دریا نیوزمرادی درد درمان را فریاد زد

دریا نیوز: احمد مرادی نماینده مردم حوزه انتخابیه مرکز استان هرمزگان گفت که سرانه تخت‌های بیمارستانی هرمزگان ۵۰درصد پایین تر از کل کشور است

، 12:10   /   کد خبر: 33506   /   تعداد بازدید: 114


دریا نیوز: احمد مرادی نماینده مردم حوزه انتخابیه مرکز استان هرمزگان گفت: که سرانه تخت‌های بیمارستانی هرمزگان ۵۰درصد پایین تر از کل کشور است.

نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه امکانات و تجهیزات پزشکى وزارت بهداشت ودرمان ،نمره قبولى در بیمارستانهای دولتی استان هرمزگان نمی‌گیرد،گفت: سرانه تخت‌های بیمارستانی استان هرمزگان نسبت به کل کشور ۵۰درصد پایین تر است.وی درباره وضعیت امکانات وتجیهزات پزشکی در بیمارستان‌های استان هرمزگان،گفت: امکانات و تجهیزات بیمارستانی،کفاف حجم مراجعه بیماران را در استان هرمزگان نمی‌دهد. زیرا ما باید پذیرایی دیگر بیماران از دیگر استانهای همجوار نیز باشیم بنابراین جا دارد، وزارت بهداشت و درمان فکراساسی برای تکمیل تجهیزات پزشکی ودرمانی در بیمارستان های دولتی در استان هرمزگان بکند. حجم امکانات درمانی سنخیتی با میزان مراجعه بیماران در استان هرمزگان ندارد‌.تنها بیمارستان دولتی که در این حوزه انتخابیه وجود دارد، بیمارستان شهید محمدی است که می بایست، علاوه بر پوشش خدمات به بیمارانی که از استان های دیگر مراجعه می‌کنند، خدمات درمانی به بیماران بومی نیز ارائه بدهد بنابراین مشخص است که امکانات بیمارستان دولتی تناسبی با حضور بیماران در این حوزه انتخابیه وجود ندارد. عدم وجود دستگاه های تصویربرداری پزشکی عاملی برای مهاجرت بیماران به دیگر شهرها است.زمانی‌که دستگاه سی تی اسکن در بیمارستان دولتی در این حوزه انتخابیه خراب است،بیماران مجبورند به دیگر شهرها مهاجرت کنند تا پروسه درمانی شان را طی کنند و این امر هزینه های اقتصادی بی شماری را به بیماران تحمیل می‌کند. دستگاه سی تی اسکن در بیمارستان دولتی در این حوزه انتخابیه خراب است،بیماران مجبورند به دیگر شهرها مهاجرت کنند تا پروسه درمانی شان را طی کنند. زیبنده مردم نیست که برای یک بیمارى ساده به استانهای دیگر مراجعه کنند البته از کادر درمانی و پزشکان در بیمارستانهای استان هرمزگان تشکر می‌کنم که با این شرایط و امکانات دشوار به بیماران خدمات رسانی می کنند اما به هیچ وجه ممکن وزارت بهداشت ودرمان در زمینه تجهیزات وامکانات پزشکی در استان هرمزگان نمره قبولی نمی گیرد زیرابیماران به شدت در خلاء کمبود امکانات پزشکی به سرمی برند. عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه امکانات و تجهیزات پزشکى وزارت بهداشت ودرمان نمره قبولى در استان هرمزگان نمیگیرد یادآورشد: سرانه تخت بیمارستانی استان هرمزگان نسبت به کل کشور 50 درصد پایین تر است.

این اظهارات این نماینده دلسوز مردم درحالی عنوان می شود که انتظار می رود دولت توجه بیشتری به حوزه بهداشت و درمان استان داشته باشند تا مسئولان استانی بتوانند خدمات بهتری رابه مردم و بیماران بدهند.

علی زارعی/دریا