دریا نیوزتوسط مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان : شرط استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان اعلام شد

دریانیوز:  مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان شرط استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صادر کنندگان را تشریح کرد.

، 09:23   /   کد خبر: 34826   /   تعداد بازدید: 408


دریانیوز:  مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان شرط استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صادر کنندگان را تشریح کرد.
شاکررضا مریدی اظهار کرد: در دستورالعمل اجرای جزء (1) بند(ج) تبصره(8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، نحوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان اعلام شده است.

مریدی اظهار داشت : در اجرای جزء (1) بند(ج) تبصره(8) قانون بودجه سال1398 کل کشور مبنی بر هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا وخدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد سال های 1397 و1398 قابل اعمال نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد : مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می باشد. مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان بابیان اینکه شرط اصلی استرداد مالیات بر ارزش افزوده ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور می باشد واسترداد مالیات بر ارزش افزوده، یک ماه پس از تحقق این مهم می باشد؛ افزود: درخصوص پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات ازجمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام به صادرکنندگان در سال های 1397 و 1398، این مودیان بایستی مواردی را  که سازمان امور مالیاتی در دستور العمل  اجرای دقیق جزء (1) بند(ج) تبصره(8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور اعلام کرده است، مدنظر قرار دهند.