دریا نیوزرئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس در دیدار با خانواده «مرحوم ایوب دبیری نژاد» بیان کرد: به دنبال نامگذاری خیابانی بنام «مرحوم ایوب دبیری نژاد» هستیم

دریا نیوز: فیصل دانش، رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس به مناسبت 17 مرداد ماه روز خبرنگار با حضور در منزل مرحوم» ایوب دبیری نژاد « با خانواده آن مرحوم دیدار و گفتگو کرد

، 12:36   /   کد خبر: 34369   /   تعداد بازدید: 206


دریا نیوز: فیصل دانش، رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس به مناسبت 17 مرداد ماه روز خبرنگار با حضور در منزل مرحوم» ایوب دبیری نژاد « با خانواده آن مرحوم دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بندرعباس، رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس در این دیدار به صفات ارزنده آن مرحوم فرهیخته اشاره و بیان کرد: راستگویی، درستی، امانتداری و از خود گذشتگی بخشی از صفت‌های ارزنده آن مرحوم بود. دانش گفت: مرحوم دبیری نژاد از انسان‌های وارسته و بزرگی در عرصه رسانه ی استان بود که خاضعانه و بی ادعا تمام وجود خود را صرف آگاهی بخشی به جامعه کرد. رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس در پایان این دیدار به نامگذاری خیابانی بنام مرحوم ایوب دبیری نژاد اشاره و بیان داشت: در شورای شهر به دنبال پیگیری خیابانی بنام مرحوم دبیری نژاد هستیم تا شاید با این کار بتوان بخشی از دین خود را نسبت به این بزرگمرد عرصه رسانه ادا کرد.