دریا نیوزموفقیت بنادر و دریانوردی هرمزگان در ممیزی مستقل IMO

، 08:55   /   کد خبر: 35477   /   تعداد بازدید: 173


آیت منصف حقیقی دوست/ معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از موفقیت این اداره کل در ممیزی مستقل سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) براساس فرآیندهای مرتبط با کنوانسیون بین‌المللی استاندارد‌های آموزش، صدور گواهی نامه و نگهبانی دریانوردان خبرداد.
«اسماعیل مکی‌زاده»  با بیان اینکه ممیزی مستقل سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) براساس الزامات مرتبط با کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهی نامه و نگهبانی دریانوردان(STCW) هرپنج سال یکبار برگزار می شود اظهارداشت: یکی از اهداف کنوانسیون STCW  آموزش موثر و یکسان دریانوردان شاغل در بخش‎های مختلف تجاری ناوگان بین‌المللی و همچنین پیشگیری از بروز حوادث و سوانح دریایی ناشی از خطای انسانی است.
  مکی زاده به اجرای موفقیت آمیز فرایند ممیزی مستقل(  STCW) با حداقل عدم انطباق اشاره کرد و گفت: اداره کل امور دریانوردان به عنوان حاکمیت سازمان و اداره استانداردهای آموزش وگواهینامه های اداره کل بنادر و دریانوردی بعنوان نمایندگی سازمان در بندرعباس طی دو روز مورد ممیزی قرارگرفتندکه انجام این مهم بسیار موفقیت آمیز و با حداقل عدم انطباق به پایان رسید.
  معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان انجام این ممیزی را در راستای ابقای پرچم جمهوری اسلامی ایران در لیست سفید سازمان جهانی دریانوردی و با هدف بررسی اعتبار اسناد صادره عنوان کرد و اظهار داشت: انجام این مهم توسط ممیز رسمی IMO  مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصله به سازمان جهانی دریانوردی ارسال شد.وی افزود: علاوه بر اداره استاندار‌دهای آموزشی و گواهینامه های دریانوردی استان هرمزگان به عنوان  دستگاه نظارت منتخب  یکی از مراکزآموزشی این استان نیز انتخاب و در فرآیند ممیزی  قرار گرفت.
  مکی زاده در ادامه تصریح کرد: استان هرمزگان با برخورداری از۲۲۰۰کلیومتر مرز دریایی  (با احتساب جزایر ) و حدود ۳۳ هزار دریانورد به عنوان مهمترین استان دریایی کشور نقش بسیار مهمی را در صنعت حمل و نقل دریایی ایفا می‌کند. وی افزود: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان طی سال های اخیر با مشارکت مراکز آموزش دریانوردی بخش خصوصی ضمن توسعه امکانات آموزشی مناسب نظیر سیمیلاتور (شبیه ساز)، رادار و آپا همچنین بهره گیری از سامانه نقشه‌های الکترونیکی (ECDIC) و مدرسین مبرز در جهت افزایش دانش و مهارت دریانوردان گام‌های موثر و مطلوبی  برداشته است.