دریا نیوزچه کسی پاسخگوست؟

دریا نیوز: وقتی که مراسمی با مشارکت نهادهای مختلف با عنوان مراسم ازدواج گروهی برگزار می گردد و قرار می شود به زوجین جهیزیه بدهند و از یک طرف برخی از زوجین مستحق در لیست قرار نمی گیرند و به جایش افراد غیر مستحق قرار می گیرند

، 11:30   /   کد خبر: 33487   /   تعداد بازدید: 89


دریا نیوز: وقتی که مراسمی با مشارکت نهادهای مختلف با عنوان مراسم ازدواج گروهی برگزار می گردد و قرار می شود به زوجین جهیزیه بدهند و از یک طرف برخی از زوجین مستحق در لیست قرار نمی گیرند و به جایش افراد غیر مستحق قرار می گیرند و از طرفی دیگر به برخی از زوجین گفته می شود که شما بایستی درصدی از هزینه جهیزیه را واریز کنید تا جهیزیه به شما تعلق گیرد و حتی پس از واریز کردن این مبلغ که برخی با وام آن را تامین کرده اند و بعد هم به این زوجین جهیزیه داده نمی شود و پیگیری هایشان هم بی نتیجه می ماند و هیچکس خود را پاسخگو نمی داند، بنظرتان خروجی برگزاری چنین مراسماتی چه چیزی می تواند باشد جز بی اعتمادی و ناحقی؟ دراین مراسماتی که مقامات ارشد و نمایندگان مجلس، مدیران و... حضور می یابند و با تعدادی زوج مستحق آنگونه برخورد می شود که مسبوق به سابقه است، آیا نباید پاسخگویی وجود داشته باشد؟

وقتیکه پیرمرد و پیرزنی تنها و بدون هیچ سرپناهی با بدترین شرایط در دل کوه زندگی می کنند ویا زن و مردی که خانه شان درحال تخریب است و بجای بازسازی توسط نهادحمایتی، به آنها کلمات نامناسبی گفته می شود، چه کسی بایستی پاسخگو باشد؟

وقتی دهیاری و شورا در یک روستا تخلف می کنند و بخشداری و فرمانداری، بنیادمسکن و... هم اطلاع دارند و حقوق اهالی ضایع می شود و پیگیری اهالی هم بی نتیجه می ماند، چه کسی بایستی پاسخگو باشد؟

وقتیکه در مراسمات رسمی در مدارس و... لوطی می آورند و هزینه زیادی را برایش پرداخت می کنند و دانش آموزان هم از همین لوطی ها الگو می گیرند و لباس مشابه شان می پوشند و در مدرسه ساز و دهل می زنند و از آن طرف دانش آموزانی برای حداقل های آموزشی و... مانده اند، این اقدام متولیان فرهنگی استان اقدامی فرهنگ ساز است یا فرهنگ سوز که کلیپ این مراسمات هم بطور گسترده در فضای مجازی بازتاب داشت. چه کسی پاسخگوست؟

وقتیکه جاده ها و خیابان های درون شهری و برون شهری آنقدر پینه بسته است که حتی از باباغلام به سمت شهر، آمدن با خودروی سواری به سختی صورت می گیرد و در شهرها هم معابر پر از منهول و چاله و دست انداز است و به خودروها آسیب می زند و باعث افزایش تصادفات و.... می شود و ناراحتی روحی و فشاراقتصادی به رانندگان می شود، چه کسی پاسخگوست؟

وقتی .... .شاید بتوان دهها مورد دیگر را به این وضعیت اضافه کرد. اما آیا نباید دستگاه یا دستگاه هایی خود را پاسخگو بدانند؟ چرا با رانت هر تخلفی صورت بگیرد؟ بایستی نظارت ها گسترده تر باشد و از حقوق شهروندان دفاع شود و دستگاه ها خود را پاسخگو بدانند.