دریا نیوز







بررسی دو طرح سلامت در کارگروه اجتماعی فرهنگی و سلامت هرمزگان

، 08:41   /   کد خبر: 35398   /   تعداد بازدید: 155


ناعمه دبیری نژاد/ دو طرح ایمن سازی تکمیلی خانه به خانه در برابر بیماری فلج اطفال و برگزاری کمپین مبارزه با دخانیات در هفدهمین جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان هرمزگان بررسی شد.
سعید ناجی  معاون سیاسی، امنیتی و انتخابات استانداری هرمزگان در این جلسه گفت: باید با برنامه ریزی های مناسب به سمتی رفت تا مردم تشویق شوند کمتر به سمت دخانیات بروند، نحوه مواجه با اصلاح سنت یا فرهنگی که موجب آسیب افراد می شود باید به گونه ای باشد که جامعه آن را بپذیرد و قهر آمیز نباشد.وی اضافه  کرد: باید با روش های هدفمند جامعه را به سمتی برد تا باورهای غلط در خصوص مصرف دخانیات به ویژه قلیان را رها کنند، اگر در اماکنی بتوان با اعمال محدودیت عادات غلط جامعه را تغییر داد باید از آن استفاده کرد مانند محدودیت استعمال سیگار در مراکز عمومی، به علت ضرر رساندن به دیگران، تا حدودی موجب اصلاح رفتاری افراد در این خصوص شده است. ناجی خاطر نشان کرد: تاثیر گذاری اهداف  طرح  
ایمن سازی تکمیلی در برابر فلج اطفال نیز باید در جامعه بتوان به گونه ای ارزیابی، و هدف نهایی برای آن پیش بینی شود تا به نتیجه و حاصل درست طرح رسید. وی با بیان اینکه کمپین مبارزه با دخانیات باید جنبه ارشادی داشته باشد، افزود:  دستگاه های مرتبط با موضوع باید اقدامات لازم برای فرهنگ سازی و اصلاح رفتار غلط جامعه را در رابطه به مصرف دخانیات به ویژه در مراکز عمومی انجام دهند.معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با اشاره به مصرف دخانیات به ویژه قلیان در ساحل بندرعباس، گفت: تمامی افراد حق استفاده از هوای پاک ساحل بندرعباس را دارند و افرادی که مبادرت به استفاده از قلیان و دخانیات می کنند حق دیگران را ضایع کرده و باید از این امر آگاه شوند.وی تاکید کرد: استعمال دخانیات علاوه بر ضرر برای فرد مصرف کنند برای افراد پیرامون وی نیز مضر است و باید با فرهنگ سازی عمومی در مسیر مقابله و کاهش آسیب های مصرف دخانیات  گام برداشت.ناجی تصریح کرد: استعمال دخانیات در اماکن عمومی به دلیل محدود سازی آزادی افراد و ایجاد مشکل برای دیگران، باید با
روش های ارشادی و حتی بازدارنده با این پدیده برخورد کرد زیرا کوتاهی در این خصوص سلامت عمومی جامعه را به خطر خواهد انداخت.وی خاطر نشان کرد: برای کاهش آسیب‌های دخانیات در جامعه باید در چند حوزه به شکل پایلوت هدف گذاری شود و جامعه هدف را تحت نظر داشته تا بتوان تاثیرات اجرای طرح در حوزه های مختلف جامعه را مورد ارزیابی قرار داد.