دریا نیوزرئيس دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان: دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان داراي کرسي خالي است اما تجهيزات ندارد

دریا نیوز: رئيس دانشگاه علوم پزشکي استان هرمزگان گفت: دانشگاه‌هاي بزرگ کشور کرسي خالي ندارند درحالي که هرمزگان داراي کرسي خالي است اما امکانات و تجهيزات لازم را ندارد

، 12:43   /   کد خبر: 35046   /   تعداد بازدید: 399


دریا نیوز: رئيس دانشگاه علوم پزشکي استان هرمزگان گفت: دانشگاه‌هاي بزرگ کشور کرسي خالي ندارند درحالي که هرمزگان داراي کرسي خالي است اما امکانات و تجهيزات لازم را ندارد.

به گزارش مهر، حسين فرشيدي در جلسه رونق توليد و اقتصاد دانش‌بنيان که با حضور معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور در سالن جلسات استانداري برگزار شد اظهار داشت: استان هرمزگان داراي پتانسيل‌هاي بسيار خوب اقتصادي است اما بنيان بهداشت استان با مشکل روبرو است.وي عنوان کرد: در گذشته‌اي نه چندان دور در بندرعباس بسياري از رشته‌هاي تخصصي وجود نداشت و 90 درصد درمان به اطراف منتقل مي‌شد.رئيس دانشگاه علوم پزشکي استان هرمزگان ابراز داشت: دانشگاه‌هاي بزرگ کشور کرسي خالي ندارند درحالي که هرمزگان داراي کرسي خالي است اما امکانات و تجهيزات لازم را ندارد.فرشيدي مطرح کرد: درخواست داريم که دانشکده دندانپزشکي را در شهر کلنگ بزنيد.وي بيان داشت: در بندرعباس داراي هفت رشته تخصصي هستيم و به دنبال دو رشته فوق تخصص هستيم.