دریا نیوزافزایش عقرب گزیدگی در هرمزگان

دریانیوز:  مدیرگروه پیشگیری از بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از افزایش عقرب گزیدگی دراستان خبر داد

، 10:19   /   کد خبر: 33919   /   تعداد بازدید: 157


دریانیوز:  مدیرگروه پیشگیری از بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از افزایش عقرب گزیدگی دراستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جواناز  هرمزگان،مدیرگروه پیشگیری از بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در دوماهه اول امسال عقرب گزیدگی در هرمزگان نزدیک به ۶۰ درصد افزایش داشته است.

فریده فخّار افزود: دو ماهه اول امسال هزار و پنجاه مورد عقرب گزیدگی گزارش شده است در حالی که این شمار در مدت مشابه پارسال ۶۶۰ مورد بوده است.

وی افزود: در این مدت ۱۴۷ مورد نیز مارگزیدگی گزارش شده است.

مارگزیدگی در مدت مشابه پارسال ۲۱۰ مورد بود که نشان از کاهش مارگزیدگی در استان است.

مدیرگروه پیشگیری از بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: مردم در صورت عقرب گزیدگی و مارگزیدگی درشهر‌ها سریعاً به مراکز درمانی و در روستا‌ها به خانه‌های بهداشت مراجعه کنند.

فخار افزود: در موارد عقرب گزیدگی از مکش جای نیش عقرب خودداری شود و سعی شود خونسردی و آرامش بیمار حفظ شود.