دریا نیوزدر روستاهاي بشکرد ماهواره جاي خالي دکل هاي صدا و سيما را پرکرده است

دریا نیوز: ماهواره در کنار کپرهاي روستاهاي بشکرد که توجهم را در زمان تهيه گزارش از اين منطقه جلب کرد و علت را جويا شدم

، 11:52   /   کد خبر: 33523   /   تعداد بازدید: 2186


دریا نیوز: ماهواره در کنار کپرهاي روستاهاي بشکرد که توجهم را در زمان تهيه گزارش از اين منطقه جلب کرد وعلت را جويا شدم؛ متوجه شدم که بدون داشتن ماهواره در روستاهاي بشکرد، امکان دريافت شبکه هاي تلويزيوني استاني و کشوري وجود ندارد و مردم بالاجبار از ماهواره استفاده مي کنند.

 يکي از درخواست هاي مردم بشکردياهمان بشاگرد در شرق هرمزگان از مسئولان و بخصوص سازمان صداو سيما، نصب دکل و تقويت شبکه هاي استاني وکشوري در اين منطقه بود. زماني که با آنها گفتگو مي کرديم؛ اظهار مي کردند که اگربرنامه هاي تلويزيون وراديو را در اين منطقه به راحتي دريافت نمايند، آنگاه نيازي به استفاده از ماهواره که هم هزينه بر است وهم مخاطراتي دارد، را نخواهند داشت.مردم ولايتمداري که همواره در تمام صحنه ها حضور دارند وحتي تصاوير زيبايي از امام راحل(ره) و رهبرمعظم انقلاب را در خانه ها و کپرهاي شان مي توان ديد؛ اما بدون داشتن ماهواره، نمي توانند از رسانه ملي استفاده کنند و اين موضوع نشان مي دهد که مسئولان سازمان صدا و سيما و صداوسيماي مرکز خليج فارس فارغ از قوانين دست و پاگير نصب دکل بر اساس سرانه جمعيت و مسافت و... بايستي در اين منطقه محروم، اما متمدن و با فرهنگ چند هزارساله، تبعيض موجود را برطرف نمايند تا آنها نيز بتوانند از رسانه ها به راحتي استفاده نمايند. البته برخي از خانواده ها نيز اندکي دلهره اي داشتند که شايد برخي از جوانان از برنامه هاي نامناسب ماهواره در برخي مناطق استفاده کنند و به همين دليل از ما خواستند که بنويسيم و تاکيد کنيم تا صداوسيما درخصوص نصب دکل ها اقدام نمايند تا آنها دغدغه اي درخصوص اثرات منفي ماهواره بر فرزندانشان نداشته باشند و به راحتي از شبکه هاي جمهوري اسلامي ايران استفاده نمايند. بشکردي ها اميدوارند با انعکاس درخواست شان، به زودي شاهد نصب دکل هاي صداوسيما، توزيع گيرنده هاي ديجيتال مانند برخي شهرهاي استان وتقويت شبکه هاي ملي واستاني ودرنهايت برچيده شدن ماهواره ها از اين منطقه باشند که آنها از اين موضوع استقبال مي کنند.

 عدم آنتن دهي تلفن هاي همراه

   عدم آنتن دهي تلفن هاي همراه را به عينه در زمان سفر به منطقه بشکرد شاهدبوديم که هم در جاده اصلي و هم در جاده هاي روستايي نيز تيم خبري مان از داشتن ارتباط تلفني واينترنتي محروم بود که فقط در زمان حضور در شهرهاي سردشت و گوهران اين ارتباط تقويت مي شد. روستائيان نيز از نداشتن ارتباط با اپراتورهاي اصلي گلايه مند بودند و اظهار مي کردند که آنها تلفن هاي ثابت هم ندارند. خلاء آنتن دهي بطور حتم باعث خواهد شد که در زمان نياز، بروز حوادث و... مردم نتوانند با بيرون ودستگاه هاي امدادي ارتباط بگيرند و تقاضاي کمک کنند و بطور حتم ممکن است جانشان به خطر بيفتد و جانشان را هم از دست بدهند. يکي از خواسته هاي بحق اين مرزداران، بهره مندي از خطوط ارتباطي مناسب بود که بايستي مخابرات و وزارت ارتباطات براي رفع خلاء هاي موجود در اين منطقه چاره انديشي نمايد و دکل هاي مورد نياز را نصب و تقويت شبکه داشته باشد تا اينکه مردم از اين خدمات در دهکده جهاني محروم نشوند و به راحتي بتوانند ارتباط داشته باشند واز اينترنت با سرعت مناسب بهره مند باشند و بتوانند از خدمات غيرحضوري بهره مند شوند ودانشجويان و... نيز از برنامه هاي علمي و... بهره مند شوند. به دليل وسيع بودن منطقه و علي رغم خدمات صورت گرفته درچهاردهه اخير، اما همچنان کاستي هايي در اين منطقه وجود دارد و مي طلبد که دولتمردان عزم جدي براي رفع مشکلات در حوزه هاي مختلف ديگر از جمله جاده، بهداشت ودرمان، اشتغال، معيشت مردم و...داشته باشند تا بشکردي ها دغدغه کمتري در حوزه هاي مختلف داشته باشند.حتي در برخي از روستاهاي بشکرد آموزش هاي قرآن به کودکان و نوجوانان داده مي شودکه نيازمند حمايت هاي دستگاه هاي فرهنگي و... هستند. همچنين روستاي بدون دود هم در اين منطقه واقع شده است که نشانه عزم راسخ بشکردي ها براي ريشه کني اعتياد و قليان وسيگار مي باشد. پس بايستي مسئولان به اين منطقه بدون هلي کوپتر وبا خودروهاي معمولي سفرکنند وبا مردم صحبت کنند و وضعيت موجود را از نزديک مشاهده کنند تا بتوانند برنامه راهبردي براي خروج بشکرد از محروميت طراحي نمايند. يکي از گلايه هاي بشکردي ها، سفرنکردن رئيس جمهور به اين منطقه بود و اظهار مي کردند که اگرحسن روحاني به اين منطقه محروم سفري داشته باشند و واقعيت ها را از نزديک ببينند، شايد در تخصيص بودجه هاي دولت براي محروميت زدايي منطقه اثرگذار باشد.

علی زارعی/دریا