دریا نیوزمدیرکل استاندارد هرمزگان تاکیدکرد: مردم کالاهای استاندارد ایرانی بخرند

دریانیوز: مدیرکل استاندارد هرمزگان بر خرید کالاهای استاندارد ایرانی توسط شهروندان تاکید کرد

، 10:11   /   کد خبر: 35449   /   تعداد بازدید: 322


دریانیوز: مدیرکل استاندارد هرمزگان بر خرید کالاهای استاندارد ایرانی توسط شهروندان تاکید کرد.
عیسی باقرزاده همایی افزود: مردم بایستی کالاها و اجناسی را خریداری نمایند که از نظر ضوابط و مقررات تحت کنترل باشند.باقرزاده همایی با اشاره به تولید با کیفیت کالاهای ایرانی گفت: در بازار رقابتی، بسیاری از کالاهای تولیدی داخلی با بسیاری از کالاهای خارجی برابری می‌کند. وی اظهار داشت : در همین راستا انتظار می رود که عموم مردم و دستگاه های دولتی وخصوصی و... از تولیدات داخلی استفاده کنند و حمایت از تولیدات داخلی باعث رونق توليد و حمایت از اشتغال در داخل کشور می شود.
مدیرکل استاندارد هرمزگان گفت: اگر می خواهیم خودکفا شویم، بایستی از تولیدداخلی و استفاده از کالاهای داخلی حمایت کنیم. وی در خصوص میزان نظارت استاندارد بر کالاهای ورودی از مبادی ورودی غیررسمی نیز گفت: کنترل و نظارت بر کالاهایی که از مبادی غیررسمی وارد می شود، برعهده اداره کل استاندارد نیست.
  باقرزاده همایی افزود: کالاهای ورودی از مبادی غیرمجاز هیچگونه مجوزی را از استاندارد دریافت نمی کنند و ما فقط بر کالاهای صادراتی و وارداتی از گمرکات نظارت داریم و در سایر بخش ها نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم. مدیرکل استاندارد هرمزگان تاکید کرد: به همین دلیل توصیه می‌کنیم شهروندان از کالاهایی که مجوز استاندارد را دریافت نکرده اند و تایید نشده نیستند، استفاده نکنند و اولویت بایستی با استفاده از کالاهای داخلی باشد.