دریا نیوزهشدار و گلايه هاي ساحل نشينان روستايي بندرعباس؛ تب سايت پرورش ميگو شترداران را نقره داغ مي کند

دریا نیوز: ساکنان و شوراهاي 30 روستاي کولغان و جلابي بخش تخت و قلعه قاضي شهرستان بندرعباس که از گفتگو با مسئولان مربوطه نااميد شده اند، در نامه هايي به رئيس جمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس سازمان بازرسي، رئيس دستگاه قضاء، استاندار هرمزگان و... درخواست مدد کرده اند

، 14:45   /   کد خبر: 35144   /   تعداد بازدید: 408


دریا نیوز: ساکنان و شوراهاي 30 روستاي کولغان و جلابي بخش تخت و قلعه قاضي شهرستان بندرعباس که از گفتگو با مسئولان مربوطه نااميد شده اند، در نامه هايي به رئيس جمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس سازمان بازرسي، رئيس دستگاه قضاء، استاندار هرمزگان و... درخواست مدد کرده اند.

هنگاميکه براي بررسي وضعيت اثرات واگذاري سايت هاي پرورش ميگو به تعدادي از روستاهاي ساحلي شرق بندرعباس رفتيم، اهالي و بخصوص شترداران عنوان مي کردند، اجراي اين سايت ها باعث از بين رفتن چراگاه هاي شترهاي شان مي شود. آنطور که يکي از معتمدان اين منطقه مي گويد: آنها نامه هايي به مسئولان اجرايي استان و کشور، سازمان بازرسي، دادگستري و رئيس دستگاه قضا (در سفر اخيرشان به هرمزگان) داده اند و پيگيري هايي که از اول امسال براي رفع مشکلات اين طرح و تحقق درخواست هاي شان داشته اندکه تاکنون بي نتيجه مانده است.

جعفرمرادي، يکي از معتمدين منطقه که پيگيري هاي زيادي در اين بخش داشته، مي گويد: مردم و روستاييان با اصل سرمايه گذاري در حوزه سايت هاي پرورش ميگو مخالفتي ندارند، اما نحوه اجراي پروژه به نحوي باشد که زندگي ساکنان و دام ها و بخصوص شترهاي شان تهديد نشود. وي مي گويد: درحالي‌که بوته هايي به نام بوات، غذاي اصلي شترهاست که اين چراگاه در نزديکي دريا سرسبزتر و شيرين تراست که اگر سايت هاي پرورش ميگو بطور کامل اجرا شوند، چراگاه هاي شترها از بين مي رود و امنيت غذايي 20 هزار نفر شتر از منطقه دهنو تا نزديکي حسنلنگي به خطر مي افتد و خواسته اول ما اين است که از شرق روستاي خرگي و ذرتي تا خور گاومرده، سايت پرورش ميگو اجرا نشود و اين سايت ها بعد از خور گاومرده تا تياب اجرا شود تا چراگاه هاي شترهاي روستاييان اين منطقه ازبين نرود.خواسته دوم مان اين است که مردم اين منطقه در واگذاري اراضي نيز سهمي عادلانه داشته باشند.

ثبت نام 48 ساعته

گفته مي شود اوايل سال جاري به مردم اعلام شد که 48 ساعت فرصت دارند تا با پرداخت دو و نيم ميليون تومان براي واگذاري سايت پرورش ميگو ثبت نام کنند و قطعات 20 هکتاري به 15 نفر و يا ده هکتاري به ده نفر واگذار شود، که به ازاي هر هکتار به متقاضيان اعلام شد که بايستي صد تا 115ميليون تومان نقدي پرداخت کنند و دويست ميليون هم تسهيلات بانکي دريافت کنند تا بتوانند اين طرح را اجراکنند. برخي مدعي هستند سايت هاي 50، 100،200 هکتاري و... را به برخي افراد خاص و بدون دريافت وجه و از طريق دستگاه‌هاي متولي واگذار کردند. گويا روستائياني که در ثبت‌نام اوليه مبالغي را پرداخت کرده اند و توان تامين چنين سرمايه اي را ندارند؛ انتظار دارند واگذاري مزارع بصورت رايگان يا باهزينه اي بسيار اندک به آنها صورت گيرد.

با شروع اجراي اين طرح ها، مسير ماهيگيري صيادان محلي نيز بسته مي شود و گلايه ها افزايش مي يابد و مسئولان استان و از جمله استاندار به همراه برخي نمايندگان نيز از اين منطقه بازديدي داشته اند و آنطور که مرادي مي گويد استاندار قول داده است که در ساحل روستاي دلبودني، اسکله صيادي احداث شود که تاکنون اين پروژه وارد فاز اجرايي نشده است.

اين معتمد منطقه مي گويد: اگر دولت حمايت کند و به جوانان بيکار تسهيلات دهد و هرکدام هشت نفر شتر بخرند و دامداري کنند، هم اشتغالزايي وسيعي ايجاد مي شود و هم ظرفيت ايجاد کارخانه هايي براي توليد شير و دوغ شتر در منطقه وجود دارد که بايستي از اين ظرفيت حمايت کرد و طرح هايي اجرا نشود که اشتغال چندصدساله مردم اين منطقه تهديد شود.

نامه به مسئولان کشوري و استاني

در بخشي از نامه اي که از طرف ساکنان به مسئولان استاني و کشوري نوشته شده است، آمده است: ما روستاييان 30 روستاي ساحل نشين شرق بندرعباس معروف به بندرکولغان، خرگي، جلابي زير مجموعه بخش قلعه قاضي و تخت شهرستان بندرعباس، احساس خطر و نارضايتي خود را از قرباني شدن منطقه مان که آبا و اجدادي در آن ساکن هستيم، با اجراي طرح زيانبار ايجاد مزارع پرورش ميگو در منطقه بدون کار کارشناسي و عدم بررسي ها و اثرات زيست محيطي و بهم ريختگي اکوسيستم آن با از بين رفتن فرصت هاي کلان سرمايه‌گذاري دولت و ملت که در حال واگذاري بين افراد ... و ناديده گرفتن حق مردم است و حتي سهمي براي اشتغال بوميان قائل نشده اند، محضرتان اعلام مي داريم.

در اين نامه ها در خصوص موقعيت منطقه و مزاياي آن نوشته‌اند: اين محدوده 85 کيلومتري که از شرق بندرعباس جلوي دانشگاه هرمزگان و شهرک صنعتي آغاز و به دروازه مکران شهرستان ميناب وصل مي شود و در شمال جزيره تاريخي پرفراز و نشيب هرمز واقع گرديده و بلوار ساحلي در دست احداث اين مسير را به هم وصل مي کند، از قديم محل عبور و مرور کاروان هاي حمل ونقل و محل درآمد مردم بومي و چراگاه 20 هزار نفر شتر و محل کشاورزي، دامپروري و پيله وري بوده است که با داشتن خورهاي آبي بزرگ، جنگل هاي دريايي سرسبز حرا، برخورداري از جاذبه هاي گردشگري، اقتصادي، تجاري، صيد و صيادي، توريستي منطقه ويژه و ارزشمندي است که براي تحولات بزرگ در کشور مثل ايجاد بندرگاه، اسکله هاي چندمنظوره، احداث شهرک هاي ساحلي، بازارچه هاي مرزي، انبارهاي دپو ورود وخروج کالا، ايجاد گمرک، پهلوگرفتن کشتي هاي مسافري و حمل کالا، ورود وخروج قايق هاي تفريحي و لنج هاي باري مي شود؛ با فراهم کردن زيرساخت هاي پايدار و ماندگار، چشم اندازي روشن براي شهرستان بندرعباس، استان هرمزگان و ايران اسلامي رقم زد. در اين نامه هاکه مدعي شده اند تقسيم زمين هاي ساحل بين افراد زمين خوار و فرصت طلب صورت گرفته است؛ به اثرات زيان بار اجراي اين طرح پرداخته شده است. فراري دادن مرزداران واقعي کشور از روستاهاي شان که سال‌ها با رنج و مشقت براي حفظ مرزها و ماندن در روستاهاي خود سختي ها و مرارت ها تحميل و هزينه ها پرداخته اند، آسيب رساندن به محيط زيست و بهم ريختگي اکوسيستم و از بين رفتن خورهاي بزرگ آبي و آسيب رساندن به کار و زندگي مردم، از بين رفتن بسياري از فرصت هايي که در بخش موقعيت منطقه ذکر شد، از جمله اثرات زيان بار اجراي طرح سايت پرورش ميگو در اين منطقه عنوان شده است. نماندن زمين جهت اسکان و سرريز شدن جمعيت شهر درحال توسعه بندرعباس که از غرب به صنايع مادر و از جنوب به دريا و از شمال به کوه هاي گنو، قلعه قاضي، تخت، شميل، نيان و رودها وصل مي شود، کشيده شدن خود به خود شهر بندرعباس به طرف شرق که جايي براي الحاق به شهر نخواهد ماند و هزينه‌هاي زيادي براي توسعه شهرنشيني براي نظام باقي نخواهد گذاشت؛ نيز به عنوان ديگر اثرات زيان بار اجراي اين طرح نام برده شده است. در پايان اين نامه نيز از رئيس جمهور خواسته شده است بازرسين ويژه اش از منطقه بازديد کرده و از روند واگذاري ها و آسيب هايي که ساکنان اين مناطق را تهديد مي کنند و جلوگيري از وقوع آنها اقدام لازم صورت گيرد.

درخواست از استاندار

شوراي بخش تخت در نامه اي به تاريخ اول ارديبهشت 98 به استاندار هرمزگان خواستار اتخاذ تدابيري لازم در اين بخش شده است. در اين نامه آمده است: احتراما بدينوسيله به استحضار مي رساند با عنايت به احداث بزرگراه ساحلي بندرعباس تياب ميناب و قرارگرفتن روستاهاي گاومرده، کناران، حسين آباد، پشتکوه، کدوکار، گزريز، ذرتي، محمودکلاهي، خرگي، توچ، طاهري، جلابي، بار ريز، سرچيل، کولغان و... که در مسير اين بزرگراه و تمام زمين هاي اجدادي ما که بالاي 500 سال در اين منطقه در کنار ساحل مشغول به زندگي آرام بوده اند، متاسفانه ارگان هاي مربوطه جهت پرورش ميگو بدون هيچگونه نظر از معتمدين و شوراهاي منطقه و کارشناسي اصولي به گروهي واگذار مي کنند که از اين منطقه نمي باشند و اين روستاها عين سيلاب از هر طرف درمحاصره قرار مي گيرند. لذا از استاندار محترم و مردمي دلسوز خواهشمنديم دستورات لازم را به ارگان هاي مربوطه صادر کند با هماهنگي گروهي از معتمدين و شورا جهت رسيدگي به خواسته مردم اين منطقه که اولا اطلاع رساني دقيق به مردم بومي منطقه جهت شرکت و ثبت نام براي پرورش ميگوصورت گيرد، ثانيا از خور تخته ريز الي خور گاو که مسير مردم بومي منطقه و درآمدزا به دريا مي باشد؛ هيچگونه مجوزي داده نشود.

گلايه هاي مردم

معتمد منطقه مي گويد: از نمايندگان مجلس انتظار داريم از حقوق مردم اين منطقه دفاع کنند. احمد مرادي ساعت‌ها بازديد کاملي از منطقه داشت و با توجه به اين بازديد، درخصوص خواسته هاي مان به استاندار نامه اي نوشت که اميدواريم خواسته هاي مان محقق شود. از اين نماينده مجلس که از حقوق کارگران آلومينيوم، صيادان بومي در قضيه کشتي هاي چيني و... دفاع کرد، انتظار داريم نطقي را در مجلس در دفاع از حقوق مردم مظلوم و محروم اين منطقه داشته باشد.

نمايندگاني را مي خواهيم که با روحيه مطالبه گري مانند مرحوم عباسي از حق مان دفاع کنند که اين روحيه در احمد مرادي وجود دارد و اميدواريم با پيگيري ايشان، حقوق حدود 70 هزار ساحل نشين اين منطقه ضايع نشود. ما از متوليان مربوطه مي خواهيم ليست اراضي واگذار شده جهت احداث سايت هاي پرورش ميگو را بطور شفاف منتشر کنند تا مشخص شود به چه کساني واگذار شده است و چند هکتار به بوميان منطقه و چند هکتار به ديگران و با چه قيمتي واگذار شده است. سايت ها در دل روستا و چندصدمتري فاصله با محل سکونت روستاييان درحال اجراست که زندگي مردم را تحت تاثير قرار خواهد داد. بوي سايت هاي پرورش ميگو براي ساکنان آزاردهنده خواهد بود و اگر ميگوها به بيماري مبتلا شوند، شايد به انسان منتقل شود و... .

از طرفي نگهبانان سايت هاي پرورش ميگو به ماهيگيران و صيادان بومي اجازه عبور را نمي دهند و آنها نمي توانند مانند گذشته به صيد بپردازند و اين سايت ها راه معيشت شان را بسته اند.

وضعيت جاده ها

از طرفي ديگر در بازديدي که از جاده هاي بدون آرم و علائم و خط کشي پشتکو، دلبودني و گزريز و حسين آباد، کناران و گاومرده به سمت ساحل داشتيم، متوجه شديم که اولا بخش زيادي از جاده ها تخريب شده و بخشي از جاده گاومرده به سمت ساحل از دو طرف در ميان کرت هاي دريايي قرار گرفته و مسير را کور کرده بود. از طرفي دو طرف جاده هم تخريب شده بود تا جاييکه برخي مناطق عرض جاده به 20 سانتي متر هم نمي رسيد و بخش زيادي از جاده در بارندگي از بين رفته بود.

آنطور که اهالي مي گويند آب رودخانه هاي جلابي، گاومرده و حسنلنگي در بارندگي به اين منطقه مي آيد و وارد دريا مي‌شود که اگر سايت هاي پرورش ميگو احداث شود، مسير آب به دريا بسته مي شود و آب را وارد خانه ها مي کند و شايد سايت ها را نيز تخريب کند. جاده پشتکو که سال گذشته نيز گزارشي از آن منتشر کرديم و در بخشي از آن نياز به احداث پل بود که بعد از گذشت بيش از يک سال اين پروژه هنوز تکميل نشده بود و در بارندگي، مسير عبور و مرور منطقه مسدود مي شود.

برخي نيز مي گويند از مسئولان مي خواهيم ساحل را قفل نکنند و آدرس غلط به مردم ندهند. ما نمي خواهيم صيادي و دامداري خود را از دست بدهيم. با واگذاري کامل ساحل، نسل فعلي و آينده تهديد مي شوند. دراستان کسي نيست که از حق مان دفاع کند؟ گلوگاه ساحلي روستا با اجراي اين طرح بسته مي شود. سايت هاي پرورش ميگو به سيل بند تبديل شده و مسيرطبيعي عبور آب بسته مي شود و روستاها را غرق مي کنند.

درد دل هاي روستاييان

حسين چنگال 65ساله ساکن روستاي ذرتي که نسل اندر نسل در همين منطقه زندگي کرده است هم با بغضي درگلو درحاليکه صورتم را مي بوسد و اشکي در چشم دارد و ملتمسانه مي گويد: بگوييد راهمان را براي صيد نبندند. مجوز صيادي هم دارم، اما احداث سايت هاي پرورش ميگو، باعث مي شود نتوانيم براي صيد برويم. راه عبور آب رودخانه هم با اجراي اين طرح بسته مي شود.

محمدعبدا... پيرمرد اهل روستاي کدوکار که نسل اندرنسل در اين منطقه زندگي کرده نيز با بيان اينکه روستاييان شتر دارند و زمين هاي اجدادي شان را براي پرورش ميگو به ديگران واگذار کرده اند و پيگيرند زمين هاي شان را به خودشان بازگردانند؛ مي گويد با اجراي اين طرح آب رودخانه جلابي و آبي که از کوه به اين سمت مي آيد، مسيرش بسته مي شود و به زمين وخانه هاي شان آسيب مي رساند.

حسن کهور چنگال ساکن روستاي ذرتي که اسناد بسيار قديمي و بيش از80ساله از زمين هاي شان را نشانم مي دهد، مي گويد: حدود اربعه زمين هاي شان در اداره ثبت اسناد مشخص نيست و به آنها گفته شده بايستي تصوير هوايي بگيريد و توان مالي براي عکسبرداري ندارند و زمين هاي شان را براي سايت پرورش ميگو به متقاضيان واگذار کرده اند. گويا روستا تا دريا 5کيلومتر فاصله دارد و از همين روستا احداث سايت ها شروع شده است. طايفه شان مهدالي زهي نام دارد و در همين منطقه 40 خانوار زندگي مي کنند. مي گويد زمين معروف به چهل مني که در گذشته و قبل از خشکسالي 5کيلوبذر گندم در زمين مي ريختند و40 من گندم برداشت مي کردند و زمين گاومرده را از آنها گرفته اند و واگذار کرده اند و سايت هاي پرورش ميگو تا بيخ گوششان در روستا در حال اجرا هستند و آنها ترس دارند که در بارندگي و با مسدودشدن مسير آب، غرق شوند وجان شان را از دست دهند.

کلاس بي کولر

ابوتراب و فلاح الدين 11ساله نوجوانان اين روستا که در کلاس پنجم در دبستان لاله هاي انقلاب روستاي خرگي درس مي خوانند و کولر مدرسه شان هم خراب است و پنکه هم ندارند و در تابستان در گرما درس مي خوانند ؛ مدرسه سه کلاسه شان بصورت مختلط مي باشد .آنها براي مقطع بالاتر بايد به پشتکو در 20 کيلومتري روستا يا به جلابي و بندرعباس و... بروند. برخي دانش آموزان هم بدليل عدم توانايي مالي از ادامه تحصيل محروم مي شوند. البته فونداسيون مدرسه اي در روستا اجرا شده است، اما مشخص نيست کي به اتمام برسد. زنان و مردان اين روستا که زماني نه چندان دور داراي نخيلات سرسبز و مرکبات هم بوده اند، از آموزش هاي فني و حرفه اي نيز بهره نبرده اند.

معاون وزير جهاد

مرادي مي گويد: معاون وزير جهاد کشاورزي در جلسه اي که در فرمانداري بندرعباس با حضور مسئولان برگزار مي‌شود و زماني که از مضرات اجراي طرح براي کشاورزان مطلع مي‌شود و در آن روز شترداران منطقه جلوي فرمانداري آمده بودند، وعده داد که طرح طبق خواسته اهالي اين منطقه بعد از خور گاو(گاومرده) اجرا شود که نشد.

ماسه هاي روان

درحالي‌که در برخي نقاط ديده مي شود آب باران از چند روز قبل باقي مانده است و کرت هاي دريايي نيز به چشم مي‌خورد، اما وزش باد سبب شده است که گردوخاک و ماسه هاي روان، افق ديد را محدود کنند و در گزارش قبلي نيز ماسه هاي تلنبار شده در جلوي برخي منازل و مدارس و... در روستاهاي منطقه رابه تصوير کشيديم. شکستگي شانه جاده ها، يکي از آثار ماسه هاي روان است که تاکنون اقدامي نشده است و مردم از وضعيت ماسه هاي روان و بي تدبيري متوليان مربوطه نيز گلايه مندند و تاکنوني مسئولي را براي بيان درددل شان نيافته اند. در برخي نقاط اين جاده هاي روستايي، گودال هايي حفر شده است که بسيار خطرناک است و حوادثي نيز اتفاق افتاده است و اين چاله ها و جاده ها مي توانند زندگي هايي را ببلعند و به قبر متصل کنند و خانواده هايي را عزادار و داغدار کنند. جاده‌هايي که در دهه70 احداث شده و نياز به ترميم و بازسازي دارند و متوليان اين جاده ها در نزديکي مرکز استان را نديده اند و اقدامي صورت نگرفته است و چطور مي توان جاده بشاگرد و کوهشاه ديده شوند.روستاي گاومرده با جمعيت 600نفري و 110 خانواري حدود 4هزار شتر دارد و زندگي شترها و شتردارها با اجراي طرح و از بين رفتن چراگاه هاي شان به خطر مي افتد. اهالي اين مناطق از خوابي که مسئولان به بهانه سرمايه گذاري و اشتغالزايي براي شان ديده اند، هراس و ترس دارند با تعبيرش، زندگي شترداران دهنو، چاه فعله، منطقه جلابي و ازجمله اين 30 روستاي ساحلي به خطر بيفتد. گفته مي شود قرار بوده آبشيرين کني نيز در اين منطقه احداث شود که پس از بارندگي هاي يکي دو سال اخير، اين موضوع نيز به فراموشي سپرده شده است. گويا برخي از سرمايه گذاران سايت هاي پرورش ميگو خودشان را به برخي کانديداها و نمايندگان نزديک کرده اند تا عنوان کنند که سايت ها به نفع مردم است و اثر منفي بر زندگي آنها ندارد.

درخواست از رئيس دستگاه قضا

اما مردم از رئيس دستگاه قضا انتظار دارند اجازه ندهد زمين‌هاي آبا واجدادي شان از آنها گرفته شود و همچنين از اجراي طرح ها بدون کارشناسي که موجب آسيب ديدن زندگي و معيشت و شترهاي اهالي مي شود جلوگيري شود و از حقوق روستاييان دفاع شود.

شيلات فقط به لحاظ فني پاسخ مي دهد

رئيس اداره توسعه ميگوي اداره کل شيلات هرمزگان اظهارداشت: شيلات به استعلام سازمان نظام مهندسي منابع طبيعي وکشاورزي براي متقاضيان واگذاري اراضي جهت اجراي سايت پرورش ميگو اين پاسخ را مي دهد که آيا منطقه مورد تقاضا به لحاظ فني براي اين طرح مناسب است يا خير؟

علي اکبر مجاز افزود: البته شيلات نظارت عاليه بر احداث و بهره برداري را نيز برعهده دارد.مجاز بابيان اينکه براساس قانون نظام جامع دامپروري، مجوزها فقط توسط سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشکي استان صادر مي شود؛ گفت:استعلام هاي چندگانه از سازمان‌هاي مختلف از جمله منابع طبيعي، محيط زيست، آب منطقه اي، راه وشهرسازي، بنياد مسکن، حمل ونقل جاده‌اي، آب، برق، گاز، ميراث فرهنگي و... توسط متقاضيان اخذ و در کميسيون ماده 2 امور اراضي جهاد کشاورزي بررسي و در صورت واجدشرايط بودن شرايط و موافقت دستگاه ها، اراضي واگذار مي شود.وي خاطرنشان کرد: اجراي سايت هاي پرورش ميگو هزينه بر است و بايستي سرمايه گذاراني که توان مالي دارند، وارد اين عرصه شوند.

رئيس اداره توسعه ميگوي اداره کل شيلات هرمزگان اظهار داشت: براي اجراي زيرساخت ها به ازاي هرهکتار بين 150 تا200ميليون تومان و براي توليد و بهره برداري نيز هرهکتار 150 ميليون تومان سرمايه نياز دارد و يک مزرعه 20هکتاري حدود4ميليارد تومان سرمايه جهت احداث نياز دارد.وي گفت: باتوجه به مشکلات توليد در کشور، صنعت پرورش ميگو، يکي از محدود صنايعي است که توانسته سرمايه گذار جذب نمايد.

مجاز افزود: باوجود تحريم هاي ظالمانه، ميگوي پرورشي، يکي از معدود صنايعي است که صادرات آن در حال انجام است.رئيس اداره توسعه ميگوي اداره کل شيلات هرمزگان ميزان صادرات ميگوي پرورشي در سال گذشته را 19هزار و 700تن به ارزش گمرکي 74ميليون و500هزار دلار و ميزان صادرات در شش ماهه نخست سال جاري را نيز شش هزارتن به ارزش گمرکي 10ميليون و 730هزار دلار اعلام کرد.

وي گفت: مجموع کل اراضي پرورش ميگو را 52هزار و 539 هکتار و سطح مفيد زيرکشت را 36هزار و700 هکتار است.

به گفته مجاز ظرفيت توليد يک کراپ درسال، 185هزارتن ميگوي پرورشي و ظرفيت توليد دو کراپ در سال(50درصد مزارع) نيز 270هزارتن با اشتغالزايي مستقيم و غيرمستقيم 62هزار نفر است.

رئيس اداره توسعه ميگوي اداره کل شيلات هرمزگان خاطرنشان کرد: درآمد ارزي با احتساب قيمت متوسط 5دلار به ازاي هر کيلوگرم، يک ميليارد و 350ميليون دلار مي باشد.

وي بابيان اينکه ميزان توليد ميگوي پرورشي درسال 71 در هرمزگان، حدود800 کيلوگرم در سطح زيرکشت دو ونيم هکتار با ميانگين توليد322کيلوگرم در هکتار بوده است؛ اظهار داشت : توليد ميگوي پرورشي در سال 97 در استان 22هزار و180 تن در سطح زيرکشت 4هزار و 286 هکتار به ميانگين توليد 5هزار و 196 کيلوگرم در هکتار رسيده است.

بي تاثير نيست

رئيس اموردام جهادکشاورزي هرمزگان نيز اثرگذاري سايت‌هاي پرورش ميگو را بر تعليف دام و چراگاه هاي شتر تاييد کرد.جلال اصلاحي البته تاکيد کرد بهتر است شترداري سنتي به شترداري صنعتي و نيمه صنعتي تبديل شود تا ميزان وابستگي دام به مرتع کاهش يابد. به گفته اصلاحي با اجراي چنين طرح هايي ميزان مراقبت هاي بهداشتي افزايش يافته و اصلاح نژاد صورت مي گيرد و ميزان توليد شير و گوشت شتر و فرآورده هاي لبني شيرشتر افزايش مي يابدکه تسهيلات بانکي نيز به اين طرح ها تعلق مي گيرد.به گفته وي زمين مورد نياز به اجراي طرح هاي شترداري صنعتي و نيمه صنعتي واگذار مي شود و از سرمايه گذاران در بخش شيرشتر و فرآورده اي آن حمايت شده و 80درصد سرمايه مورد نياز نيز بصورت تسهيلات بانکي اعطاء مي شود.رئيس اموردام جهادکشاورزي هرمزگان با بيان اينکه تعاوني شترداري فعالي در استان نداريم؛ اظهار داشت: در صورت تشکيل تعاوني شترداري فعال در استان، مي توانند در اين بخش ها سرمايه گذاري کنند.

پرورش ميگو؛ شغلي پرهزينه

مدير شرکت هاي کشاورزي شعبه استان هرمزگان درخصوص گلايه هايي که در گذشته در خصوص نحوه واگذاري اراضي جهت پرورش ميگو وجود داشت؛ حق را به مردم داد و گفت: برخي عنوان مي کردند که اراضي با وسعت زياد و از طرفي به غيربوميان واگذار شده است.ابراهيم سالمي البته اين شغل را بسيار پرهزينه خواند و گفت: سرمايه گذاري براي بسياري از روستاييان بخصوص در قطعات بزرگ در اين حوزه ممکن نيست. سالمي گفت: بيش از 350نفر را در يک سايت 70 قطعه 20هکتاري پرورش ميگوي حسنلنگي توانستيم مشارکت دهيم و اشتغالزايي وسيع اتفاق افتاد و بوميان نيز بهره مند شدند. وي ميزان درخواست ها را در اين بخش زياد خواند و گفت: اولويت واگذاري براساس زمان ثبت نامي است که پس از فراخوان، صورت گرفت.

مدير شرکت هاي کشاورزي شعبه استان هرمزگان با بيان هر قطعه 20هکتاري حدود 800ميليون تومان هزينه زيرساخت و در مجموع چهار ميليارد تومان هزينه اجرا و بهره برداري دارد؛ اظهار داشت: شرکت خدماتي متشکل از سهامداران سايت‌ها تشکيل شده و توسط خودشان اين پروژه ها براي اجراي زيرساخت ها به پيمانکار واگذار شده است.

سالمي گفت: هدف مان از اجراي سايت هاي پرورش ميگو واگذاري زمين نيست و هدف توليد ميگو و توسعه اقتصادي با ميگو است و اگر سرمايه گذار در هرمرحله اي به تعهدات خود مطابق با شرايط اجاره به شرط تمليک عمل نکند، خلع يد شده و اين سايت ها تا قبل از بهره برداري نيز قابل خريد و فروش نيستند.

سالمي با بيان اينکه 5نقطه شامل مناطق سديچ و يکدار جاسک، حسنلنگي بندرعباس، لشتغان بندرخمير و مهرگان بندرلنگه به ميزان 20هزار هکتار از طريق شرکت شهرک هاي کشاورزي واگذارگرديده؛ مي گويد: از منطقه خرگي تا خور تياب به نام سايت حسنلنگي است و کي هزار و 590 هکتار براي اجراي سايت پرورش ميگو به متقاضيان واگذار شده است. وي درخصوص گلايه روستاييان و دغدغه شان براي ورود آب رودخانه ها و ... به داخل روستا و آسيب ديدن خانه‌هاي‌شان نيز گفت: مشاور اجراي اين طرح در جلسه هاي با حضور تعدادي از شوراها و سهامداران به روستائيان اين اطمينان را داده که با اجراي کانال هاي زهکش جهت هدايت آب به داخل دريا، آب وارد روستا و منازل اهالي نخواهد شد.

مدير شرکت هاي کشاورزي شعبه استان هرمزگان افزود: فراخوان جهت اطلاع متقاضيان براي ثبت نام در سايت هاي پرورش ميگو 48ساعت نبوده و ده روزه بوده و از طريق بخشداري ها، شوراهاي اسلامي روستاها، فرمانداري، سايت سازمان جهادکشاورزي استان و پيامکي و... اطلاع رساني صورت گرفته است.

وي معتقد است با اجراي اين طرح، اراضي باير چندصد ساله به مزارع پرورش ميگو تبديل شده و سفره هاي مردم گسترده‌تر و ارزآوري داشته و اشتغالزايي گسترده اي را داشته که در سايت حسنلنگي بيش از 350نفر سهامدار شدند.

 علی زارعی/دریا