دریا نیوزروز خبرنگار بدون حاج ایوب گذشت

دریا نیوز: امسال اولین سالی است که بعد از15سال همراهی با روزنامه دریا؛ حاج ایوب دبیری نژاد را در بین خودمان نداریم؛ هرچند یاد ونامش همواره در قلب و ذهن مان ماندگار است وبه گفته مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی آن مرحوم نشریاتی را از خود برجای گذاشت که مایه آبرو و عزت هرمزگان می باشند

، 13:18   /   کد خبر: 34402   /   تعداد بازدید: 58


دریا نیوز: امسال اولین سالی است که بعد از15سال همراهی با روزنامه دریا؛ حاج ایوب دبیری نژاد را در بین خودمان نداریم؛ هرچند یاد ونامش همواره در قلب و ذهن مان ماندگار است وبه گفته مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی آن مرحوم نشریاتی را از خود برجای گذاشت که مایه آبرو و عزت هرمزگان می باشند. نشریاتی که همان سبک و سیاق واهدافی که ایشان برای مان ترسیم نموده بود تلاش داریم؛ راهشان را ادامه دهیم و در کنار فرزندان برومندش تلاش خواهیم کرد راه پدرشان را که برنیکی، صداقت و خدمت به مردم استوار بود؛ در رسانه ها ادامه دهیم.
حاج ایوب که خود جانباز و برادر شهید بود را با لبخندی بر لب در ذهنمان داریم که با همگان اینگونه رفتار می کرد و تلاش می کرد تجربیات گرانسنگ عمرشریفش را در اختیار هرآنکس که طلب می کرد؛ قرار دهد و در این راه هیچگاه بخل نداشت. حاج ایوب چند اصل در زندگی شخصی وکاری داشت.اول قانونمداری و پایبندی به شرع مقدس بود که براجرای قانون و اصول شرعی تاکید داشت و همواره خادم خاندان پیامبراکرم(ص) و اهل بیت عصمت وطهارت(ع) بود و مدیریت کاروان های اعزامی به عتبات عالیات درعراق و عربستان و ... را برعهده داشت .حتی در آخرین لحظات و دقایق عمرشریف شان هم که در دفتر روزنامه بود، پیگیر امورات روادید زائران اربعین بود که در همان دفتر هم حالشان نامساعد شد و به رحمت ایزدی شتافت. دوم بر عهدش پایبند بود و وفا می کرد ومی گفت اگر حرفی را زدم و حتی اگر به ضررم باشد؛ بایستی آن را انجام دهم. به حلال و حرام بسیار معتقد بود و حاضر نبود حتی یک ریال ناحق و حرام وارد زندگی شخصی و کاریش شود. احترام به دیگران چه بزرگ و چه کوچک را در زندگی داشت. در بخش حرفه ای روزنامه نگاری نیز تاکید داشت که همواره بصورت حرفه ای و مخلصانه وجهادی کار کنیم تا دیگران خودشان متمایل شوند که به سمت ما بیایند.    همواره دغدغه استان را داشت واز ناحقی ها بسیار رنج می برد و از اینکه برخی موارد را نمی توان بیان کرد، ناراحت بود. به وفاق بین اهالی مطبوعات بسیار اهمیت می داد و سعی می کرد بصورت کدخدامنشی موضوعات اختلافی را رفع و رجوع کند و تعامل بین همکاران رسانه ای را افزایش دهد. بعد از ایشان دیدیم که متاسفانه اختلافات رسانه ای در استان افزایش یافت و شکاف ارتباطی و تعاملی ایجاد شد و برخی راهشان را جدا کردند که البته این اختلافات به نفع جامعه ای رسانه ای استان و حتی مردم نیست. حال می دانیم کسی را از دست دادیم که دیگر جایش را  کسی نمی تواند پر کند؛ اما می توانیم راه وهدفش را ادامه دهیم.

علی زارعی/دریا