دریا نیوزنسخه هایی برای زخم های شهناز

، 09:27   /   کد خبر: 33944   /   تعداد بازدید: 92


دریا نیوز: یکی دو هفته قبل بود که عکس های از معتادان در کوچه های محله آیت ا... غفاری (شهناز) را به یکی از مدیرانی نشان دادم که رفع بخش از مشکلات به حوزه تحت مدیریت ایشان برمی گشت که این مدیر از دیدن این عکس ها تعجب کرد و باور نمی کرد که این صحنه ها مربوط به محله ای در قلب بندرعباس باشد که حتی وی و بسیاری از مدیران ندیده اند و  از مشاهده آنها تعجب می کنند. به ایشان عرض کردم در دو ماه اخیر دهها گزارش از این محله در رسانه های مکتوب، دیداری وشنیداری وفضای مجازی منعکس شده است که انتظار می رفت دستگاه های اجرایی برای رفع مشکلات این محله و محلات مشابه که به عنوان محلات حاشیه ای وبافت های فرسوده مشهور هستند، چاره اندیشی و تدبیری می اندیشیدند که بنظر می رسد همچنان عزمی برای رفع مشکلات چنین محلاتی وجود ندارد واین محلات درحالی به حال خود رها شده اند ودر حاشیه قراردارند که برای بسیاری هم واقعیت های در این محلات دور از ذهن است.

اما درخصوص محله ای مانند شهناز بایستی چندین نسخه پیچیده شود تا مرهمی بر زخم های تن رنجور وتاول زده اش گذاشته شود. نسخه اول بایستی برای تعیین تکلیف سند املاک فرسوده اش پیچیده شود. بیشترخانه های فرسوده این محله قدیمی فاقد سند هستند وقیمت گذاری برای اخذسند در این محله چندبرابر محلات دیگر است وبه همین دلیل بسیاری از ساکنان توانایی اخذ سند با این قیمت ها را ندارند وهمین موضوع باعث قفل ماندن سند املاک محله شده است وباعث شده است که محله همچنان قدیمی با کوچه های تنگ وباریک وتارک باقی بماند. این وضعیت باعث شده‌ که کوچه هابه مامنی برای معتادان وموادفروشان و مشروب فروشان وسارقان تبدیل شود و برخی از خانه ها وکوچه ها به پاتوق تبدیل شوند وحتی در برخی کوچه ها هم سرنگ هایی ریخته می شود که معتادان استفاده می کنند که جان رهگذران به خطر می افتد وبایستی برای برون رفت از این وضعیت هم نسخه ای پیچیده شود. پاکسازی محله بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد؛ نه اینکه خوابگاه و مراکز خدمات‌دهی به معتادان و... در محله ایجاد شود واز این قشر پذیرایی شود. بایستی معتادان و موادفروشان ومشروب فروشان و... جمع آوری شوند و چندروز بعد هم به محله برنگردند وقاطعانه با آنها برخورد قانونی صورت گیرد.

تاریکی کوچه ها هم باعث شده است که ناامنی در محله افزایش یافته و امنیت لازم برای معتادان، موادفروشان ومشروب فروشان، سارقان و... ایجاد شود که اگر اداره برق تمام تیرهای برق را روشن کند وظلمات و تاریکی کوچه های محله ازبین رود، بطور حتم گامی در ارتقای امنیت محله برداشته می شود. از طرفی دیگر بایستی برای کودکان، نوجوانان وجوانان محله اماکن تفریحی، فرهنگی، ورزشی و... در محله احداث شود تا وقت شان به بطالت نگذرد وبرای بانوان نیز دوره های آموزشی مهارتی و... راه اندازی شود.

جهت تحقق این موضوعات نیاز است کارگروه هایی که قرار بود سال گذشته وپس ازبازدید معاون سیاسی امنیتی استاندار، فرماندار وفرمانده نیروی انتظامی بندرعباس از این محله، تشکیل شود و نشد که اگر محقق شود و عزم جزمی وجود داشته باشد، می توان زخم های شهناز را درمان کرد و این محله را متحول نمود.

علی زارعی/دریا