دریا نیوزچشم و گوش رسانه ها را نبنديد

، 10:45   /   کد خبر: 35159   /   تعداد بازدید: 109


دریا نیوز: درحالیکه استانداری هرمزگان اعلام کرده بود خبرنگاران ساعت هفت ونیم صبح یکشنبه 10آذر برای دریافت کارت شناسایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در سالن غدیر فرمانداری بندرعباس حضور بهم رسانند ساعت هفت صبح اعلام شد که ساعت هشت و نیم خبرنگاران مراجعه کنند؛ اولین روز ثبت نام با حاشیه هایی آغاز شد.اول اینکه جلوی درب ورودی می گفتند که نمی توانید با خودرو وارد شوید که پس از صحبت کردن با مسئول مربوطه، وی درب را بازکرد. دوم اینکه قرار بود کارت ها را در سالن غدیر فرمانداری به خبرنگاران تحویل دهند که خبرنگاران در آفتاب و جلوی ستاد انتخابات ایستادند و منتظر کارت ها بودند.سوم و مهمتر اینکه به خبرنگاران و عکاسان اعلام شد که اجازه ورود به داخل ستاد و محل ثبت نام کاندیداها را ندارند که در دوره های قبل اینگونه نبود و خبرنگاران به راحتی داخل ستادها اقدام به تهیه گزارش می کردند. در واقع بایستی اینگونه باشد تا خبرنگاران داخل ستاد را ببینند که هم در گزارش های شان بتوانند محیط و فضای ثبت نام را توصیف کنند و عکس و فیلم هم بگیرند که این حق از رسانه ها به عنوان نماینده های افکار عمومی سلب شد.چهارم اینکه بعد از ساعت 9صبح که کارت های خبرنگاران توسط یکی از کارکنان روابط عمومی استانداری به فرمانداری آورده شد و به اصحاب رسانه تحویل داده شد و بعد از آن روابط عمومی فرمانداری اعلام کرد که خبرنگار و فیلمبردار صداو سیما وارد ستاد شود که به مسئول روابط عمومی نسبت به این اقدام گزینشی و تبعیض اعتراض صورت گرفت و گفتم اگر رسانه برای شما فقط صداو سیماست، پس چرا دیگر خبرنگاران سایر رسانه ها را دعوت کردید؟پنجم اینکه حتی مکان مناسبی برای استقرار خبرنگاران درنظر گرفته نشده بود و گویا انتظار داشتند رسانه ای ها روی زمین بنشینند و گزارش های شان را تهیه و تنظیم وارسال کنند.متاسفانه همواره جایگاه اطلاع رسانی و خبرنگار و رسانه در استان مورد توجه قرار نمی گیرد و گویا متولیان برگزاری انتخابات به این موضوع توجه ندارند که رسانه ها بایستی شور انتخاباتی و زمینه حضور مردم را با انتشار گزارش های مکتوب و تصویری بیافریند که این نوع برخورد و بی حرمتی به جایگاه رسانه ها باعث می شودزمینه انتشار گزارش های مطلوب و مناسب فراهم نشود که اگر این روند تداوم یابد، در حضور حداکثری مردم در انتخابات خدشه وارد می شود. با توجه به اینکه در حالت خوشبینانه در یک هفته زمان ثبت نام بطور متوسط یک تا دو نفر به ستاد برای ثبت نام مراجعه می کنند وبرخی کاندیداها شاید در تهران ثبت نام کنند؛ اصحاب رسانه نمی توانند از صبح تا غروب در آفتاب جلوی ستاد انتخابات بایستد وعرق بریزند و حتی اجازه دیدن داخل ستاد را هم نداشته باشند که این وضعیت بستن گوش و چشم رسانه هاست و رسانه ای که نبیند و نشنود، نمی تواند گزارشی خوب و مناسب و زمینه ساز حضور حداکثری اقشار مختلف در انتخابات را فراهم نماید.

علی زارعی/دریا