دریا نیوزمدیر سوزی یا مدیرسازی

دریا نیوز: انتظار اولیه این است که در هر مجموعه ای مدیرسازی در اولویت باشد تا از مدیران کارآمد استفاده شود که در هرمزگان کمتر به این مهم توجه شده است

، 14:15   /   کد خبر: 33659   /   تعداد بازدید: 96


 دریا نیوز: انتظار اولیه این است که در هر مجموعه ای مدیرسازی در اولویت باشد تا از مدیران کارآمد استفاده شود که در هرمزگان کمتر به این مهم توجه شده است.

نتیجه اش هم این شده است که در بیشتر مواقع از مدیران ناکارآمد سیاسی و سفارشی در بخش های مختلف استفاده می شود و چندان توجهی به کارایی و توانمندی مدیران نمی شود. برخی دستگاه ها هم صدها نفر را برای مقاصد سیاسی بکارگیری می کنند تا در ایام انتخابات و... بتوانند از آنها بهره برداری کنند و گاهی از همین نیروهای بی تجربه در بخش های مدیریتی استفاده می کنند که خروجی مناسبی را برای استان ندارد.

برخی از مدیران ناتوان و ضعیف در بخش مدیریتی هم هر چندسال در پستی می مانند و جابجا می شوند ودر پستی دیگر از آنها استفاده می شود تا فرصتی دیگر برای خدمتگزاری و رفع مشکلات مردم سوزانده شوند.

نمی توان وقوع چنین موضوعاتی را در استان انکار کرد و می توان نتیجه اش را در این دید که استانی که قطب اقتصاد کشور و درصدر استان های درآمدزای کشور است، اما از آن طرف در فقر مطلق بسر می برد و این موضوع به دلیل انتصاب مدیران، فرمانداران، استاندارانی و... می باشد که بیشترشان در بازی های سیاسی و جناحی غرق شده و وظیفه شان را در قبال نظام و مردم فراموش می کنند و به همین دلیل هم مدیران کارآمد همواره به حاشیه رانده می شوند و در پارکینگ قرار می گیرند.

بیشترمدیران ناکارآمد هم زمانی که برکنار می شوند وتا زمان سپرده شدن پست جدید به آنها، به عنوان مشاور از آنها یاد می شود. متاسفانه مشاور جایگاه مناسبی در دستگاه های اجرایی و... ندارد. مشاور را بایستی از افراد باتجربه موفق استفاده نمود که تجربیات و تخصص خود را بدون در نظر گرفتن منافع شخصی و جناحی و حزبی وفقط براساس دیدگاه منافع مردم واستان وکشور در اختیار مدیران قرار دهند که در واقعیت اینگونه نیست و بیشتر مشاوران اینگونه نیستند و فقط حکم و عنوان مشاور را بر پیشانی دارند که اگر مشاوران به وظیفه ذاتی خود بطور دقیق می پرداختند، در واقع بایستی بسیاری از مشکلات موجود برطرف شده بود که تاکنون اینگونه نشده است و بنظر می رسدبایستی در بکارگیری مدیران و مشاوران تجدید نظر شود.

درحال حاضر هم که تغییر و تحولات در بخش های مختلف استان همچنان ادامه دارد و بحث بر سر انتصاب مدیران مختلف از جمله معاون سیاسی امنیتی هرمزگان، فرماندار بندرعباس، رییس دانشگاه علوم پزشکی استان و... در محافل مختلف داغ داغ می باشد، انتظار می رود که استاندار هرمزگان، مدیرانی توانمند، با برنامه و فارغ از موضوعات سیاسی و جناحی را در این مناصب و سایر مناصب بکار بگمارد. کسی بایستی سکان مدیریت شهر، بهداشت و درمان و... را بدست بگیرد که بتواند کاستی های موجود را برطرف نماید و تحولاتی را در بخش های مختلف ایجاد نماید. در حال حاضر در حوزه بهداشت و درمان، استان با چالش های فراوانی مواجه است که بایستی مدیر آینده دانشگاه علوم پزشکی بتواند بابرنامه وارد شود و چالش های این حوزه را با حمایت دولت و وزارت بهداشت، صنایع، خیرین و.... برطرف نماید. در سایرحوزه ها نیز بایستی از مدیران توانمند بهره برد.

علی زارعی/دریا