دریا نیوزمعاون استاندار هرمزگان تاکید کرد: حذف قوانین غیر ضروری در صدور مجوز های سرمایه گذاری

دریا نیوز: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: اصلاح ساختار و فرآیند صدور مجوز های سرمایه گذاری و حذف قوانین
غیر ضروری در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا زمینه جذب سرمایه‌گذاری ها در هرمزگان بیش از پیش سرعت گیرد.

، 13:23   /   کد خبر: 34583   /   تعداد بازدید: 357


دریا نیوز: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: اصلاح ساختار و فرآیند صدور مجوز های سرمایه گذاری و حذف قوانین
غیر ضروری در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا زمینه جذب سرمایه‌گذاری ها در هرمزگان بیش از پیش سرعت گیرد.
به گزارش خبرنگار دریا، دکتر ایرج  حیدری  در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان هرمزگان با اشاره به اهمیت رونق فضای کسب و کار استان، عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی همه ظرفیت های قانونی خود را برای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع و مشکلات پیش روی این عرصه بکار ببرند.وی با تاکید بر رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران، خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار و فرآیند صدور مجوز های سرمایه گذاری و حذف قوانین غیر ضروری در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا زمینه جذب سرمایه‌گذاری ها در هرمزگان بیش از پیش سرعت گیرد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان اظهار داشت: کلیه اطلاعات مربوط به طرح های سرمایه‌گذاری توسط دستگاه های اجرایی به مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان منعکس شود تا بانک اطلاعاتی کامل از میزان سرمایه‌گذاری ها در استان تهیه و تدوین  گردد.حیدری با تاکید بر عملیاتی شدن مصوبات کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی عملیاتی شدن مصوبات کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری را جهت تصویب در شورای برنامه‌ریزی دنبال نمایند.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به اهمیت تدوین بانک اطلاعاتی طرح های سرمایه گذاری استان، عنوان کرد: تدوین بانک اطلاعاتی طرح های سرمایه گذاری بی نام توسط دستگاه های اجرایی دنبال و تهیه نقشه راه سرمایه‌گذاری استان توسط دستگاه های اجرایی ذیربط با همکاری استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی پیگیری شود.