دریا نیوزفصل میگو و بی نظارتی مسئولین مسئولین: به بازار ماهی فروش ها می روند؟

، 09:20   /   کد خبر: 34661   /   تعداد بازدید: 179


دریانیوز: بندرعباس مرکز استان هرمزگان، قطب اقتصادی کشور به عنوان یکی از قطب های تولید آبزیان در سطح کشور و داشتن بزرگترین بازار ماهی در کشور محسوب می شود. اما همین بازار از استاندارهای لازم برخوردار نیست.
استان هرمزگان یکی از مهم ترین قطب صید و صیادی است و بزرگترین ذخیره گاه آبزیان نه تنها برای داخل کشور بلکه برای خارج از کشور می باشد. همیشه و در حال حاضر صیادی از اصلی ترین شغل بومیان منطقه به حساب می آید. مردم استان هرمزگان از سال های بسیار دور با لنج و قایق های خود با رنج و مشقت فراوان به صیادی مشغول بوده اند و از این طریق کسب روزی می کردند.ولی با تمام این توصیفات بندرعباس همچنان از بازار ماهی فروشی مناسب و استانداردی برخوردار نیست .بازار ماهی فروش های قطب اقتصادی  یا بهتر است بگوییم قطب صیادی کشور و منبع فروش آبزیان کشور، دچار مشکلات متعددی است .در صورتی که می توانست همین بازار به عنوان یک مکان مناسب برای جذب گردشگران خارجی و مسافران داخلی نقطه قوتی باشد .بندرعباس با وجود وسعت ساحل و صیادان بی شماری که دارد، دارای یک بازار ماهی فروشی است. از این مسئله هم که بگذریم همین یک بازار هم مورد رضایت شهروندان و خود ماهی فروشان نیست .بزرگترین مشکل این بازار رعایت موارد بهداشتی در عرضه ماهی و میگو است.  نداشتن تهویه مناسب دراین بازار به نحوی که وقتی وارد بازار می شوی بوی ماهی و  میگو بسیاری از خریداران را آزار می دهد. این بازار در یکی از پرترددترین مکان های شهر بندرعباس قرار دارد .
نداشتن پارکینگ باعث شده که ترافیک شدیدی در جلو این بازار به وجود بیاید. با اینکه همیشه ماموران نیروی انتظامی در این محل حضور دارند و در حال جریمه کردن خودروها هستند، اما در کاهش ترافیک و حل مسئله اصلی که نبود پارکینگ است تاثیر گذار نیست. به جز بازار ماهی فروش ها که به نحوی فروشندگان آن ساماندهی شده اند خارج از این بازار در محوطه کناری آن بسیاری از صیادان اقدام به فروش آبزیان می کنند که اگر از نظر بهداشتی به این منطقه هم نظارت کافی شود،  این امر مشکلی ندارد چون نوعی فروش سنتی آبزیان است و حتی برای بسیاری از گردشگران جذاب می باشد.  مشکل اصلی همین قسمت  خارج از بازار ماهی فروش ها است که حجم بسیاری از ترافیک، رها کردن زباله ماهی و میگو روی زمین و کف خیابان، دستفروشان میوه و تره بار در این قسمت هستند. و هیچ نظارتی بر آنان وجود ندارد.
در حال حاضر که فصل صید و فروش میگو است اگر سری به این بازار بزنید خصوصاً شب ها که حجم فروشندگان و خریداران بیشتر می شود و تا کیلومترها بعد از بازار ماهی فروش ها و در خیابان اصلی شاهد ازدحام جمعیت هستید. از آنجایی که متقاضی خرید میگو در این فصل چند برابر می شود، دیدن هم چنین صحنه هایی طبیعی است. اما آنچه شهروندان و رهگذران را آزرده خاطر می کند، صحنه بسیار فجیعی از زباله های میگو است. این صحنه آنقدر بد و زننده است، که حتی نمی توان به راحتی در این منطقه تردد کرد. کاش برای تمیز کردن میگو ها و افرادی که در این قسمت به تمیز کردن میگو مشغول هستند هم چاره ای  اندیشیده می شد. حداقل باید چند سطل زباله بسیار بزرگ در این فصل و در این قسمت اضافه می شد. افراد زیادی به صورت خود جوش و با بوجود آمدن شغل مقطعی «میگو پاک کنی»  در این بازار حضور دارند . که بعد از تمیز کردن میگوهای خریداران، زباله های میگو را در همان مکان روی زمین رها کرده و می روند . تا شاید ماموران شهرداری بیایند و آن ها را جمع کنند .کاش یکی از مسئولین و متولیان این امر  برای خرید میگو یک شب به این منطقه می رفت و با این صحنه فجیع مواجهه می شد ، و چاره ای حداقل مقطعی برای این منطقه می اندیشید. تا در شان صیادان و همشهریانی که برا ی خرید می آیند باشد. در این فصل  افراد زیادی از استان های دیگر به بندرعباس برای خرید میگو می آیند، آیا دیدن این صحنه ها برای ما شهروندان و متولیان این بازار دور از شأن نیست ؟
 کیلومترها زیاله میگو که در خیابان رها شده است. میگویی که اینقدر ارزش دارد که از کشورهای دور برا ی صید آن به خلیج فارس می آیند و بیشترین صید آن همان لحظه به استان های دیگر ارسال می شود و سهم همشهریان فقط چند هفته و با قیمت های نجومی است .
مسئولین ما باید با نظارت شدید و مداوم در بازار ماهی فروش های بندرعباس و دستفروش ها،  آن را  به یکی از برندهای فروش آبزیان تبدیل کنند .


  سعیده دبیری نژاد /دریا