دریا نیوزرئیس شورای شهر بندرعباس عنوان کرد: کسب درآمد مهمتر است یا جان مردم؟

، 12:27   /   کد خبر: 35205   /   تعداد بازدید: 184


 به گزارش خبرنگار دریا/رضا مظفری خورگو: فاطمه جراره، رئیس شورای شهر بندرعباس در یکصد وچهل و ششمین جلسه شورای شهربندرعباس در خصوص به تعویق افتادن حقوق کارگران شهرداری گفت: قطعا اولویت شهرداری باید پرداخت حقوق کارگران شهرداری باشد که زندگی آنها در این شرایط اقتصادی دچار بحران و مشکل نشود .
  جراره افزود: باید حقوق کارکنان شهرداری به موقع پرداخت شود و بی توجهی به این موضوع قابل پذیرش نیست و شهردار باید زودتر اقدام کند.وی در خصوص بازدیدی که از سطح شهربندرعباس داشتند اظهار داشت: با مواردی مواجهه شدیم که جزء مسائل حائز اهمیت است، پل های عابر پیاده در بلوار امام حسین که قبلا به شهردار تذکر داده بودیم آنچه ضرورت دارد احداث و ایجاد پل در نقاط پر تردد شهر است. جراره بیان کرد:در نصب پل های عابر پیاده که امنیت مردم  ضروری هست ایمنی عابران پیاده، فدای فرصت تبلیغاتی می شود.وی ادامه داد: در محل پیاده روی مردم سازه هایی احداث شده است که مسیر را مسدود کرده اند و برای عابرین پیاده خطرآفرین است. رئیس شورای شهر بندرعباس اذعان داشت: به جای تامین امنیت شهروندان، این سرمایه گذاری برای بخش خصوصی اتفاق می افتد. جراره خاطرنشان کرد: هرچه سریعتر در خصوص جانمایی این پل ها از نظر محل احداث و جانمایی برای خدمات بهتر انجام شود، زیرا هر روز تعداد زیادی دانش آموز در شهرک نبوت از این خیابان عبور می کنند که با خطرات زیادی مواجهه هست.وی یادآور شد: در صورت عدم رعایت جانمایی درست پل ها اگر اتفاقی بیفتد این سوال پیش می آید کسب درآمد مهمتر است یا جان مردم؟
   رئیس شورای شهر بندرعباس افزود: پیاده رو و فضای سبز احداث می کنیم و خودمان نابودش می کنیم، خود شهرداری باید نسبت به این مسائل حساسیت زیادی داشته باشد نه اینکه تمام هزینه هایی که می کند از بین ببرد.مجید عسکری زاده، عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: بوی تعفن و پساب این روزها شهر را گرفته است . باید از مرکز بهداشت، محیط زیست، استانداری، آب منطقه ای و آب فاضلاب دعوت  شود که یک کارگروه ویژه ای برای حل سریعتر این مسئله تشکیل شود.
عسکری زاده افزود: این روزها در محلات کمربندی، محله شیراول، دوراهی ایسینی و محله چاهستانی ها زندگی غیر ممکن شده است.فیصل دانش عضو شورای شهر بندرعباس در نطق پیش از دستور تذکراتی به شهرداری به خاطر تخلفاتی که در شهر اتفاق می افتد داد و افزود: عدم جانمایی صحیح و در مواردی بستن راه شهروندان برای احداث پل عابر پیاده که شهرداری باید در این زمینه به صورت جدی ورود کند و در صورتی که پیمانکاران تنها به دنبال انجام درآمدزایی و تبلیغات محیطی در بحث احداث پل ها هستند نسبت به بازنگری در قراردادها وارد عمل شود.در ادامه ، جلسه وارد دستور کار به منظور بررسی عملکرد 8 ماهه سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری بندرعباس شد و اقدامات این سازمان مورد تحلیل، بحث و بررسی توسط اعضای شورا قرار گرفت و رئیس این سازمان نیز به بیان عملکرد تحت مدیریت خود پرداخت.