دریا نیوزدفاع تمام قد مدیرکل کارهرمزگان از کارگران شهرداری

دریانیوز: سه شرکت پیمانکاری شهرداری نامه رد صلاحیت شان صادر شده است

، 13:04   /   کد خبر: 35431   /   تعداد بازدید: 408


دریانیوز: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با دفاع تمام قد از کارگران شهرداری بندرعباس گفت: تا آخر درکنار این کارگران ایستاده ایم و بایستی حقوق و معوقات شان پرداخت شود.
 هادی ابراهیمی اظهار داشت: از حق و حقوق کارگران در هیچ بخشی کوتاه نمی آییم و حق کارگر را حق الناس می دانیم که بایستی محقق گردد.ابراهیمی خاطرنشان کرد: شرکت های پیمانکار و شهرداری بایستی به قانون تمکین کنند.وی با بیان اینکه پس از برگزاری جلسات مختلف به شهرداری مهلت شش ماهه و سپس مهلت یک هفته ای جهت پرداخت حقوق و معوقات کارگران داده بودیم که تمکین نکردند و درصورتی که حقوق و معوقات کارگران پرداخت نشود، شهرداری را به دادگاه معرفی می کنیم.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان تاکید کرد: سه شرکت پیمانکاری شهرداری نامه رد صلاحیت شان صادر شده است وسایر شرکت ها هم در حال بررسی هستند و درصورتیکه هر شرکتی، حقوق و معوقات کارگران را پرداخت نکند، ردصلاحیت می شوند.ابراهیمی تصریح کرد:بایستی حقوق کارگران بر اساس ماده10دستورالعمل طرح طبقه بندی مشاغل مورد تایید وزارت کار پرداخت شود و این قانون در کشور و سایر شهرداری ها نیز اجرا می شود وکارگران شهرداری نیز بایستی براساس این طرح حقوق دریافت نمایند.وی به  جامعه کارگری استان این اطمینان را داد که به عنوان مجری قانون کار ،این اداره کل  تحت هیچ شرایطی از حقوق کارگران کوتاه نخواهد آمد واز حق شان دفاع می شود.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان اظهار امیدواری کرد: کارفرماها همکاری بیشتری را با کارگران داشته باشند تا با رضایت کارگران، میزان بازدهی آنها افزایش یابد و کارگر راضی با عث می شود خانواده و جامعه ای راضی داشته باشیم.ابراهیمی گفت: با افتخار اعلام می کنیم که اداره کار همواره پیگیر حقوق کارگران است ودر این مسیر تعارف نداریم و هرمرجعی بایستی حقوق کارگران را بطورکامل پرداخت نماید و هیچگونه رضایت کارگری برخلاف قانون را نمی پذیریم.به گفته این مقام مسئول در سال گذشته 400میلیارد تومان از حقوق کارگران را بدون شکایت کارگران از کارفرما پیگیری کردیم و پرداخت شدواخراج کارگران را پیگیری می کنیم و از شرکت ها و... خواسته ایم که از اخراج کارگران و تعدیل خودداری کنند.