دریا نیوزمعاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان تاکید کرد: ضرورت صدور مجوزهای سرمایه گذاری در کمترین زمان

، 13:36   /   کد خبر: 34350   /   تعداد بازدید: 103


دریا نیوز: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: تسهیل شرایط و صدور مجوز های مورد نیاز سرمایه گذاران برای اجرای طرح های سرمایه گذاری در کمترین زمان ممکن با حذف بروکراسی های اداری غیر ضروری نقش بسزایی در جذب بیشتر سرمایه‌گذاری ها خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار دریا ، دکتر ایرج حیدری در جلسه کارگروه سرمایه گذاری استان هرمزگان با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی به ویژه دستگاه های اقتصادی برنامه مشخص و مدونی برای جذب سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی داشته باشند و فرصت های سرمایه گذاری استان را در سطحی ملی و بین‌المللی به صورت گسترده معرفی نمایند.وی در همین رابطه افزود: با توجه به تولید گسترده محصولات خارج از فصل کشاورزی در مناطق مختلف استان به همراه فرآورده‌های نفتی و معدنی بازاریابی این محصولات در دستور کار دستگاه‌های اجرایی ذیربط با استفاده از ظرفیت بازار کشورهای حوزه خلیج فارس قرار گیرد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: تسهیل شرایط و صدور مجوز های مورد نیاز سرمایه گذاران برای اجرای طرح های سرمایه گذاری در کمترین زمان ممکن با حذف بروکراسی های اداری غیر ضروری نقش بسزایی در جذب بیشتر سرمایه‌گذاری ها خواهد داشت. حیدری خاطرنشان کرد: با توجه به وجود بازار مناسب برای فروش محصولات کشاورزی، صنایع دستی، معدنی ، صنعتی و نفتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس دستگاه‌های اجرایی ذیربط از ظرفیت سفرا و رایزن های اقتصادی کشور برای بازاریابی محصولات تولید نهایت بهره را ببرند و اتاق بازرگانی استان نیز در این رابطه فعال گردد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری و صادرات در توسعه استان ، خاطرنشان کرد: با توجه به نقش مهمی که سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی و همچنین صادرات محصولات تولیدی در توسعه استان، ایجاد اشتغال و افزایش تولید دارد استانداری هرمزگان سرمایه گذاران ، تولید کنندگان و دستگاه‌های اجرایی را با تمام توان در این زمینه ها برای رسیدن به اهداف مورد نظر، حمایت و همراهی خواهد کرد.