دریا نیوزمدارس فرسوده، کانکسي و کپري در هرمزگان

، 14:10   /   کد خبر: 34418   /   تعداد بازدید: 73


دریا نیوز: مدارس کانکسي، فرسوده و کپري همچنان بحراني است که دانش آموزان هرمزگاني را تهديد مي کند. مديرکل نوسازي مدارس استان درحالي از وجود650 مدرسه فرسوده، 61 مدرسه کانکسي و 14 مدرسه کپري در هرمزگان، گفته که هشت هزار و 246 دانش آموز در اين مدارس کانکسي و کپري که عمدتا در روستاهاي دورافتاده و صعب العبور مي باشند در حال تحصيل هستند ؛ خبر داده است، اما بنظر مي رسد عزم جزمي براي نوسازي مدارس فرسوده و کپري و کانکسي در استان وجود ندارد و از آن طرف مدارس موجود هم از تجهيزات آموزشي و حتي گرمايشي و سرمايشي بخصوص در مناطق روستايي، بشاگرد و... وجود ندارد و در سفري که نيمه دوم سال قبل و دوماه قبل به بشاگرد داشتيم، دانش آموزان وخانواده هاي شان ازاين وضعيت بسيار ناراحت ونگران بودند. متاسفانه به جايگاه آموزش در استان توجهي نشده است و علي رغم اينکه استان بدليل وجود صنايع، گمرکات، بنادر، پالايشگاه ها و.... به عنوان قطب اقتصاد وتجارت کشور لقب گرفته است، اما حتي براي آموزش و مدرسه سازي و... اين صنايع چندان مشارکتي نداشته اند و همين موضوع باعث شده است که استان در ادوار مختلف در فقر آموزشي بسر ببرد و از آن طرف روزبه روز وبخصوص با مشکلات اقتصادي سال هاي اخير و بخصوص يک سال اخير، شاهد روند رو به رشد بازماندگان از تحصيل دراستان هستيم وانتظار مي رود اين آمار در سال جديد تحصيلي بدليل بحران اقتصادي در بسياري از خانواده هاي روستايي ومحلات حاشيه‌اي، فرزندان شان از تحصيل محروم کنند و آينده روشني را اين فرزندان هرمزگان در پيش روي خود نخواهند داشت. زيرا اين خانواده ها توان پرداخت هزينه هاي سنگين تحصيل فرزندان شان را ندارند و مجبورند عطاي تحصيل را به لقايش ببخشند. اينکه در اين سال ها دولتمردان و نمايندگان مردم در مجلس و شوراهاي اسلامي پيگيري هاي مورد نياز را براي رفع بحران کلاس‌هاي درس لرزان، غيراستاندارد، کانکسي و کپري نداشته اند، جاي سئوال دارد و روند نوسازي و تعويض اين کلاس ها و مدارس در استان در اين سال ها بسيار کند و لاک پشتي بوده است؛ در صورتيکه شايد براي ديگران در ساير استان ها غيرقابل باور باشد که در استاني اقتصادي، مدارسش اينگونه باشند و بازماندگان از تحصيلش رو به افزايش باشد و هيچ تدبير مناسبي در اين سال ها انديشيده نشده است.گرچه گام هاي کوچکي در سال هاي اخير براي بهبود وضعيت موجود برداشته شده است، اما اين روند کند باعث نخواهد شد که مشکلات آموزشي استان در بخش سخت افزاري ونرم افزاري برطرف شود و بايستي اعتبارات دولتي، مشارکت صنايع و خيرين در احداث، نوسازي و تجهيز مدارس افزايش يابد. از آن طرف کمبود معلم در مدارس و مناطق مختلف مشهود است و بايستي براي رفع اين کمبود چاره اي انديشيد تا عدالت آموزشي در هرمزگان به پايان برسد و نبايد هميشه چتر تبعيض آموزشي بر سر دانش آموزان هرمزگاني گسترده شود.

علي زارعي/دریا