دریا نیوزدانش آموزان بشاگرد چند مي ارزند؟ محروم و مرحوم در راه مدرسه

، 08:15   /   کد خبر: 35071   /   تعداد بازدید: 143


دریانیوز: خبر واژگونی سرویس های مدارس و مرگ مظلومانه دانش آموزان بشاگردی آنقدر تکراری و برای مسئولان استان و کشور بی اهمیت است که تاکنون عزمی برای بستن پرونده داغدار شدن خانواده های بشاگردی نداشته اند و با حرکت های لاک پشتی نمی توان امیدوار شد که دانش آموزان این منطقه در مسیر رفتن به مدرسه جان شان را ازدست ندهند. چند مرتبه ای که برای تهیه گزارش به بشاگرد رفتیم ، مشاهده کردیم که برخی از خانواده های بشاگردی مجبور شده بودند که فرزندان شان را از تحصیل محروم کنند تا جان شان در مسیر رفت و آمد به مدرسه با خودروی نیسان و... از دست نرود و زنده بماند.

از طرفی هم بسیاری از مدارس موجود از استانداردهای لازم محروم بودند و تجهیزات آموزشی و رفاهی و گرمایشی و سرمایشی لازم را نیز نداشتند. از یک طرف برای ایمن سازی و آسفالت جاده های این منطقه اقدامی صورت نگرفته است و از آن طرف کمبود مدرسه و همچنین مدرسه شبانه روزی باعث شده است که بعد از چهل سال از انقلاب، بدلیل بی تدبیری متولیان مربوطه دانش آموزانی در مسیر رفت و برگشت به مدرسه جان شان را از دست می دهند و یا مجروح و ناقص می شوند.در استانی که قطب صنعت کشور است اگر که هر صنعتی 5 مدرسه شبانه روزی در چهار دهه اخیر احداث کرده بود و دولت نیز با همراهی خیرین به ازای هر چند روستای کنار همدیگر، مدارس شبانه روزی احداث کرده بودند که دانش آموزان حتی توانسته بودند بصورت پیاده به مدرسه بروند وبیایند، آنگاه هرسال تعدادی محروم از تحصیل و تعدادی مجروح و تعدادی هم مرحوم نمی شدند. اینکه در حال حاضر سالی دو سه مدرسه شبانه روزی در بشاگرد احداث شود، شاید یک قرن زمان نیاز داشته باشد تا مشکل کمبود مدرسه در تمام مقاطع در بشاگرد وسیع برطرف شود.

دانش آموزانی در این مسیر محروم از تحصیل و یا مرحوم و مجروح می شود که جرمشان فقط نداری و محرومیت است. محرومیتی که دولت های مختلف عامل آن هستند در استانی که درآمدی سرشار را به جیب گشاد خزانه واریز می کند، روستاها و محلات هیچ سهمی نبرده اند و در فقر و محرومیت مانده اند و اقدامی اساسی برای زدودن زنگارهای محرومیت تاکنون نشده است.یک سئوال اساسی این است که جان دانش آموزان بشاگردی برای مسئولان چند می ارزد که اینقدر نسبت به سلامت و تحصیل آنها بی اهمیت و بی تفاوت هستند که هرچند مدت یک بار بشاگرد بایستی عزادار فرزندانش شود؟موضوع دیگری که به سرویس مدارس برمی گردد این است که وضعیت سرویس مدارس نه تنها در بشاگرد که حتی در مرکز استان هم وضعیت مطلوبی ندارد. امسال وضعیت سرویس مدرسه در بندرعباس بگونه ای شد که تاکنون بسیاری از والدین نتوانستند از سرویس های نام و نشان دار استفاده کنند وبیشتر سرویس های مدارس بصورت آزاد وبدون نظارت فعالیت می کنند وبطور حتم تا حوادثی جبران ناپذیر اتفاق نیفتد، آنگاه اقدامی جهت ایمن کردن و نظارت بر سرویس های مدارس در بندرعباس صورت نخواهد گرفت. انتظار می رود که دستگاه های نظارتی به موضوع پیشگیری از وقوع حوادث توجه بیشتری نشان دهند و منتظر نمانند تا تعدادی از دانش آموزان جان شان را از دست دهند و آنگاه بخواهند برای ایمن سازی سرویس های مدارس اقدام نمایند.آقای استاندار که دستور بررسی فوری عوامل حادثه را داده‌اند در جریان باشند که سالهاست اهالی رسانه عوامل این حوادث را بررسی و اعلام نموده‌اند، گاهی مسأله ندانستن و نتوانستن نیست، مسأله این است که گویا هیچ برنامه و بودجه ای برای حل اساسی مشکل حمل و نقل در بشاگرد وجود ندارد.

 علی زارعی/ دریا