دریا نیوزبسته دوم پیشنهادی احیای محله آیت ا... غفاری بندرعباس؛ افزایش دوباره قیمت ها؛ شورا با چشم باز مصوب کند

دریا نیوز: دومین بسته پیشنهادی شهرداری بندرعباس درخصوص احیاء، نوسازی وبازسازی بافت فرسوده آیت ا... غفاری بندرعباس درحالی به صحن شورا رسید که شهرداری در بیشتر موارد اقدام به افزایش قیمت ها کرده است

، 13:40   /   کد خبر: 33869   /   تعداد بازدید: 1206


دریا نیوز: دومین بسته پیشنهادی شهرداری بندرعباس درخصوص احیاء، نوسازی وبازسازی بافت فرسوده آیت ا... غفاری بندرعباس درحالی به صحن شورا رسید که شهرداری در بیشتر موارد اقدام به افزایش قیمت ها کرده است.

در اولین بسته پیشنهادی شهرداری برای این محله که در سال 94، شورای دوره قبل با چشم بسته تصویب کرد، در واقع اخذ سند املاک توسط ساکنان را بنوعی قفل کرد و بافت فرسوده محله آیت ا... غفاری بندرعباس پیرتر شد تا جایی که در این سال ها شاهدر یزش سقف و دیوار املاک فرسوده محله بوده ایم ودر بارندگی فروردین سال جاری، دهها ملک درمحله آیت ا... غفاری دچار آسیب شدند و برخی نیز فروریختند که بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت.

دومین بسته پیشنهادی شهرداری نیز روز یکشنبه 29 اردیبهشت در یکصد و هفدهمین جلسه شورا توسط معاون شهرسازی و معماری شهرداری بندرعباس مطرح شد که بررسی بیشتر این بسته پیشنهادی به جلسه روز سه شنبه موکول شد.

اما در بسته پیشنهادی اولی که چهارسال پیش با مبالغی به تصویب رسیده بود که بیشتر ساکنان محروم این محله فقیرنشین توانایی پرداخت چنین مبالغی را جهت اخذسنداملاک شان واستفاده از تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده را نداشتند وپس از چهارسال بسته پیشنهادی دوم درحالی وارد صحن شورا شد که مبالغ اعلام شده که ساکنان در داخل محله بایستی پرداخت کنند تا بتوانند نسبت به اخذ سند املاک شان اقدام کنند،فقط دو مورد برای ساکنان به مراتب کمتر از مصوبه قبلی است؛ هرچند برای املاک بر خیابان، مبالغ بیشتری نسبت به مصوبه قبلی پیشنهاد داده شده است. اما بنظر می رسد برای بیشتر ساکنان داخل محله باز هم پرداخت این مبالغ مقدور نباشد و قفل اخذ سند و بازسازی ونوسازی املاک فرسوده این محله باز نخواهد شد. با شرایط موجود بنظر می رسد این مبالغ همچنان بایستی کاهش یابد و رایگان شود تا وعده رئیس جمهور در سفر اسفندسال96 به بندرعباس که گفت اراضی بافت های فرسوده به ساکنان بصورت رایگان واگذار می شود، محقق شودکه تحقق این وعده باعث افزایش میزان نوسازی املاک فرسوده در مناطق مختلف استان خواهد شد.

بسته پیشنهادی دوم نشان می دهد که شهرداری عزمی برای بازشدن قفل سنددارشدن املاک محله آیت ا... غفاری بندرعباس ندارد ودر صورت همراهی شورای شهر مانند شورای قبلی، شهرداری به اهداف خود خواهد رسید وهمچنان املاک فاقد سند خواهند ماند که ضرورت دارد شورای شهر از تصویب بسته پیشنهادی فعلی خودداری نماید و بسته ای را به تصویب برساند که حق ساکنان هم مدنظر قرار گرفته باشد و یک طرفه به نفع شهرداری نباشد. این بسته پیشنهادی نشان داد شهرداری تصمیم ندارد که راه حلی را پیاده سازی کند تا املاک فرسوده سنددار و نوسازی شوند. به گفته اهالی اگر که آنها توان پرداخت چنین مبالغی را داشتند که دراین محله با این شرایط اسفناک زندگی نمی کردند.

دومین بسته پیشنهادی

 معاون شهرسازی و معماری شهرداری بندرعباس با اشاره به بند 4 دستورالعمل دومین بسته پیشنهادی برای احیاء، نوسازی وبه سازی محله آیت ا... غفاری،گفت: نرخ عرصه املاک واقع در داخل محله بدون عقب نشینی به ازای هر مترمربع سه میلیون ریال(درمصوبه سال 94مبلغ دو میلیون ریال بود)، درصورتیکه عقب نشینی کند به ازای هر مترمربع یک میلیون ریال(در مصوبه سال 94 مبلغ یک میلیون و500هزار ریال بود) است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین نرخ عرصه تحت تصرف درصورتیکه ملک دارای اصلاحیه باشد، درصورت عقب نشینی مقدار در مسیر و دریافت پروانه ساختمانی به ازای هر مترمربع 500 هزار ریال (مصوبه سال 94 مبلغ یک میلیون ریال) بود که پس از اخذ پروانه ساختمانی و پیشرفت عملیات ساختمانی تاحد 40 درصد، نامه جهت اخذ سند مالکیت به اداره ثبت اسناد ارسال می گردد.

حسینی تصریح کرد: حق امتیاز تجاری داخل محله به ازای هر متر مربع 4میلیون و 500 هزار ریال مصوب گردید که نسبت به مصوبه سال 94 تغییری ندارد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری بندرعباس اظهار داشت: براساس بند 5 این بسته پیشنهادی، نرخ عرصه تحت تصرف واقع در بر بلوار جمهوری اسلامی حدفاصل خور گوسوزان تا ورودی بلوار مادر بدون عقب نشینی به ازای هر مترمربع 12میلیون ریال(در مصوبه سال 94 مبلغ 7میلیون ریال بود) ودر صورت عقب نشینی و اخذ پروانه ساختمانی به ازای هر مترمربع عرصه واگذاری مبلغ هشت میلیون ریال دریافت گردد.

وی گفت: حق امتیاز تجاری به ازای هر مترمربع 15میلیون ریال (به منظور احیاء سیما و منظر شهری) است که صدور نامه معرفی به اداره ثبت جهت سند مالکیت مشروط به پرداخت همزمان نرخ عرصه تحت تصرف و عوارض پروانه ساختمانی و دریافت پروانه ساختمانی و پیشرفت فیزیکی درحد چهل درصد خواهد بود. (درصورت عدم اقدام متقاضی نسبت به احداث بنا درحد 40 درصد تا مهلت اعتبار پروانه ساختمانی، ملاک محاسبه نرخ عرصه تحت تصرف باقیمت روز خواهد بود).

حسینی گفت: براساس بند6 بسته پیشنهادی شهرداری، نرخ عرصه تحت تصرف در بر بلوار مدرس (حدفاصل بلوار ناصر و جمهوری اسلامی) بدون عقب نشینی به ازای هر مترمربع هفت میلیون ریال است که در مصوبه قبلی شورا چهار میلیون ریال بود ودر صورت عقب نشینی واخذ پروانه ساختمانی به ازای هر مترمربع عرصه واگذاری مبلغ 5میلیون ریال دریافت گردد.

وی خاطرنشان کرد: حق امتیاز تجاری به ازای هر مترمربع ده میلیون ریال (به منظور احیاء سیما و منظر شهری) است و صدورنامه معرفی به اداره ثبت جهت سند مالکیت مشروط به پرداخت همزمان نرخ عرصه تحت تصرف و عوارض پروانه ساختمانی و دریافت پروانه ساختمانی و پیشرفت فیزیکی حداقل چهل درصد خواهد بودودرصورت عدم اقدام متقاصی نسبت به احداث بنا درحد 40 درصد تا مهلت اعتبار پروانه ساختمانی، ملاک محاسبه نرخ عرصه تحت تصرف باقیمت روز خواهد بود.

حسینی افزود: در بند7 بسته پیشنهادی، نرخ عرصه تحت تصرف بر بلوار ناصر بدون عقب نشینی به ازای هر مترمربع 9 میلیون ریال(درمصوبه قبلی 7میلیون ریال بود) ودر صورت عقب نشینی و اخذ پروانه ساختمانی به ازای هر مترمربع عرصه واگذاری مبلغ شش میلیون ریال( در مصوبه سال 94 شورا مبلغ 5میلیون ریال بود) دریافت می گردد. حق امتیاز تجاری به ازای هر مترمربع 12میلیون ریال مصوب گرددکه در مصوبه قبلی این رقم 13میلیون ریال بود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری بندرعباس اظهار داشت: همچنین براساس بند 8 بسته پیشنهادی شورا ، نرخ عرصه تحت تصرف بر خیابان های داخلی اجرا شده 20 متر به بالا در مسیر به ازای هر مترمربع 4میلیون و 500هزار ریال است و درصورتیکه عرصه تحت تصرف مقدار در مسیر اصلاحات را رعایت نماید، به ازای هر مترمربع سه میلیون ریال و حق امتیاز تجاری به ازای هر مترمربع 7میلیون ریال مصوب گردد.

وی تاکید کرد: همچنین املاکی که نرخ آنها برمبنای اخذ پروانه ساختمانی تعیین گردیده است؛ درصورت عدم اقدام متقاضی نسبت به احداث بنا در حد 40 درصد تا مهلت پروانه ساختمانی، ملاک محاسبه نرخ عرصه تحت تصرف باقیمت روز محاسبه خواهد گردید.

به گفته وی براساس بند9 بسته پیشنهادی احیا، بهسازی و و نوسازی کوی آیت ا... غفاری؛ افرادی که اصلاحیه را رعایت نمایند، معادل 20 درصد اصلاحات رعایت شده از هزینه زمین واگذاری کسر می گردد.

حسینی گفت: براساس بند 10این بسته پیشنهادی شهرداری ، املاکی که فاقد اصلاحیه می باشند، براساس ملک با رعایت اصلاحات محاسبه می گردد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری بندرعباس افزود: براس بند 11 بسته پیشنهادی برای این محله همچنین تخفیفات عوارض پروانه ساختمانی مسکونی، خیابان های اصلی مدرس، ناصر و جمهوری اسلامی با 50 درصد تخفیف، خیابان بیست متری به بالا 70 درصد تخفیف و خیابان های داخل عمق 80 درصد تخفیف محاسبه می گردد.

وی اظهار داشت: براساس بند 12 بسته پیشنهادی شهرداری، تخفیفات عوارض پروانه ساختمانی تجاری، 25 درصد محاسبه می گردد و براساس بند13هم نرخ های مندرج در بندهای 4الی 8 مشمول افزایش سالیانه 15 درصد خواهند بود.

حسینی خاطرنشان کرد: براساس بند14 این بسته پیشنهادی ،مبالغ قابل پرداخت بابت نرخ عرصه تحت تصرف، پروانه ساختمانی مسکونی و تجاری شامل حداکثر تقسیط 36ماهه با نظر مدیر شهرداری منطقه قابل تقسیط می باشد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری بندرعباس گفت: براساس بند 15 بسته پیشنهادی نیزمقرر گردید بمنظور ارائه خدمات فرهنگی به ساکنین کوی آیت ا... غفاری، شهرداری نسبت به اجرای مکان های فرهنگی برابر طرح مشاور اقدام نماید.

وی گفت: براساس بند 16 بسته پیشنهادی، این مصوبه از تاریخ تصویب به مدت سه سال شمسی معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

 شورا چشمانش را بازکند

 انتظار می رود مصوبه اشتباهی را که شورای قبل داشت و عملا با این مصوبه مشکل محله آیت ا... غفاری بندرعباس برطرف نشد وگره مشکلات محکم تر شد را شورای شهر این دوره تکرار نکند و با واقع بینی لازم تصمیم گیری نموده ومصوبه داشته باشد. البته رئیس شورا در این جلسه تاکید کرده باشد که مصوبه شورا بایستی در راستای انتفاع ساکنان این محله باشد ومنافع مردم در اولویت باشد وانتفاع شهرداری دراین مصوبه مدنظر قرار نگیردکه امیدواریم اینگونه شود.

متاسفانه مصوبه قبلی شورا باعث شد که بافت محله همچنان فرسوده باقی بماند و این موضوع هم تجمع معتادان، موادفروشان و مشروب فروشان، افزایش ناامنی و نارضایتی ساکنان را به همراه داشت. خانه ها در حال ریزش هستند و مدفون شدن ساکنان در زیر آوار خانه های فرسوده دوراز انتظار نیست. وضعیت بگونه ای است که بیشتر خانواده ها وفرزندان شان مجبورند معتادان درحال تزریق واستعمال را در کوچه های محله ببینند   بیشتر کودکانی که هنوز به سن تحصیل هم نرسیده اند، آنطور که اهالی می گویند، باانواع مواد مخدر آشنایی دارند و اسامی شان را می دانند و نحوه استعمال را هر روزه مشاهده و الگوگیری می کنند که در آینده ای نه چندان دور به دام اعتیاد می افتند.

مصوبه شورای شهر در این بخش وسایر حوزه ها می تواند نقش اثرگذاری را داشته باشد که امیدواریم شورای شهر با دید واقع بینانه و درنظرگرفتن تمام جوانب در این خصوص مصوبه داشته باشد و فرمانداری نیز برهمین اساس نسبت به تایید این مصوبه اقدام کند وفقط ماشین امضای مصوبات شورا نباشد.

علی زارعی/دریا