دریا نیوزباهدف تقویت مدارس حاشیه ای؛ طرح مدارس پشتیبان در آموزش و پرورش هرمزگان آغاز شد

، 09:43   /   کد خبر: 35117   /   تعداد بازدید: 229


دریانیوز: مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: انجمن اولیاء و مربیان مدارس توانمند هر شهر و روستا در قالب طرح مدارس پشتیبان به کمک انجمن مدارس حاشیه ای رفته و در راستای کاهش مسائل و مشکلات این مدارس فعالیت های مشترک انجام می دهند.
نورعلی عباسپور با بیان اینکه طرح مدارس پشتیبان از انجمن اولیا و مربیان استان هرمزگان بوده است، اظهار داشت: در این طرح مهم، مدیران کارآمد مدارس برخوردار همراه با انجمن اولیا و مربیان مدرسه خود، با بررسی مسائل و مشکلات موجود در مدرسه تحت پوشش خود نیازها را بر اساس اولویت برنامه ریزی کرده و  برطرف می کنند.وی بیان داشت : اعضای انجمن اولیا و مربیان در قالب طرح پشتیبان مدارس براساس جدول زمان بندی شده، موظف می شوند در مدارس تحت پوشش خود حضور یابند و به ایفای نقش در پست افتخاری معاون پشتیبانی اولیا پرداخته و در امور مختلف به کارکنان مدارس کمک می کنند.عباسپور تعداد مدارس دارای شرایط انجمن اولیاء و مربیان در سطح استان را سه هزار مدرسه عنوان کرد و گفت:  امیدوار هستم با اجرای طرح مدارس پشتیبان بتوانیم مسائل و مشکلات مدارس حاشیه ای و کمتر برخوردار  را کاهش دهیم.
  مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: ایجاد حس مشارکت جویی برای پاسخگویی به نیازهای مراکز آموزشی، آگاهی از روند کاری روزانه امور آموزشی تربیتی، داشتن نظارت بیشتر بر عملکرد دانش آموزان و خدمات دهی به آنان، تقویت همکاری سایر اولیا با معلمان ، مدیران و معاونان مدارس و ارتباط مستمر اولیا با مدارس از اهداف مهم این طرح می توان برشمرد.
  این مسئول افزود: در گام نخست،طرح پشتیبان مدارس با حضور اعضای انجمن اولیا و مربیان، در ۴۰ مدرسه نواحی یک و دو بندرعباس اجرا  می شود.عباسپور خاطر نشان کرد: انجمن اولیا و مربیان به عنوان بازوان توانمند مدارس، نقش ویژه ای در تحقق سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش دارند و با مشارکت خود زمینه رشد کمی و کیفی امور مدارس را در طول سال تحصیلی برعهده دارند.