دریا نیوزمدیرکل امورمالیاتی هرمزگان خبرداد: مالیات را بصورت علی الراس نمی نویسیم

دریا نیوز: مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان گفت: از امسال مالیات نویسی علی الراس نداریم

، 12:38   /   کد خبر: 34056   /   تعداد بازدید: 418


دریا نیوز: مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان گفت: از امسال مالیات نویسی علی الراس نداریم.

شاکررضا مریدی افزود: با اصلاح ماده 97 قانون مالیات های مستقیم، تشخیص علی الراس حذف شده وکلیه رسیدگی ها از اول سال 98 می بایست براساس اسناد و مدارک موجود در سامانه های سازمان امور مالیاتی صورت گیرد.

وی اظهار داشت : درصورتیکه مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نماید، مامورین مالیاتی می بایست نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی به موجب برگ تشخیص اقدام کنند و تمام دستگاه های اجرایی و... به سامانه امورمالیاتی ارتباط دارند.

مریدی خاطر نشان کرد : همچنین رسیدگی از طریق اظهارنامه برآوردی مانع از تعلق جریمه ها و اعلام مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه برای مودی نمی باشد.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: هرمزگان در تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل توانست به رتبه چهارم کشوری دست یابد.

مریدی افزود: هرمزگان با تسلیم 108.26 درصدی اظهارنامه های صاحبان مشاغل توانست دراین جایگاه قرارگیرد.

وی اظهار داشت: درسال گذشته 37هزار و18 اظهارنامه و درسال جاری 40هزار و77 اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل ارائه شد.

مریدی خاطرنشان کرد: علی رغم تعطیلی برخی واحدها و رکودهایی که اظهار می شود ، اما افزایش هشت ونیم درصدی تسلیم اظهارنامه های صاحبان مشاغل را نسبت به سال قبل داشتیم .

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان بابیان اینکه با توجه به اینکه سیاست سازمان امورمالیاتی کشور، فشار نیاوردن به مودیانی است که به قانون تمکین می کنند؛تصریح کرد: این افزایش تسلیم اظهارنامه ها با واحدیابی و شناسایی مودیان جدید اتفاق افتاده است.

وی افزایش میزان اطلاع رسانی از طریق رسانه ها و تبلیغات محیطی و همکاری اتحادیه ها واصناف وبخصوص اتاق اصناف مرکز استان را در تحقق تسلیم بیش از198درصدی اظهارنامه عملکردسال 97 مشاغل موثر دانست.

به گفته مریدی 18 هزار و686 پرونده مودیان مالیاتی از مزایای تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم استفاده کرده اند و اداره کل امورمالیاتی هرمزگان بدون رسیدگی نسبت به صدور برگ قطعی براساس اظهارنامه مودیان اقدام نموده است.

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان گفت: 3059 مودی جدید در سال 97 شناسایی شد.

 15 تیر، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه

 مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان گفت:امروز 15 تیرماه، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده است.

مریدی با بیان اینکه مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار تا ۱۵تیرماه است، افزود: این مهلت قابل تمدید نیست.

وی اظهارداست: مودیان به منظور برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی و جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی، می بایست تا تاریخ ۱۵تیرماه نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۳۹۸و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه اقدام کنند.

مریدی افزود: مطابق قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ۱۵روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سایت عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www.evat.ir ارائه و مالیات و عوارض متعلق را پرداخت کنند.

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان با هشدار نسبت به مودیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده درموعدمقرر اقدام نمی کنند؛ اظهارداشت : در راستای اجرای بند5 ماده22 قانون مالیات بر ارزش افزوده، این مودیان معادل 50درصد مالیات متعلقه مشمول جریمه خواهند شد که از مودیان درخواست می‌شود در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند تا مشمول این جریمه نشوند.