دریا نیوزرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان خبر داد : تشدید نظارت و بازرسی از نانوایی های استان

، 09:01   /   کد خبر: 35511   /   تعداد بازدید: 189


سعید شهیاد/ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: تمهیدات لازم برای تامین آرد مورد نیاز نانوایی ها در صورت افزایش زمان پخت نان صورت گرفته و در ایام پایانی سال بازرسی و نظارت تشدید می شود.

خلیل قاسمی در هشتمین جلسه ساماندهی گندم، آرد و نان استان گفت: با توجه به ایام پایانی سال و دغدغه ای که کارخانجات آرد استان را نگران نموده وضعیت نابسامان حمل و نقل گندم از زمان بارگیری تا تحویل به کارخانجات است که باید هر چه سریعتر این دغدغه برطرف شود.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان با اشاره به اهمیت جابجائی گندم به کارخانجات جهت تولید و برطرف کردن هرچه سریعتر دغدغه کارخانه داران استان گفت: باید تفاهم نامه ی حمل و توزیع گندم بین کارخانجات و شرکت حمل و نقل با اعداد و ارقام مشخص منعقد گردد تا وضعیت حمل و نقل گندم به کارخانجات در استان ساماندهی شود.وی همچنین از تامین نقدینگی و سرمایه درگردش کارخانجات آرد استان که درخواست خود را در سامانه به ثبت رسانده بودند خبر داد و گفت: سرمایه در گردش کارخانجات آرد استان از محل تبصره 18 توسط بانک عامل به زودی در اختیار  کارخانجات قرار می گیرد.رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت،هرمزگان  با توجه به وضعیت آرد ، شرایط و مشکلات نانوایی‌ها در پخت نان و تامین مواد اولیه، لزوم حل مشکلات نانوایی‌ها را ضروری دانست.وی در پایان بیان کرد: تمهیدات لازم برای تامین آرد مورد نیاز نانوایی ها در صورت افزایش زمان پخت نان صورت گرفته و در ایام پایانی سال بازرسی و نظارت تشدید می شود.