دریا نیوزمعاون راه و شهرسازی هرمزگان عنوان کرد؛ بازنگری طرح جامع شهرهای هرمزگان آغاز شد

دریا نیوز: معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی هرمزگان از آغاز بازنگری طرح های جامع شهرهای هرمزگان خبر داد

، 14:10   /   کد خبر: 33657   /   تعداد بازدید: 2024


دریا نیوز: معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی هرمزگان از آغاز بازنگری طرح های جامع شهرهای هرمزگان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان، ابراهیم رستم گورانی معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی هرمزگان عنوان نمود: شهرهای استان هرمزگان از اهمیت و قدمت بسیاری برخوردارند. این شهرها با توجه به ماهیتشان زمینه های مساعدیرا جهت طرح های توسعه ای، سرمایه گذاری، گسترش جهانگردی و تجارت فراهم ساخته اند.

وی افزود: شهرهای استان هرمزگان با دارا بودن بنادر مهم و تاریخی، مساجد،برکه ها،بناهایی با بادگیری های بلند و زیبا، که بیشتر آنها در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده اند یکی از الگوهای اصلی معماری جنوب محسوب می شوند.

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی هرمزگان با بیان اینکه در گام نخست شهرستان بندرلنگه مورد بازنگری قرار گرفته است افزود: شهرستان بندرلنگه در غرب استان هرمزگان استدارای قدمتتاریخیبسیاریاست، به طوری که دومین طرح جامع پس از تهران برای این شهر تهیه شده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: باتوجه به اینکه افق طرح جامع این شهر در سال 1395 به اتمام رسیده است، بازنگری آن در دستور کار این حوزه قرار گرفت و در حال حاضر مشاور وضعیت موجود آن را برداشت و در مرحله بررسی توسط شهرداری و راه و شهرسازی است.

ابراهیم رستم گورانی در پایان اظهار کرد: امید است با اتمام بررسی توسط شهرداری و راه و شهرسازی، مطابق با وضع موجود این طرح برای مطرح شدن در جلسات کارگروه و شورای برنامه ریزی استان آماده شود.