دریا نیوزرئيس دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان: پزشکاني که ازسهميه مناطق محروم استفاده مي کنند، نمي مانند

دریا نیوز: رئيس دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان گفت: پزشکاني که از سهميه منطقه محروم استفاده مي‌کنند، در استان نمي مانند

، 14:09   /   کد خبر: 34417   /   تعداد بازدید: 196


دریا نیوز: رئيس دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان گفت: پزشکاني که از سهميه منطقه محروم استفاده مي‌کنند، در استان نمي مانند.

به گزارش خبرنگار روزنامه دريا، حسين فرشيدي افزود: اگر اين پزشکان در استان بمانند، بخشي از نياز درماني استان برطرف مي شود.

وي خاطر نشان کرد : تلاش مي کنيم اين پزشکان را شناسايي کنيم وبه استان برگردند. فرشيدي اظهار داشت: از طريق اجراي طرح بسيج ملي کنترل فشارخون، آگاهي نسبت به اين بيماري در جامعه افزايش يافت.

رئيس دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان تصريح‌کرد : آمار تحليلي اجراي اين طرح در مهرماه اعلام مي شود. وي گفت:شبکه بهداشتي درماني ايران در جهان بي نظير است وبه همين دليل پس از زلزله، سيل و... بيماري ها در اين مناطق کشور بلافاصه کنترل مي شود. فرشيدي تصريح کرد: طرح تربيت نيروي متخصص براي مناطق محروم درکشور داريم، اما در توزيع مشکل وجود دارد.

رئيس دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان افزود: بايستي نيروهايي بيشتر از يک نفر در مناطق محروم در هر منطقه داشته باشيم.

وي اظهارداشت: برخي علي رغم تعهد براي خدمت در استان، اما نمي مانند. فرشيدي گفت: ازسال 87 تاکنون براي مناطق محروم 30نفر سهميه پزشک گرفته ايم و در آنجا نمانده اند.رئيس دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان گفت: اورژانس جامع بشاگرد داريم که تلاش مي شود متخصص اطفال و داخلي را در آنجا مستقر کنيم. وي گفت: نبايد زايمان را در خانه داشته باشيم و مادران به مراکز بهداشتي درماني منتقل شوند.