دریا نیوزابتکار عمل آقای فرماندار

، 11:48   /   کد خبر: 33931   /   تعداد بازدید: 78


 دریا نیوز: فرماندار بندرعباس که در اقدامی قابل تحسین اعلام کرد پس از بررسی های صورت گرفته و مذاکره با کارخانجات خوراک دام، تصمیم گرفتیم ملخ ها را به کارخانجات دام تحویل دهیم و درواقع تهدید ملخ ها را به فرصت اشتغالزایی و گامی در ارتقای معیشت روستاییان قرار دهیم که این ابتکار عمل می تواند در سایر مناطق کشور نیز اجرا شود.

در واقع با اجرای این طرح بجای سمپاشی بر روی مراتع، مزارع وباغات، کشاورزی و... که تهدید زیست محیطی نیز محسوب می شود و هزینه های میلیاردی را نیز به همراه دارد و آسیب رسان است، می توان ملخ ها را زنده جمع آوری کرد وبه فروش رساند ودر صنایع غذایی دام و حتی صادرات که قیمت بالایی دارد، بهره برد واین تهدید رابه فرصت تبدیل کرد.

فرماندار بندرعباس نیز گفت که با حذف مبارزه شیمیایی ، سلامتی افراد و حشرات مفید در طبیعت به خطر نخواهد افتاد. ما با مشکلی بنام حمله ملخ مواجه هستیم که ریزش بالایی داشته و قدرت رشد و تکثیر آنها بسیار بالا و در مدت زمان ۲۰روز مجدد تکثیر کرده و هر ملخ تبدیل به حدود ۳۰۰ملخ خواهد گردید. این ملخ ها قدرت پروازی بسیار بالایی دارند و حدود ۳۰۰کیلومتر در هر مرحله می توانند پرواز کنند و به اندازه وزن خود تغذیه کرده و خسارات زیان آوری را به مراتع ، مزارع و باغات وارد خواهند کرد. حال راهکار این است که با این آفت یا مبارزه شیمیایی صورت گیرد و یا غیر شیمیایی که در مبارزه شیمیایی با سم پاشی دستی در سطوح کوچک و سم پاشی ماشینی و هوایی در سطوح بالاتر آن هم با صعب العبور بودن مسیر ها صورت می گیرد و مشکلاتی از قبیل آلوده شدن محیط زیست ، دام و حشرات مفید در طبیعت را به همراه دارد. از دیگر مشکلات مبارزه شیمیایی مقاوم کردن بسیاری از آفات بعدی در کشاورزی است و از دیگر مشکلات مبارزه شیمیایی کمبود و دسترسی به امکانات ، تجهیزات و عوامل اجرایی گسترده بیش از حد مزارع و مراتع و هزینه بالای ریالی مبارزه شیمیایی و مشکلات بلند مدتی که از لحاظ سلامتی برای افراد ایجاد خواهد شد است. اما در مبارزه غیر شیمیایی بهترین راه استفاده از ظرفیت نیروی مردمی و ایجاد انگیزه در بین آنها برای مبارزه در روستاها است و با بررسی انجام شده و بیکاری فعلی بخشی از روستائیان این ایده را استاندار تائید نموده و فرمانداری بندرعباس با دستور ایشان، طرح را شروع کرد.با حذف مبارزه شیمیایی ، سلامتی افراد به خطر نخواهد افتاد و مشکلاتی مانند بیماریهای پوستی بوجود نخواهد آمد. در کل استان این طرح اجرا خواهد شد وبراساس دستور استاندار هرمزگان این طرح دنبال و مدیریت می شود و قرار است هزینه جمع آوری ملخ های زنده از محل صرفه جویی مربوط به مبارزه شیمیایی پرداخت گردد.با بررسی انجام شده این حشره دارای مواد پروتئینی بسیار بالا و مواد اولیه خوبی برای تولید خوراک دام و آبزیان می تواند باشد و جلساتی را با کارخانجات مرتبط با خوراک دام برگزار کرده ایم و پس از جمع آوری به آنها تحویل خواهیم داد. در حال حاضر با وجود زمان بیکاری برای جمعیت بخش بسیاری از روستائیان و درآمد بسیار کم آنان و وجود نیروی کار آماده فعالیت در روستاها و غنی بودن این حشره از لحاظ غذایی و پروتئینی ایده جمع آوری ملخ ها توسط روستائیان انجام می شود.

علی زارعی/دریا