دریا نیوزاعضای کمیسیون‌های تخصصی شورا و شهرداری بندرعباس مشخص شدند

، 08:13   /   کد خبر: 34874   /   تعداد بازدید: 259


دریانیوز: یکصد و سی و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس با دستور کار جلسه «برگزاری انتخابات اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورا و شهرداری» برگزار شد.
یکصد و سی و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس با دستور کار «برگزاری انتخابات اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورا و شهرداری» با حضور تمامی اعضا با هدف انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی برای سال سوم  دوره پنجم برگزار شد.برای کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری، رضا حیدری زاده، حجت الاسلام احمد عامری سیاهوئی، اسلام باوقار، کیانوش جهانبخش و آبتین امیری بعنوان اعضای کمیسیون انتخاب شدند.برای کمیسیون معماری و شهرسازی، فرزانه آرامش، اسلام باوقار، رضا حیدری زاده، مجید عسکری زاده و جواد بلارک به‌عنوان اعضای جدید این کمیسیون  انتخاب شدند.برای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، حجت الاسلام احمد عامری، حجت الاسلام عامری،  فرزانه آرامش ، کیانوش جهانبخش، مجید عسکری زاده و آبتین  امیری بعنوان اعضای کمیسیون  انتخاب شدند. برای کمیسیون نظارت، ارزیابی و حقوقی،
حجت الاسلام احمد عامری، مجید عسکری زاده، اسلام باوقار، فیصل دانش و کیانوش جهانبخش انتخاب شدند.همچنین برای کمیسیون اقتصاد برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری، فرزانه آرامش، اسماعیل بواشه، حجت الاسلام احمد عامری،رضا حیدری زاده و مجید عسکری زاده انتخاب شدند.گفتنی است، رای گیری کمیسیون اقتصاد برنامه ریزی،بودجه و تحول اداری دوبار برگزار شد. چرا که در اوسط رای گیری عامری مدعی شد که اعلام کاندیداتوری نموده است و اسمش روی تابلو شمارش آرا نوشته نشده بود.بنابراین در حالی که دانش اعلام کرد که رای گیری مجدد طبق قانون مردود است و با توجه به اینکه آرای اعضای دیگر مشخص شده بود و این روند رای گیری را از عدالت دور می کرد ،مجدد برگزار شد.برای کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک، فرزانه آرامش، فاطمه جراره،  کیانوش جهانبخش، اسلام باوقار و رضا حیدری زاده انتخاب شدند.یادآور می‌شود، رای گیری کمسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک نیز دوبار برگزار شد. اینبار در اواسط رای گیری امیری به کاندیدها اضافه شد.  امیری نیز مدعی شد که اعلام کاندیداتوری نموده است و  اسمش روی تابلو شمارش آرا نوشته نشده است.بنابراین با رضایت اکثر اعضا نام او نیز به عنوان کاندیدها اضافه شد و رای گیری از سر گرفته شد.
در ادامه جلسه رای گیری برای حضور اعضا در کمیسیون های شهرداری نیز برگزار شد که نتیجه آرا به قرار ذیل می باشد:
کمیته رفاه :  فاطمه جراره
کمیسیون ماده 77 :جواد بلارک و رضا حیدری زاده
کمیسیون سرمایه گذاری: فرزانه آرامش
کمیسیون ماده  100: فیصل دانش و اسلام باوقار
کارگروه شورای فنی: فرزانه آرامش، مجید عسکری زاده، رضا حیدری زاده، اسلام باوقار
کمیسیون توافقات: فرزانه آرامش، مجید عسکری زاده، رضا حیدری زاده، اسلام
باوقار کمیسیون تحویل موقت و قطعی
پروژه های عمرانی: کیانوش جهانبخش
کمیته مشورتی حقوقی: کیانوش جهانبخش
کمیته جابجایی اعتبارات: رضا حیدری زاده
کمیسیون ماده 38: فیصل دانش
کمیسیون ماده 14: کیانوش جهانبخش
کمیسیون معاملات: فرزانه آرامش