دریا نیوزکلید دانشگاه به چه کسی می رسد؟

دریا نیوز: پس از آنکه دکتر حسین داوودی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به عنوان مشاور وزیربهداشت و مدیرکل حوزه وزارتی این وزارتخانه منصوب شد؛ بحث بر سر انتصاب رئیس جدید دانشگاه داغ است 

، 14:48   /   کد خبر: 33668   /   تعداد بازدید: 100


دریا نیوز: پس از آنکه دکتر حسین داوودی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به عنوان مشاور وزیربهداشت و مدیرکل حوزه وزارتی این وزارتخانه منصوب شد؛ بحث بر سر انتصاب رئیس جدید دانشگاه داغ است و از آن طرف دکتر داوودی به دلیل شاغل شدن در وزارت بهداشت بطور حتم نمی تواند در استان هم فعالیت چندانی داشته باشد و بهتر این است که وزیر بهداشت تا زمان انتصاب رئیس دانشگاه، برای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان سرپرست تعیین کند که می تواند از بین معاونت ها، روسای بیمارستان ها از جمله بیمارستان شهید محمدی که عملکرد درخشانی نیز در حوزه خود داشته است و از نیروهای بومی توانمند استان نیز می باشد و... ؛ استفاده نماید تا وضعیت موجود بهبود یابد و پیگیری های استاندار ونمایندگان مردم در مجلس نیز در این حوزه اثرگذار است.

حوزه بهداشت ودرمان هرمزگان همواره با چالش های زیادی مواجه بوده است و علی رغم اقداماتی که در سال های اخیر صورت گرفته است؛ اما کمبودها همچنان خودنمایی می کنند و بسیاری از بیماران استان برای دریافت خدمات درمانی به خارج از استان می روند و از خدمات ارائه شده در برخی بخش ها رضایت ندارند و گاهی عنوان می شود که در اثر قصورات پزشکی و کمبودهای حوزه درمانی استان، بیمارانی جان خود را ازدست می دهند که این موضوع بایستی مورد بررسی قرار گیرد.

از آن طرف کلیدداردانشگاه علوم پزشکی هرمزگان که با حوزه سلامت شهروندان و درمان آنها ارتباط مستقیم دارد؛ بایستی کسی باشد که بدون برخی ملاحضات و مصلحت اندیشی و... با اقتدار کامل در گام نخست سلامت شهروندان برایش مهم باشد و هیچ کدام از پرسنل نتوانند بگویند بخاطر فلان برخوردقانونی رئیس دانشگاه یا رئیس بیمارستان و...، وی نیز فلان اقدام درمانی و... را انجام نخواهد داد و بقول معروف گروکشی شود. کسی بایستی رئیس دانشگاه باشد که از یک طرف بتواند با همراهی مسئولان ارشد استان و وزارتخانه و نمایندگان مجلس از حقوق درمانی استان در دولت و مجلس دفاع نماید و امتیازاتی را در این بخش برای حوزه بهداشت ودرمان استان اخذ نماید واز آن طرف بتواند ارتباط مناسبی را با صنایع و خیرین برقرار نماید و کمبودهای موجود را برطرف نماید و برای افزایش تخت های بیمارستانی ، استقرار تجهیزات مورد نیازدرمانی و... در استان ، تامین نیروهای انسانی مورد نیاز در بخش های مختلف از جمله پزشک متخصص و فوق تخصص، پرستار، جراح و... برنامه ریزی مدونی داشته باشد تا جایگاه بهداشت ودرمان استان ارتقا یابد و کمبودهای موجود برطرف شود و پروژه های درمانی درحال اجرا نیز سریعتر به خط پایان برسد و بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی مورد نیاز جدید نیز وارد فاز اجرا شود.

علی زارعی/دریا