دریا نیوزدر گفتگوی اختصاصی با روزنامه دریا مطرح شد: اعتبارات بهداشتی به دامپزشکی اختصاص یابد

دریا نیوز: مدیرکل دامپزشــکی استان هرمزگان گفت: با توجه به فعالیت دامپزشکی در حوزه سلامت، انتظارداریم پنج تا ده درصد اعتبارات وزارت بهداشــت به دامپزشکی اختصاص داده شود که این امر باعث ایجاد تحول در دامپزشکی خواهد شد

، 12:59   /   کد خبر: 33528   /   تعداد بازدید: 2242


دریا نیوز: مدیرکل دامپزشــکی استان هرمزگان گفت: با توجه به فعالیت دامپزشکی در حوزه سلامت، انتظار داریم پنج تا ده درصد اعتبارات وزارت بهداشــت به دامپزشکی اختصاص داده شود که این امر باعث ایجاد تحول در دامپزشکی خواهد شد.

دکتر محمد جانباز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه دریا با بیان این مطلب افزود: در حوزه سلامت هر ســاله اعتباراتی را به وزارت بهداشت اختصاص می دهند اما برای دامپزشکی که در حوزه سلامت فعالیت می کند،هیچگونه اعتباری در نظر گرفته نمی شود.

جانباز افزود: دامپزشــکی امروزه به طور مستقیم با سلامت جامعه در ارتباط است و اگر نتواند به وظایف خود به خوبی عمل کند سلامت جامعه با خطر مواجه خواهد شد و این سازمان برای اینکه بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد نیازمند داشتن اعتبارات مناسب می باشد و ما انتظار داریم با توجه به گستره فعالیت های دامپزشکی، از لحاظ اعتباری نیز مورد توجه قرار گیرد وی ادامه داد: وظیفه اصلی دامپزشکی پیشــگیری، کنتــرل و مبــارزه بابیماری های دامــی، طیور و آبزیان است که به عنوان مواد غذایی اصلی مردم شناخته می شود.

این مسئول عنوان کرد: امروزه تامین مواد پروتئینی سالم در جهان امر بسیار مهمی است زیرا بر سلامت جامعه تاثیر مستقیم می گذارد و برای تامین این مواد پروتئینی سالم نیاز به وجود اعتبارات، تجهیزات و نیرو می باشد.

وی اظهارداشــت: در گذشــته شــاید وظایف محدودی برعهده سازمان دامپزشکی وجود داشت اما امروزه وظایف گسترده ای به این سازمان واگذارشده است زیرا با سلامت مردم ارتباط مستقیم داریم.

جانباز خاطرنشــان کرد: رعایت اصول بهداشتی اصل اول تولید پایدار در جامعه اســت و اگر این اصل در جامعه به خوبی اجرایی شود می تواند از بسیاری از بیماری ها جلوگیری نماید و نظارت بر اجرای بهداشت در تولید دام، طیور و آبزیان برعهده دامپزشکی قرار دارد.

جانباز در پایان گفت: در مواد پروتئینی، دامپزشکی به این مرحله رسیده است که رهگیری محصول را از تولید تا محل عرضه را انجام دهد و برای اینکه بتوانیم نظارت خود را به خوبی انجام دهیم نیاز است که مسئولان به صورت ویژه دامپزشکی را ببینند.