دریا نیوزفاضلاب هايي که همچنان در کوچه ها روان است؛ بازگشايي معابر، کليد قفل تکميل شبکه فاضلاب محلات بندرعباس

دریا نیوز: فاضلاب روان يکي از معضلات محلات حاشيه اي بندرعباس است که در سال هاي اخير ميزان آن کاهش يافته است

، 09:47   /   کد خبر: 35035   /   تعداد بازدید: 256


دریا نیوز: فاضلاب روان يکي از معضلات محلات حاشيه اي بندرعباس است که در سال هاي اخير ميزان آن کاهش يافته است.

علي رغم کاهش ميزان فاضلاب هاي روان که منشاء بيماري هاي گوارشي، اسهالي، حصبه، وبا و... هستند؛ اما همچنان اين معضل در بسياري از کوچه هاي محلات حاشيه اي وبافت هاي فرسوده ديده مي شود .برخي از کودکان و نوجوانان در داخل و يا کنار همين فاضلاب هاي روان بازي مي کنند واوقات شان را مي گذرانند و از بيماري هاي مختلف رنج مي برند و اين درد خانواده ها نيز کمتر توسط مسئولان مربوطه ديده شده است.اگرچه طرح فاضلاب در مناطق مختلف شهر بندرعباس و حتي در کوچه هاي عريض و معابر اصلي محلات حاشيه اي اجرا شده است؛ اما کماکان بدليل بافت خاص اين محلات و پيوستگي کوچه ها، باعث شده است که برخي از منازل نتوانند انشعاب فاضلاب را دريافت کنند و يا در برخي کوچه ها نيز لوله گذاري طرح شبکه فاضلاب اجرايي نشده است.بازگشايي معابر دراين مناطق نيز در واقع بسيار کند ولاک پشتي در ادوار مختلف صورت گرفته و بنظر مي رسد شهرداري به تنهايي توان بازگشايي معابر مورد نياز در اين محلات را بدليل کمبود اعتبارات و... ندارد و نياز است اعتبارات ملي و استاني در اين بخش تخصيص يابد و حتي صنايع استان نيز بايستي در عمران و آباداني محلات مشارکت داشته باشند تا اينکه قفل بازگشايي معابر و احداث امکانات فرهنگي، ورزشي، تفريحي، آموزشي و.... در محلات باز شود.از طرفي ديگر بازگشايي معابر باعث مي شود روند اجراي طرح جمع آوري فاضلاب شهر بندرعباس نيز سرعت گيرد که همکاري و همراهي ساير دستگاه ها واز جمله شهرداري نيز در سرعت بخشي به اين طرح حائز اهميت است.در سلسله گزارش هايي که از محلات حاشيه اي بندرعباس تهيه ومنتشر کرده ايم، ساکنان اين مناطق نسبت به روان بودن فاضلاب در کوچه ها که منجر به کاهش سطح بهداشت محلات وافزايش امراض و بيماري ها شده است، بسيار گلايه مندند.متاسفانه مشاهده شبانه روزي اين وضعيت وصحنه هاي نابهنجار حيوانات مرده در اين فاضلاب وبازي کودکان در آن و.... بر روحيه و روان اهالي نيز اثرگذار بوده است.ساکنان بافت هاي فرسوده و محلات حاشيه اي بندرعباس خواستار بازگشايي معابر، اجراي طرح فاضلاب، اعطاي سند جهت بازسازي املاک فرسوده شان و... با استفاده از تسهيلات بانکي هستند ونياز است متوليان مربوطه در اين حوزه گام هاي بلندي را بردارند.در اين گزارش جهت بررسي آخرين وضعيت اجراي شبکه فاضلاب در شهر بندرعباس و محلات حاشيه اي و بافت هاي فرسوده به گفتگو با مديراجرايي طرح هاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب استان هرمزگان در شرکت آب و فاضلاب استان پرداختيم.

32کيلومتر از 70 کيلومتر

مديراجرايي طرح هاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب استان هرمزگان اظهار داشت: از سال 97 اجراي شبکه جمع آوري فاضلاب و رواناب ها در شمال کمربندي، پاکسازي خورگورسوزان و ساحل را آغاز کرديم.حميد ميري طول کل شبکه جمع آوري فاضلاب اين مسير را 70کيلومتر عنوان کرد وافزود: اما بدليل کم عرض بودن معابر، باريکي کوچه هاو تطابق مسيرهاي موجود باطرح تفصيلي شهرداري و راه وشهرسازي که در آينده اين دستگاه ها بازگشايي معابر و... اجرا مي کنند، عملا32 کيلومتر اجراي طرح جمع آوري فاضلاب ممکن است.ميري گفت: سه مناقصه در اين بخش برگزار شد که در مناقصه اول 12کيلومتر مدنظر قرار گرفت که هفت کيلومتر در شمال کمربندي از دوراهي ايسيني، ميدان انبه، جنوب اتوبان شهيد رجايي و شمال بيست متري درخت سبز که منتهي به خور گورسوزان است اجرايي شد و پنج کيلومتر ديگر باقي مانده است.به گفته وي با اجراي اين 12 کيلومتر حدود 800 انشعاب فاضلاب به شبکه جمع آوري فاضلاب متصل مي شود که تاکنون 500 انشعاب وصل شده است.

مديراجرايي طرح هاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب استان هرمزگان اظهار داشت: در برخي مسيرها نيز که براساس طرح تفصيلي اعلامي شهرداري، در آينده بازگشايي معابر و معبرسازي اتفاق مي افتد، در حال حاضر امکان اجراي شبکه جمع آوري فاضلاب وجود ندارد.وي افزود: مناقصه بعدي نيز به متراژ 12 کيلومتر برگزار و پيمانکار آن نيز مشخص شده است و استعلام از دستگاه هاي اجرايي مختلف از جمله برق، زيرساخت، گاز، پليس راهور اخذ شده است؛ اما هنوز مجوز از شهرداري نتوانسته ايم جهت اجراي پروژه را اخذ نماييم.ميري گفت: در حالي که قرار نيست در محلات فرسوده وحاشيه اي بابت اجراي شبکه جمع آوري فاضلاب و اخذ مجوز هزينه اي به شهرداري پرداخت نماييم و براي اجراي شبکه در مناطق فرسوده وحاشيه اي معاف از پرداخت هزينه صدور مجوز هستيم، اما شهرداري مدعي است که بايستي هزينه صدور مجوز اجراي شبکه فاضلاب پرداخت نماييم.مديراجرايي طرح هاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب استان هرمزگان گفت: البته با توافقات صورت گرفته بين شهرداري و شرکت آب وفاضلاب و... در استانداري، قرار است در آبانماه مجوزها صادر شود وشهرداري هيچگونه وجهي را جهت اجراي شبکه جمع آوري فاضلاب در بافت هاي فرسوده و حاشيه اي از شرکت آب وفاضلاب دريافت نکند و اجراي طرح راآغاز نماييم. وي تاييد کرد که در ماه هاي اخير روند اجراي شبکه متوقف بوده است و اظهار اميدواري کرد با همکاري شهرداري در صدور مجوزها، روند اجراي پروژه سرعت گيرد و مابقي شبکه وفاز سوم شبکه تا 32کيلومتر در اين مناطق نيز اجرا شود.ميري در خصوص گلايه برخي از ساکنان محلاتي مانند درخت سبز که انشعاب فاضلاب به ساکنان به دليل مسيرصعب العبور کوچه ها و قرارگيري خانه ها بر روي تپه ها و.... داده نشده و از طرفي به آنها اخطار قطع آب به دليل عدم پرداخت هزينه انشعاب داده شده و در قبوض هزينه خدمات دفع فاضلاب اخذ مي شود؛ نيز گفت: شرکت و آب وفاضلاب موظف است در مسيرهايي که امکان رساندن شبکه جمع آوري فاضلاب به درب منازل وجود دارد، آنرا اجرا کند و هزينه انشعاب را اخذ مي کند. اما اگر به دليل بازگشايي معابر و...، رساندن شبکه فاضلاب به درب منازل ممکن نباشد، هزينه انشعاب و خدمات دفع فاضلاب اخذ نمي شود و اين دغدغه که حق با شهروندان است را مورد پيگيري و بررسي قرار مي دهيم وبه واحد مشترکين شرکت اعلام مي شود تا از مشترکيني که انشعاب ندارند، هزينه انشعاب و خدمات دفع فاضلاب اخذ نشود. مديراجرايي طرح هاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب استان هرمزگان افزود: در برخي مناطق و کوچه هاي اين محلات امکان اجراي طرح و انشعاب وجود ندارد و بايستي در اماکني انشعاب داده شود که امکان دسترسي و سرويس دهي با ماشين آلات در زمان نياز و بروز مشکل وجود داشته باشد.وي بابيان اينکه هزينه دفع فاضلاب در قبوض آب بايستي زماني دريافت شود که مشترک انشعاب فاضلاب داشته باشد؛ گفت: البته مطالبه مردم براي اجراي طرح فاضلاب در مناطق مختلف وجود دارد که اميدواريم با همکاري ساير دستگاه ها و تخصيص اعتبارات مورد نياز به اين مطالبه بحق شهروندان پاسخ دهيم.

100کيلومتر طرح باقي مانده است

ميري بابيان اينکه 900کيلومتر طرح شبکه جمع آوري فاضلاب در بندرعباس اجراشده و100کيلومتر ديگر بخصوص در بخشي از محله آيت ا... غفاري، سورو و سنگ کن، شمال بلوار کمربندي، شمال گلزارشهدا، تپه ا... اکبر و... اجرا نشده است؛ اظهار داشت: اجراي اين طرح در بيشتر اين محلات مستلزم بازگشايي معابر است .مديراجرايي طرح هاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب استان هرمزگان گفت: پس از اجراي شبکه جمع آوري فاضلاب در محلات، علاوه بر ترميم نوار حفاري، تمام سطح خيابان يا کوچه را آسفالت مي کنيم.وي بابيان اينکه 140کيلومتر شبکه فاضلاب بتوني که در 25سال گذشته اجرا شده است، در حال حاضر دچار خوردگي، نشت وانسداد خطوط فاضلاب شده که نياز به بازسازي دارد؛ خاطرنشان کرد: بازسازي چنين شبکه اي دوبرابر اجراي طرح فاضلاب هزينه دارد که بازسازي شبکه فاضلاب در خيابان کوشا به طول 520متر و تقاطع شهرک آسمان تا چهارراه پگاه به طول يک کيلومتري با روش نوين لوله شکافي بازسازي شد.ميري افزود: البته تاکنون هشت کيلومتر از شبکه را با روش لوله شکافي وبا اعتبار11 ميليارد تومان بازسازي کرده ايم.

علی زارعی/دریا