي استان هرمزگان در برخورد قاطع و بدون اغماض با گرانفروشان و محتکرين مصمم است و اجازه هيچ نوع سوء استفاده‌اي را نخواهد داد.

رئيس شوراي قضايي استان هرمزگان در ادامه با اشاره به نقش مؤثر و سرنوشت ساز سازمان بازرسي در اين رابطه اظهار داشت: سازمان بازرسي بازوي توانمند دستگاه قضايي در مقابله با جرايم اقتصادي است.علي صالحي تصريح کرد: چنانچه دستگاه هاي متولي تنظيم بازار در راستاي خدمت رساني به مردم، علاوه بر انجام وظايف محوله در بعد نظارت نيز اهتمام لازم را داشته باشند، مطمئناً فرصت طلباني که به احتکار کالاهاي ضروري و مايحتاج عمومي مي پردازند، در تحقق نيات شوم خود ناکام خواهند ماند.رئيس کل دادگستري استان هرمزگان با يادآوري مواد قانوني مربوط به احتکار و گرانفروشي و مجازات هاي مقرر در آن، به حمايت مستمر دستگاه قضايي از تعزيرات حکومتي و ديگر دستگاه هاي نظارتي درخصوص مبارزه با احتکار و گرانفروشي اشاره کرد و يادآور شد: در گام نخست، تعزيرات حکومتي و ديگر سازمانهاي متولي تنظيم بازار بايد از بعد نظارتي به وظايف و تکاليف قانوني خود عمل نمايند و همزمان دستگاه قضايي برخورد قاطع و بدون اغماض و مجازات محتکرين، گرانفروشان و اخلالگران در بازار عرضه لوازم بهداشتي ، دارو و ديگر مايحتاج عمومي را در دستور کار ويژه خود قرار داده است.