دریا نیوزمدیر فروش و بازاریابی شرکت فولاد هرمزگان عنوان کرد: فولاد هرمزگان، همیار صنایع داخلی در سال رونق تولید

دریا نیوز: مجموعه فروش و بازاریابی شرکت فولاد هرمزگان همواره با به کارگیری رویکردهای بهبود مستمر و استراتژی های توسعه بازار، در راستای جلب نظر مشتریان و ارائه محصولات مطابق با نیاز بازار، اهداف و برنامه های خود را تدوین می نماید

، 11:28   /   کد خبر: 34802   /   تعداد بازدید: 270


دریا نیوز: مجموعه فروش و بازاریابی شرکت فولاد هرمزگان همواره با به کارگیری رویکردهای بهبود مستمر و استراتژی های توسعه بازار، در راستای جلب نظر مشتریان و ارائه محصولات مطابق با نیاز بازار، اهداف و برنامه های خود را تدوین می نماید.   مهدی شکر ی زاده مدیر فروش و بازاریابی شرکت فولاد هرمزگان در گفت و گو با روابط عمومی این شرکت تامین حداکثری نیازداخل، ارزآوری، رشد درآمد پایدار  را مهمترين استراتژي اين حوزه برشمرد  و عملکرد شش ماهه فولاد هرمزگان در حوزه فروش را تشریح کرد.
با در نظرگرفتن شعار رونق تولید که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان نقشه راه سال 98 عنوان شده ، نقش حوزه فروش فولاد هرمزگان  در تحقق این شعار را چگونه ارزیابی می کنید ؟
این مجموعه در سال جاری نیز در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید صنایع داخلی ، با رویکرد تامین حداکثری نیاز نوردکاران داخلی و با استفاده بهینه از ظرفیت های خالی آن ها ، توانسته است سهم قابل توجهی از نیاز مشتریان بازار داخل را تامین نماید . رشد 23 درصدی فروش محصول تختال در بازار در شش ماهه ابتدای سال 1398 نسبت به مدت مشابه سال قبل گواه این مطلب بوده که البته این امر باعث رشد 86 درصدی کسب درآمد ، نسبت به مدت مشابه سال گذشته گردیده است.
  یکی از اهداف استراتژیک واحد فروش و بازاریابی در افق 1400-1398 توسعه صادرات به بازارهای جهانی و افزایش فروش داخلی و خارجی با گرایش به محصولات ویژه می باشد.
همانگونه که می دانیم کشور ما تحت تحریم های حداکثری و ظالمانه آمریکا قرار گرفته است؛ عملکرد واحد فروش و بازاریابی فولاد هرمزگان در تقابل با این شرایط ویژه چگونه بوده است ؟
  با توجه به اهمیت صادرات محصول تختال شرکت به بازارهاي جهانی و لزوم تامین ارز مورد نیاز کشور، علیرغم محدودیت هاي بین المللی در بازارهاي جهانی، ضرورت ایجاب نموده به طور مستمر از نوسانات و تحولات پیچیده در بازارهاي جهانی غفلت نکرده و پیش بینی هایی براي رویارویی با این موقعیت ها در نظر گرفته شود و دراین خصوص دستاوردهاي بزرگی حاصل شده است. به گونه ای که در شش ماهه ابتدای سال جاری   با رشد درآمدی 47 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده ایم .
  به طور کلی مدیریت فروش و بازاریابی شرکت در شش ماهه ابتداي سال با اتخاذ اقداماتی از جمله تدوین برنامه ریزي جامع فروش و شناسایی صحیح بازارهاي هدف، کارنامه موفقی را ارائه نموده که باعث روند صعودي فروش در بازارهاي داخلی و صادراتی شده است و ماحصل فعالیتهاي صورت گرفته با عرضه بیش از 700 هزار تن محصول تختال به بازارهاي مصرف، منتج به رشدي معادل 3 درصد میزان فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل و نیز رشد 63 درصدي درآمد کسب شده نسبت به همان مدت مشابه گردیده است.
  از دیگر رویکردهاي صورت گرفته در شش ماهه ابتداي سال جاري، تامین پایدار محصولات ویژه با آنالیز و ابعاد خاص مد نظر مشتریان بوده است که این امر منجر به کاهش میزان واردات محصولات مشابه گردید که خودکفایی ارزي، رونق صنایع داخلی را در پی داشته است.
  بخشی از ماموریت استراتژیک واحد فروش و بازاریابی شرکت فولاد هرمزگان کسب درآمد پایدار و ارتقای مداوم رضایت مشتریان می باشد. تا چه اندازه تحقق این هدف موفق بوده اید ؟
  دستاوردهاي به دست آمده در خصوص فروش محصول تختال با توجه به شفافیت در خصوص تعیین قیمت و مکانیزم و قیمت گذاري منظم و همچنین نتایج مطلوب عملکرد شرکت در زمینه کسب درآمد پایدار، سود آوري و رضایت مشتریان در بازار داخل باعث گردید شرکت فولاد هرمزگان در جمع بیست شرکت بزرگ و برتر  بورسی و فرابورسی قرار گیرد.
آنچه که به وضوح در چشم انداز شرکت فولاد هرمزگان متصور است، توسعه بازارهاي صادراتی، حفظ و تامین پایدار نیازهاي نوردکاران داخلی، بازاریابی محصولات با ارزش افزوده بالاتر، توسعه محصولات جدید و تکمیل زنجیره ارزش با رویکرد توسعه خطوط تولید به سمت محصولات نهایی است که مطالعات مورد نیاز جهت شناسایی نیاز بازار صورت پذیرفته است و این روند نیز به طور مستمر به منظور ارزیابی بازارهای بالقوه و بالفعل و برداشتن گام هایی در راستاي حمایت از صنایع داخلی، رونق تولید و توسعه بازار از طریق عرضه محصول تختال موردنیاز بازار انجام می پذیرد.