دریا نیوزواگذاری به بهای محرومیت

دریا نیوز: درحالی بندرعباس از داشتن مرکز آموزش مهارت های فنی و حرفه ای محروم است که گویا قرار است مرکزی فناوری اطلاعات نیز که برای بانوان و آقایان دوره های رایگان برگزار می کرد،هم به بخش خصوصی واگذار شود که این اقدام باعث خواهد شد بانوان از آموزش های رایگان این مرکز محروم شوند.

، 14:20   /   کد خبر: 33820   /   تعداد بازدید: 63


دریا نیوز: درحالی بندرعباس از داشتن مرکز آموزش مهارت های فنی و حرفه ای محروم است که گویا قرار است مرکزی فناوری اطلاعات نیز که برای بانوان و آقایان دوره های رایگان برگزار می کرد،هم به بخش خصوصی واگذار شود که این اقدام باعث خواهد شد بانوان از آموزش های رایگان این مرکز محروم شوند.

درحالی این موضوع درحال وقوع است که انتظار می رفت سازمان و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای نسبت به احیا وراه اندازی مراکزی برای آموزش مهارت های فنی وحرفه ای به بانوان اقدام نماید. متاسفانه از یک طرف به موضوع آموزش رایگان مهارت دراستان کمتر توجه شده وهمین موضوع باعث شده است که افراد فاقد تمکن مالی از بسیاری از آموزش های مهارتی در استان محروم باشند و حتی بارها صنایع عنوان می کردند که به دلیل عدم تربیت نیروهای انسانی ماهر موردنیازشان، آنها مجبورند نیروی مورد نیازشان را از خارج از استان تامین کنند ودر این بخش جوانان استان سهم چندانی را در اشتغال استان نداشته باشند. از طرفی دیگر هم بانوان که شاید نیمی از جمعیت استان را تشکیل داده اند وبایستی به موضوع آموزش های مهارتی آنها توجه بیشتری شود، اما همواره آنهایی که توان مالی برای حضور در دوره های گران آموزش ها در مراکز غیردولتی را ندارند، از دریافت بسیاری از آموزش ها محروم هستند. گرچه سیاست دولت بر واگذاری بیشتر امورات به بخش خصوصی است، اما بایستی این واگذاری ها با بررسی تمامی جوانب باشد و تمام آموزش های مهارتی بخصوص در بخش بانوان واگذار نشود تا این قشر هم بتوانند از این آموزش ها بهره مند شود. سال ها قبل نیز گویا یک مرکز در کوی پلیس(منطقه معروف به پارک شتری) بندرعباس متعلق به آموزش بانوان بودکه تعطیل شد و علی رغم درخواست بانوان، اما این مرکز راه اندازی نشد. مرکز دیگری هم در آزادگان وجود دارد که آموزش به همه بانوان بصورت رایگان نیست. بااین شرایط نیاز است که استانداری و اداره کل اموربانوان استانداری نسبت به دفاع از حقوق بانوان در تمامی بخش ها وازجمله این حوزه آموزش مهارت به بانوان وعدم واگذاری مراکز به بخش غیر دولتی ورود کند تا تبعیض موجود بین بانوان هرمزگانی با بانوان سایر مناطق کشور در حوزه آموزش های مهارتی برطرف شود و افراد فاقد تمکن مالی از آموزش های رایگان مهارتی محروم نشوند. متاسفانه بانوان هرمزگانی تبعيض را در حوزه های مختلف تفریحی، فرهنگی، ورزشی، آموزشی و... شاهد هستند واز حقوق شان دفاع نمی شود وانتظار می رود متولیان امور بانوان در استان حداقل نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند و واقعیت های موجود را دریابند.

علی زارعی/دریا