دریا نیوزطي چهارمين مرحله از حراکاري ساحل: پنج هزار اصله نهال حرا در ساحل بوستان ولايت کاشته شد

دریانیوز: بندرعباس يکي از شهرهاي ساحلي کشور است که در فصل زمستان هواي بهاري داشته و از نقاط مختلف کشور به اين شهر سفر ميکنند. يکي از مهمترين جاذبه هاي شهر بندرعباس ساحل آن است که در سالهاي اخير توجه بيشتري به آن شدهاست که ساخت پارکها و بوستانها در نوار ساحلي از اين امر حکايت ميکند

، 09:42   /   کد خبر: 35356   /   تعداد بازدید: 398


دریانیوز: بندرعباس يکي از شهرهاي ساحلي کشور است که در فصل زمستان هواي بهاري داشته و از نقاط مختلف کشور به اين شهر سفر ميکنند. يکي از مهمترين جاذبههاي شهر بندرعباس ساحل آن است که در سالهاي اخير توجه بيشتري به آن شدهاست که ساخت پارکها و بوستانها در نوار ساحلي از اين امر حکايت ميکند.
 براي اينکه نوار ساحلي بندرعباس جذابيت بيشتري داشتهباشد و گردشگر بيشتري را جذب نمايد، سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري بندرعباس طي سه مرحله اقدام به کاشت حرا در ساحل بوستان ولايت اين شهر نمودهاست و اکنون چهارمين مرحله از حراکاري ساحل اين بوستان را اجرا کرد. در اين مرحله که با همکاري ادارهکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان هرمزگان انجام شد، تعداد زيادي از دوستداران طبيعت حضور داشته و اقدام به کاشت نهال حرا نمودند.رييس سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري بندرعباس در اين زمينه گفت: تاکنون سه مرحله حراکاري در ساحل بوستان ولايت انجام شده و اکنون چهارمين مرحله با همکاري NGها اجرا شد.
  مصطفي خادم افزود: در اين چهار مرحله حراکاري، بيش از چهل هزار اصله نهال حرا با همکاري اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري هرمزگان کاشته شدهاست.خادم اظهارداشت: نهال حرا در محلي بايد کاشته شود که گل و لاي باشد و در ساحل بندرعباس نيز اين مکان براي اجراي اين کار مناسب است و تاکنون بيش از 85درصد از نهالهاي کاشته شده به بار نشسته است.وي عنوانکرد: کاشت نهال حرا در ساحل شهر بندرعباس باعث زيبايي و تاثيرات مثبت بر اکو سيستم ساحل شدهاست به طوري که به گفته کارشناسان ميزان جذب، حضور و زادآوري پرندگان در اين قسمت از ساحل بيشتر بودهاست.خادم ادامه داد: با کاشت نهال حرا و تبديل شدن آن به جنگل، جذابيت و منظره منطقه افزايش مييابد و باعث جذب بيشتر توريست و گردشگر داخلي و حتي خارجي ميشود.
وي خاطرنشانکرد: در هر قسمت از ساحل بندرعباس که امکان کشت حرا وجود داشتهباشد اين کار انجام ميشود و سعي داريم تا پايان سال در مراحل بعدي کار حراکاري را ادامه دهيم.
خادم به کاشت حرا در اين مرحله اشاره کرد و گفت: در مرحله چهارم حراکاري ساحل بوستان ولايت تعداد پنج هزار اصله نهال کاشته شدهاست.وي در پايان با توصيه به شهروندان گفت: اين حراکاري براي زيبايي ساحل و استفاده شهروندان کاشته شدهاست به همين دليل از آنها ميخواهيم از اين فضاها که متعلق به خودشان است مراقبت نمايند.

امین زارعی/ دریا