دریا نیوزبه مشكلات بانكى كشاورزان رسيدگى کنید

دریا نیوز: دبير اجرايى خانه كشاورز استان هرمزگان گفت: كشاورزان بدون داشتن انتظارات اقتصادى بسيار زياد به صورت شبانه روزى در حال فعاليت هستند تا مواد غذايى هم وطنان را مهيا سازند

، 13:02   /   کد خبر: 33595   /   تعداد بازدید: 188


دریا نیوز: دبير اجرايى خانه كشاورز استان هرمزگان گفت: كشاورزان بدون داشتن انتظارات اقتصادى بسيار زياد به صورت شبانه روزى در حال فعاليت هستند تا مواد غذايى هم وطنان را مهيا سازند. 

ابوطالب جوادى در نشست رئیس دفتر رئیس جمهور با فعالان اقتصادى استان هرمزگان ضمن خوشامد گويى به دکتر واعظی و همراهان، عنوان كرد: دولت ٤هزارو٥٠٠نفر كارمند حقوق بگير و ٤هزار كشاورز دارد كه بدون حقوق غذاى روزمره ساليانه مردم و كشور را برعهده دارند. 

وى افزود: با وجود اين كه ٤هزارنفر به صورت شبانه روز در حال فعاليت هستند، اين حركت اقتصادى آن ها كه براى هيچ توقع اقتصادى، مطالبه حقوق هم ندارند، توجه و عنايت لازم به آن ها صورت نمى گيرد.

جوادى با بيان اين كه مجلس، هيأت وزيران و شوراى نگهبان مصوبه اى را تأييد كرده است، ادامه داد: بندى تحت عنوان بند. خ در زمينه راه هاى معوقه كشاورزى بدون اين كه سقف دريافت وام مشخص باشد تعريف شده است.

وى اظهار كرد: پس از اين كه ابلاغ اين مصوبه انجام شد و كشاورزان از اين تصميم بسيار خورسند بودند، به يك باره بانك مركزى در اين اين مصوبه تغييراتى را به وجود آورد.

دبيراجرايى خانه كشاورز استان بيان كرد: اين تغيير به اين شكل بود كه باتوجه به عدم تعيين سقف براى دريافت وام بانك مركزى سقف ٨ميليون تومان را در نظر گرفت.

جوادى خطاب به رئيس دفتر رئيس جمهور با بيان اين كه "آقاى واعظى آيا ٨ميليون تومان واقعا وامى است كه بايد براى كشاورزان در زمينه نيازمندى هاى حوزه كشاورزى لحاظ شود؟" تصريح كرد: ٤٠سال است كه از عمر پيروزى انقلاب اسلامى مى گذرد؛ ما نزديك به ٣٠سال خشكسالى را پشت سر گذاشتيم، با شرايط گوناگون اقتصادى زندگى كرديم، وام هاى معوقه را پشت سر گذاشتيم؛ اما با اين وجود آمار نشان داده كه سالى نبوده ات كه ما افزايش توليد محصول نداشته باشيم.

وى ضمن ارائه مقايسه مواردى چون تغيير تعداد كشاورزان، توليد سالانه، توليد در هكتار،در سال هاى ابتدايى پيروزى انقلاب اسلامى با سال ٩٧ ادامه داد: اميدواريم در بند خ مجددا تغييرات و بازبينى صورت بگيرد. كشاورزان خود با سختى ها آشنايند و به سر مى برند، پس ديگر نيازى به اذيت و آزار هاى اين چنينى نيست.

به گزارش ايسنا، جوادى در پايان گفت: از شما آقاى واعظى مى خواهيم كه به مشكلات بانكى كشاورزان رسيدگى كنند.