دریا نیوزاستاندار هرمزگان عنوان کرد: تحقق برنامه‌هاي توسعه‌اي با تکيه بر دانشگاه‌ها

دریا نیوز: استاندار هرمزگان گفت: برنامه‌هاي توسعه‌اي هرمزگان با تکيه بر دانشگاه‌ها محقق خواهد شد، چون تحقق اين برنامه‌ها نيازمند حضور دانشگاه‌ها و پشتيباني علمي و استفاده از ظرفيت رشته‌هاي دانشگاهي مرتبط است تا منجر به درآمد و اشتغال شود

، 12:41   /   کد خبر: 34319   /   تعداد بازدید: 187


دریا نیوز: استاندار هرمزگان گفت: برنامه‌هاي توسعه‌اي هرمزگان با تکيه بر دانشگاه‌ها محقق خواهد شد، چون تحقق اين برنامه‌ها نيازمند حضور دانشگاه‌ها و پشتيباني علمي و استفاده از ظرفيت رشته‌هاي دانشگاهي مرتبط است تا منجر به درآمد و اشتغال شود.

فريدون همتي در شانزدهمين نشست هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان هرمزگان توسعه دريا محور را محور اصلي توسعه هرمزگان برشمرد و اظهار دشت: با توجه به توانمندي‌هاي اين استان در زمينه پرورش ميگو، براي توليد 100 هزار تن ميگوي پرورشي تا دو سال آينده در هرمزگان برنامه‌ريزي و هدفگذاري شده است.وي ادامه داد: با فعال سازي اين ظرفيت شاهد اشتغالزايي و درآمدزايي گسترده‌ براي هرمزگان خواهيم بود.استاندار هرمزگان افزود: محور اصلي توسعه استان هرمزگان با استفاده از ظرفيت دريا در حوزه شيلات و گردشگري است که مبتني بر رعايت الزامات زيست محيطي و برنامه عملياتي در حال انجام است و روند توسعه در حوزه شيلات با شتاب پيش مي رود.وي اضافه کرد: در حوزه گردشگري نيز جذب 10 ميليون گردشگر براي استان هرمزگان هدفگذاري شده است.همتي گفت: رونق توليد محصولات کشاورزي با توسعه کشت گلخانه اي از ديگر برنامه هاي در نظر گرفته شده براي هرمزگان است.وي خاطرنشان کرد: براي توسعه پرشتاب هرمزگان به دانشگاه تکيه خواهيم داشت و قطعاً براي اينکه توسعه مطلوبي در اين استان داشته باشيم از توانمندي‌هاي دانشگاه هاي اين استان و دانشگاهيان استفاده خواهيم کرد.همتي بيان کرد: از دانشگاه ها مي خواهيم تا در طرح هاي توسعه اي هرمزگان مشارکت داشته و پشتيباني علمي از آن را انجام دهند، تا بتوانيم اين طرح‌ها را به شکل مطلوبي به سرانجام برسانيم.وي خاطرنشان کرد: از دانشگاه ها انتظار داريم تا با انجام کارهاي پژوهشي و تحقيقاتي کمک ويژه اي را براي طرح‌هاي در نظر گرفته شده براي هرمزگان داشته باشد.وي اضافه کرد: تقويت ارتباط حوزه صنعت با دانشگاه ها در هرمزگان ضروري است و همچنين دانشگاه هاي اين استان بايد راه اندازي و توسعه شرکت‌هاي دانش بنيان را با جديت بيشتري پيگيري کنند.استاندار هرمزگان به اهميت توسعه شهرستان بشاگرد اشاره کرد و بيان داشت: شهرستان بشاگرد بايد از نظر توسعه به سطح ساير شهرستان‌ها برسد و آمادگي داريم براي احداث دانشگاه در اين شهرستان، زمين مورد نياز را در اختيار دانشگاه آزاد اسلامي قرار دهيم.

به گزارش فارس،همتي تصريح کرد: همچنين آمادگي امضاي تفاهمنامه همکاري با دانشگاه آزاد اسلامي را داريم.استاندار هرمزگان تاکيد کرد: برنامه هاي توسعه اي هرمزگان با تکيه بر دانشگاه ها محقق خواهد شد، چون تحقق اين برنامه ها نيازمند حضور دانشگاه ها و پشتيباني علمي و استفاده از ظرفيت رشته هاي دانشگاهي مرتبط است تا منجر به درآمد و اشتغال شود.